Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia Europeană își intensifică eforturile de combatere a extremismului violent

Bruxelles, 9 septembrie 2011 – Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne, lansează astăzi Rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare, care vizează combaterea extremismului violent. Inițiativa va sprijini eforturile statelor membre de prevenire a radicalizării violente și a recrutării de persoane în scopul unor activități teroriste. Rețeaua va reuni actorii-cheie implicați în combaterea radicalizării pe teritoriul UE, cum ar fi asistenții sociali, liderii religioși, liderii tineretului, ofițerii de poliție, cercetătorii și alte persoane care lucrează pe teren în comunități vulnerabile.

„UE trebuie să depună mai multe eforturi pentru a contracara riscul de creștere a extremismului violent. Acesta este motivul pentru care lansăm astăzi Rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare, menită să sprijine statele membre în eforturile lor de a spori gradul de sensibilizare a publicului cu privire la radicalizare și de a stimula modalitățile de combaterea a ideologiei și propagandei extremiștilor. Experiențele trecute au arătat că terorismul nu poate fi legat de o credință sau de o convingere politică și nici de o anumită regiune. Eforturile noastre în lupta împotriva extremismului violent trebuie, prin urmare, să ia în considerare diversele modele de radicalizare. Este totodată important să admitem că o oarecare inspirație ideologică și unele puncte de referință pentru radicalizare pot fi găsite inclusiv în cadrul ideilor politice ale mișcărilor populiste din UE”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.

Inaugurarea rețelei va avea loc la Bruxelles și va fi urmată de o primă sesiune de lucru. Aceasta va reuni primii membri ai rețelei și reprezentanți ai statelor membre, Norvegiei și instituțiilor UE. Întâlnirea inaugurală va permite participanților să discute modalitățile prin care rețeaua va deveni operațională și să facă schimb de idei cu privire la prioritățile acesteia.

Obiectivul rețelei este de a identifica bunele practici și de a promova schimbul de informații și de experiență în ceea ce privește diverse aspecte ale radicalizării violente, cum ar fi, de exemplu, recursul la internet și la mijloacele sociale pentru propaganda extremistă și utilizarea de către teroriști a tehnologiilor informației și comunicării. Rețeaua va acționa în direcția combaterii radicalizării înainte de a se ajunge la extremismul violent.

Rețeaua va fi susținută de un forum online și de conferințe la nivelul UE în vederea încurajării schimburilor de experiențe și cunoștințe menite să sporească gradul de sensibilizare a publicului cu privire la radicalizare și la tehnicile de comunicare. Ea va încuraja totodată personalitățile marcante și liderii de opinie credibili să transmită mesaje pozitive, oferind alternative la propaganda extremistă, violentă. Rețeaua va contribui, de asemenea, la procesul de elaborare de politici la nivel național și european și va sprijini Comisia Europeană și statele membre în activitatea lor, oferindu-le instrumente adecvate pentru prevenirea terorismului.

Context

La 22 noiembrie 2010, Comisia a adoptat o comunicare – „Strategia de securitate internă a UE în acțiune” (IP/10/1535 și MEMO/10/598). Prevenirea radicalizării, care poate duce la acte de terorism, a fost identificată drept o prioritate și a fost anunțată înființarea unei rețele UE pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (Radicalisation Awareness Network, RAN).

De asemenea, au fost prevăzute și alte acțiuni, cum ar fi organizarea unei conferințe ministeriale în 2012 pe tema prevenirii radicalizării și a recrutărilor care duc la acte teroriste.

Comisia joacă un rol esențial în coordonarea și facilitarea activității tuturor actorilor implicați în rețea. Comisia va oferi mijloacele necesare pentru crearea platformei RAN și a secretariatului acesteia, precum și pentru funcționarea rețelei. Peste 20 de milioane EUR vor fi alocați proiectului pentru o perioadă de 4 ani, prin acordarea de asistență directă statelor membre și prin finanțarea diferitelor proiecte.

Fiind o „rețea de rețele”, RAN va cuprinde grupuri, asociații și platforme care se implică în mod concret și practic în chestiunile legate de prevenirea radicalizării. Activitatea acestora va fi organizată în grupuri compuse, printre altele, din responsabili politici, funcționari însărcinați cu aplicarea legii și cu asigurarea securității, procurori, autorități locale, universitari, experți de teren și organizații ale societății civile, inclusiv grupuri ale victimelor.

Pentru mai multe informații

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar