Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio perustaa verkoston torjumaan väkivaltaisia ääriliikkeitä

Bryssel 9. syyskuuta 2011 – Sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström esitteli tänään käyttöön otettavan radikalisoitumisen torjuntaverkoston, jolla pyritään torjumaan väkivaltaisia ääriliikkeitä. Aloitteella tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä estää väkivaltainen radikalisoituminen ja ihmisten värvääminen terroristitoimintaan. EU:n laajuinen verkosto yhdistää radikalisoitumisen estämisen avaintoimijoita, kuten sosiaalityöntekijöitä, uskonnollisia johtajia, nuoriso-ohjaajia, poliiseja, tutkijoita ja muita toimijoita, jotka työskentelevät kentällä heikossa asemassa olevissa yhteisöissä.

EU:n on torjuttava tehokkaammin yhä kasvavaa väkivaltaisen terrorismin uhkaa. Siksi otamme tänään käyttöön radikalisoitumisen torjuntaverkoston tukemaan jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä tunnistaa radikalisoituminen ja löytää keinot ääriliikkeiden ideologian ja propagandan torjumiseen. Kokemus on osoittanut, ettei terrorismia voi yhdistää tiettyyn uskonnolliseen tai poliittiseen vakaumukseen tai tietylle maantieteelliselle alueelle. Meidän on siis otettava työssämme huomioon radikalisoitumisen eri muodot. On niin ikään tärkeää tiedostaa, että myös EU:n sisäiset poliittiset ideat ja populistiliikkeet voivat innostaa ja toimia esikuvina radikalisoitumiseen”, sanoi komissaari Malmström.

Verkoston avajaistilaisuus pidetään Brysselissä, ja sen päätteeksi järjestetään ensimmäinen työistunto. Tilaisuudessa kokoontuvat verkoston ensimmäiset jäsenet ja jäsenvaltioiden, Norjan sekä EU:n toimielinten edustajat eri aloilta. Ensimmäisessä kokouksessa osallistujat keskustelevat verkoston tärkeimmistä tavoitteista ja sen toiminnan käynnistämisestä.

Verkoston tarkoituksena on tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja edistää tietojen ja kokemusten vaihtoa yhteyksistä, joissa väkivaltaista radikalisoitumista esiintyy. Verkoston tarkastelukohteita ovat muun muassa internetin ja sosiaalisen median käyttö ääriliikkeiden propagandassa sekä tieto- ja viestintätekniikka terroristien käytössä. Tarkoituksena on puuttua radikalisoitumiseen varhain eli jo ennen kuin se ilmenee väkivaltana.

Verkostoa tuetaan online-foorumilla ja EU:n laajuisilla konferensseilla. Tarkoitus on kerätä ja jakaa kokemuksia radikalisoitumisen tunnistamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikasta ääriliikkeiden käytössä. Verkostolla tuetaan uskottavia esikuvia ja sitä, että mielipidejohtajat esittävät myönteisiä viestejä vaihtoehtona ääriliikkeiden väkivaltapropagandalle. Lisäksi verkoston on tarkoitus tukea jäsenvaltioiden ja EU:n politiikan laatimista, komission ja jäsenvaltioiden työskentelyä sekä antaa niille välineitä terrorismin torjumiseen.

Tausta

Komissio hyväksyi 22. marraskuuta 2010 EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelman (IP/10/1535 ja MEMO/10/598). Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on ehkäistä terrorismiin mahdollisesti johtavaa radikalisoitumista, ja siinä myös ilmoitettiin radikalisoitumisen torjumista koskevan EU:n verkoston perustamisesta.

Muitakin toimia on suunniteltu, kuten ministerikokouksen järjestämistä vuonna 2012 radikalisoitumisen ja terroristien värväyksen estämiseksi.

Komissio on avainasemassa kaikkien verkoston osallistujien työn koordinoinnissa. Verkostoa varten perustetaan komission rahoittamana foorumi ja sihteeristö, ja komissio rahoittaa myös verkoston toimintaa. Hankkeelle myönnetään neljän vuoden aikana yli 20 miljoonaa euroa suorana tukena jäsenvaltioille ja hankerahoituksena.

Tämä kokoava verkosto tulee käsittämään ryhmiä, yhdistyksiä ja foorumeita, jotka tekevät käytännön työtä radikalisoitumisen estämiseksi. Verkosto työskentelee ryhmissä. Omat ryhmänsä on muun muassa poliittisille vaikuttajille, lainsäädännön noudattamista ja turvallisuutta valvoville viranomaisille, syyttäjille, paikallisviranomaisille, akateemisille vaikuttajille, kentällä toimiville asiantuntijoille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille, kuten uhrien tukijärjestöille.

Lisätietoja

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar