Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise zvyšuje úsilí v boji proti násilnému extremismu

Brusel 9. září 2011 – Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci, dnes zahajuje činnost sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci (Radicalisation Awareness Network), jejímž cílem je bojovat proti násilnému extremismu. Iniciativa bude podporovat úsilí členských států v prevenci násilné radikalizace a získávání osob pro teroristickou činnost. Síť propojí hlavní aktéry, kteří jsou zapojeni do boje proti radikalizaci po celé EU, jako jsou sociální pracovníci, náboženští představitelé, vedoucí mládeže, policisté, výzkumníci a další lidé, kteří působí přímo v ohrožených komunitách.

„EU musí dělat více v boji proti hrozbě narůstajícího násilného extremismu. Proto dnes zahajujeme činnost sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci na podporu členským státům v jejich úsilí zvyšovat povědomí o radikalizaci a zlepšovat způsoby potírání extremistické ideologie a propagandy. Jak ukázala dosavadní zkušenost, terorismus nemůže být spojován s jednou vírou nebo politickým přesvědčením, ani s konkrétním náboženstvím. Naše úsilí v boji proti násilnému extremismu proto musí zohlednit různé modely radikalizace. Je také důležité být si uvědomit, že ideologická inspirace a odkazy pro radikalizaci se mohou vyskytovat také v rámci politických idejí populistických hnutí v EU,“ uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Inaugurace sítě se uskuteční v Bruselu a po ní bude následovat první pracovní zasedání. Setkání se zúčastní první členové sítě a představitelé členských států, Norska a orgánů EU. Zahajovací setkání umožní účastníkům diskutovat o tom, jak učinit síť provozuschopnou, a vyměnit si názory o jejích prioritách.

Smyslem sítě je určovat osvědčené postupy a podporovat výměnu informací a zkušeností v různých oblastech násilné radikalizace, jako jsou kupříkladu užívání internetu a sociálních médií pro extremistickou propagandu nebo užívání informačních a komunikačních technologií teroristy. Cílem práce sítě bude potlačování radikalizace ještě před tím, než by vedla k násilnému extremismu.

Síť bude podporována online fórem a konferencemi konanými po celé EU za účelem shromáždění a sdílení zkušeností a poznatků pro zvyšování povědomí o radikalizaci a zlepšování komunikačních technik. Bude vyzývat věrohodné vůdčí osobnosti a osoby významně ovlivňující veřejné mínění, aby svými pozitivními poselstvími nabízely alternativy vůči násilnické a extremistické propagandě. Síť bude rovněž přispívat do politickým procesů na vnitrostátní a evropské úrovni a podporovat Evropskou komisi a členské státy v jejich práci a poskytovat jim vhodné nástroje pro prevenci terorismu.

Souvislosti

Dne 22. listopadu 2010 Komise přijala „Strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie“ (IP/10/1535 a MEMO/10/598). Prevence radikalizace, jež může vést k teroristickým činům, byla označena za prioritu a bylo oznámeno založení sítě EU pro zvyšování povědomí o radikalizaci (dále jen „RAN“).

Předpokládají se další opatření, jako např. organizace ministerské konference v roce 2012 o prevenci radikalizace a získávání osob, jež vedou k terorismu.

Komise hraje klíčovou roli v koordinaci sítě a usnadnění práce všech jejích zúčastněných aktérů. Komise poskytne prostředky nezbytné pro založení platformy RAN a jejího sekretariátu a rovněž prostředky na fungování sítě. Přes 20 milionů EUR bude vyčleněno na projekt na čtyři roky ve formě přímé podpory členským státům a financování různých projektů.

RAN, coby „síť sítí“, bude zahrnovat skupiny, sdružení a platformy, jež jsou konkrétně a prakticky zapojeny do otázek prevence radikalizace. Jejich práce bude organizována ve skupinách složených mimo jiné z tvůrců politik, úředníků zodpovědných za prosazování práva a bezpečnost, státních zástupců, představitelů místních orgánů, akademických pracovníků, odborníků působících v terénu a organizací občanské společnosti včetně skupin obětí.

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakty:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar