Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija krepi prizadevanja za boj proti nasilnemu ekstremizmu

Bruselj, 9. september 2011 – Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je danes najavila začetek delovanja mreže EU za ozaveščanje o radikalizaciji, katere cilj je boj proti nasilnemu ekstremizmu. V okviru te pobude se bodo podpirala prizadevanja držav članic za preprečevanje nasilne radikalizacije in novačenja posameznikov za teroristične namene. Mreža bo povezovala ključne akterje boja proti radikalizaciji po vsej EU, t.j. socialne delavce, verske voditelje, mladinske vodje, policaje, raziskovalce in druge, ki na terenu delajo z ranljivimi skupinami prebivalcev.

„EU se mora odločneje postaviti po robu nevarnosti vse bolj pogostega nasilnega ekstremizma. S tem namenom danes najavljamo začetek delovanja mreže za ozaveščanje o radikalizaciji, ki bo podpirala prizadevanja držav članic pri ozaveščanju javnosti o radikalizaciji ter boju proti ideologiji in propagandi skrajnežev. Izkušnje so nam pokazale, da terorizma ni mogoče povezati s posameznim verskim ali političnim prepričanjem, niti s posamezno državo ali regijo. Zato morajo naša prizadevanja v boju proti ekstremizmu obravnavati različne oblike radikalizacije. Prav tako je pomembno priznati, da je ideološki motiv in referenčne točke za radikalizacijo mogoče najti tudi v političnih idejah nekaterih populističnih gibanj v EU,“ je ob tej priložnosti povedala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Uradna slovesnost ob začetku delovanja mreže bo v Bruslju, sledil pa ji bo prvi delovni sestanek, ki se ga bodo udeležili prvi člani mreže ter predstavniki držav članic, Norveške in institucij EU. Udeleženci tega ustanovnega sestanka bodo razpravljali o operativnih vidikih mreže ter izmenjali mnenja o njenih prednostnih nalogah.

Mreža bo namenjena razširjanju dobrih praks ter spodbujanju izmenjave informacij in izkušenj v zvezi z različnimi vidiki nasilne radikalizacije, med katerimi sta tudi uporaba interneta in socialnih medijev za razširjanje ekstremistične propagande ter uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij v teroristične namene. Glavni cilj te mreže je boj proti radikalizaciji, še preden bi se ta lahko sprevrgla v nasilni ekstremizem.

Mreža bo podprta s spletnim forumom in konferencami po vsej EU, v okviru katerih se bodo zbirali znanje in izkušnje na področju ozaveščanja o radikalizaciji ter komunikacijskih tehnikah za boj proti širjenju teroristične miselnosti. Vzorne osebnosti in mnenjske voditelje bo spodbujala k izražanju pozitivnih sporočil, s katerimi bodo dajali zgled, kako se odzivati na nasilno, ekstremistično propagando. Mreža bo prispevala tudi k procesom odločanja na nacionalni in evropski ravni ter Evropsko komisijo in države članice podpirala pri njihovih prizadevanjih na tem področju in jim zagotavljala ustrezne instrumente za preprečevanje terorizma.

Ozadje

Komisija je 22. novembra 2010 sprejela Strategijo notranje varnosti EU (IP/10/1535 in MEMO/10/598), v kateri je kot prednostno nalogo opredelila preprečevanje radikalizacije, ki lahko privede do terorističnih dejanj, napovedala pa je bila tudi vzpostavitev mreže EU za ozaveščanje o radikalizaciji.

Poleg tega so bili predvideni dodatni ukrepi, med drugim organizacija ministrske konference leta 2012 na temo preprečevanja radikalizacije in novačenja, ki lahko vodita v terorizem.

Komisija bo imela ključno vlogo pri usklajevanju in lajšanju dela vseh akterjev, dejavnih v okviru mreže. Zagotavljala bo potrebna sredstva za vzpostavitev platforme za mrežo in njenega sekretariata, pa tudi za samo delovanje mreže. Za projekt bo tako v štirih letih namenjenih 20 milijonov EUR v obliki neposredne podpore državam članicam in financiranja različnih projektov.

Mreža EU za ozaveščanje o radikalizaciji bo kot „mreža vseh mrež“ vključevala skupine, združenja in platforme, ki konkretno sodelujejo pri preprečevanju radikalizacije. Njihovo delo bo organizirano v skupinah, ki jih bodo med drugim sestavljali oblikovalci politik, uradniki organov kazenskega pregona in varnostnih organov, tožilci, organi lokalne uprave, akademiki, terenski strokovnjaki in organizacije civilne družbe, vključno s skupinami žrtev.

Več informacij

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar