Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейската комисия увеличава усилията за борба с насилствения екстремизъм

Брюксел, 9 септември 2011 г. — Днес Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи, постави началото на мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията, целта на която е борбата с насилствения екстремизъм. Инициативата ще подкрепи усилията на държавите-членки да предотвратяват водещата до насилие радикализация и вербуването на лица за терористични дейности. Мрежата ще свърже ключови действащи лица в борбата с радикализацията в цяла Европа като социални работници, религиозни водачи, младежки водачи, полицаи, изследователи и други, които работят на терена в уязвимите общности.

„ЕС трябва да прави повече, за да се бори със заплахата от растящия насилствен екстремизъм. Ето защо днес поставяме началото на мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията, която да е в помощ на държавите-членки в усилията им да увеличат осведомеността по въпросите на радикализацията и на начините за борба с екстремистката идеология и пропаганда. Както показва опитът, тероризмът не може да се свърже с една религия или политически убеждения, нито с някой определен регион. Поради това усилията ни в борбата срещу екстремизма, придружен с насилие, трябва да отчетат различните модели на радикализация. Важно е също така да се признае, че идеологично вдъхновение и отправни точки за радикализация могат да се открият също така в политическите идеи на популистки движения в ЕС“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Откриването на мрежата ще се състои в Брюксел и ще бъде последвано от първото работно заседание. На срещата ще се съберат първите членове на мрежата и представители на държавите-членки, Норвегия и институциите на ЕС. Встъпителното заседание ще даде възможност на участниците да обсъдят как мрежата да започне работа и да обменят възгледите си за нейните приоритетите.

Целта на мрежата е да открива добри практики и да насърчава обмена на информация и опит в различни сфери на радикализацията, водеща до насилие, като използването на Интернет и социалните медии за екстремистка пропаганда и използването на информационните и комуникационни технологии от терористи. Мрежата ще работи за противодействие на радикализацията, преди да е довела до екстремизъм, придружен с насилие.

Мрежата ще се подпомага от онлайн форум и конференции за целия ЕС, за да се обединят опит и знания с цел повишаване на осведомеността за техниките на радикализация и на въздействие. Тя ще насърчава хора, които служат за подражание, и такива, които формират общественото мнение, да отправят положителни послания, в които се предлагат алтернативи на екстремистката пропаганда, призоваваща към насилие. Мрежата също така ще дава принос към процесите на политиката на национално и европейско равнище и ще подпомага Европейската комисия и държавите-членки в тяхната работа, като им осигурява подходящи инструменти за предотвратяване на тероризма.

Контекст

На 22 ноември 2010 г. Комисията прие „Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС в действие“ (IP/10/1535 и MEMO/10/598). Предотвратяването на радикализация, която може да доведе до извършването на терористични актове, беше определено като приоритет и беше обявено, че ще бъде създадена мрежа на ЕС за осведоменост по въпросите на радикализацията („RAN“).

Бяха предвидени и по-нататъшни действия като организирането през 2012 г. на министерска конференция за предотвратяването на радикализацията и вербуването, водещи до тероризъм.

Комисията играе ключова роля за координирането и улесняването на работата на всички участници в мрежата. Комисията ще предостави средствата, необходими за създаването на платформата RAN и на нейния секретариат, а също така и за функционирането на мрежата. В продължение на 4 години за проекта ще бъдат отделени над 20 млн. EUR под формата на пряка помощ за държавите-членки и на финансиране на различни проекти.

Като „мрежа от мрежи“ RAN ще включва групи, асоциации и платформи с конкретно и практическо участие в проблемите на предотвратяване на радикализацията. Работата им ще бъде организирана по групи, между които: създатели на политики, длъжностни лица в сферите на правоприлагането и сигурността, прокурори, местни органи, университетски преподаватели, експерти на терена и организации на гражданското общество, в това число организации на пострадали.

За повече информация

Начална страница на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Начална страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За връзка:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar