Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala agendan: Kommissionen tar första steget mot ett livräddande larmsystem för trafikolyckor som ska införas senast 2015

Bryssel den 8 september 2011 – Europeiska kommissionen har i dag antagit den första åtgärden för att se till att din bil senast 2015 ska kunna ringa upp larmtjänster om du är med om en allvarlig bilolycka. Kommissionen vill att alla nya modeller av personbilar och lätta fordon ska vara utrustade med det livräddande eCall-systemet från och med 2015. eCall ringer automatiskt upp det europeiska larmnumret 112 vid en allvarliga olycka och meddelar larmtjänsterna var fordonet finns. I en rekommendation som antogs den 8 september uppmanar kommissionen medlemsstaterna att se till att mobiloperatörerna uppgraderar sin infrastruktur så att sådana samtal på ett effektivt sätt förmedlas till larmtjänsterna.

När larmtjänsterna kallas till en trafikolycka är varje minut viktig för att rädda liv och förhindra allvarliga skador, men skadade personer har inte alltid reflexen eller den fysiska förmågan att omedelbart ringa upp larmtjänster. eCall-utrustningen löser det här problemet genom att omedelbart kalla på larmtjänsterna, även om föraren eller passagerarna är medvetslösa eller på annat sätt oförmögna att själva ringa. Man beräknar att den här tekniken kommer att korta den tid som larmtjänsterna behöver för att komma till en olycksplats med 40 % i tätorter och 50 % på landsbygden. När eCall-tjänsten blivit fullt utbyggd kommer den att kunna rädda flera hundra liv i Europa varje år och begränsa skador och trauma i tiotusentals fall.

”Jag och mina kollegor Siim Kallas och Antonio Tajani, som ansvarar för transport respektive näringsliv, är mycket glada över att ha tagit det första steget mot att ge miljoner människor tillgång till eCall, ett system som radikalt kan korta tiden som larmtjänster behöver för att komma till undsättning vid trafikolyckor. eCall kommer att rädda hundratals liv och minska smärtan och lidandet för personer som är med om trafikolyckor, säger kommissionens vice ordförande Neelie Kroes, som ansvarar för den digitala agendan.

Kommissionens mål är att det fullt fungerande eCall-tjänster ska ha införts i hela EU (liksom i Kroatien, Island, Norge och Schweiz) senast 2015.

I rekommendationen uppmanas varje medlemsstat att se till att mobiloperatörerna hanterar samtal från eCall-utrustning på samma sätt som andra 112-samtal – dvs. ger dem förtur och inte tar ut några avgifter. Medlemsstaterna bör också se till att mobiloperatörerna installerar system som kan identifiera eCall-samtal och dirigera dem till en larmcentral som är utrustad för att hantera sådana.

Nästa steg är att kommissionen antar specifikationer för uppgradering av larmcentraler (enligt direktivet om intelligenta transportsystem – 2010/40/EG) och ett förslag till förordning med kravet att alla nya modeller av personbilar och lätta fordon ska vara utrustade med eCall från och med 2015 för att få EU-typgodkännande.

Bakgrund

eCall aktiveras automatiskt så fort fordonets sensorer känner av en allvarlig olycka. När systemet satts i gång ringer det upp det europeiska larmnumret 112, upprättar en telefonförbindelse till rätt larmcentral och skickar uppgifter om olyckan till larmtjänsterna, t.ex. olyckans tidpunkt, var det aktuella fordonet befinner sig och fordonets färdriktning (viktigast på motorvägar och i tunnlar). Man kan också starta eCall manuellt genom att trycka på en knapp i bilen om man exempelvis blir vittne till en allvarlig olycka.

Kostnaden för att installera eCall-systemet beräknas till under 100 euro per ny bil. För att värna den personliga integriteten är det inte möjligt att spåra fordon med hjälp av systemet, eftersom det är i viloläge och inte sänder ut några signaler förrän det aktiveras genom en olycka.

I dag är endast 0,7 % av alla personbilar i EU utrustade med automatiska larmsamtalssystem och antalet tycks inte öka. Dessa patentskyddade system ger varken EU-täckande interoperabilitet eller kontinuitet.

Kommissionen har beslutat att vidta lagstiftningsåtgärder för att införa eCall eftersom den frivilliga utbyggnaden varit otillräcklig. Kommissionen har önskat se en frivillig utbyggnad av eCall i hela Europa fram till 2009 (IP/09/1245), men arbetet har gått mycket långsamt.

Vice ordförande Neelie Kroes presentation av eCall i Europaparlamentets transportutskott: se SPEECH/11/557

Kommissionens rekommendation: http://www.ec.europa.eu/ecall

Mer information om eCall:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Mer information om direktivet och handlingsplanen om intelligenta transportsystem:

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm

Mer information om trafiksäkerhet:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_lt.htm

Webbplatsen för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner :

Jonathan Todd +32 22994107

Linda Cain +32 22999019


Side Bar