Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Digitalna agenda: Komisija sprejela prve ukrepe za uvedbo življenjsko pomembnega klica v sili ob prometnih nesrečah do leta 2015

Bruselj, 8. septembra 2011 – Evropska komisija je danes sprejela prvi ukrep za zagotovitev, da bomo lahko do leta 2015 ob hudih nesrečah imeli v avtomobilih na voljo klic v sili. Komisija želi zagotoviti, da bodo od leta 2015 naprej vsi novi modeli avtomobilov in lahkih vozil opremljeni z življenjsko pomembnim sistemom eCall. V primeru hude nesreče sistem eCall samodejno pokliče enotno evropsko številko za klic v sili 112 in reševalnim službam sporoči, kje se nahaja vozilo. Komisija je v priporočilu, sprejetem 8. septembra, pozvala države članice, naj zagotovijo, da bodo operaterji mobilnih telefonskih omrežij posodobili svojo infrastrukturo in omogočili nemoten prenos klicev s sistema eCall do reševalnih služb.

Kadar reševalne službe prejmejo klic o prometni nesreči, lahko vsaka minuta pomaga rešiti življenja in zmanjšati resnost poškodb. Vendar ranjene osebe v nesrečah nimajo vedno ustreznih refleksov oziroma niso fizično pri moči, da bi lahko nemudoma poklicale reševalne službe. V napravah sistema eCall je težava rešena tako, da reševalne službe nemudoma prejmejo obvestilo, tudi če je voznik ali sopotnik nezavesten ali sicer nezmožen poklicati. S to tehnologijo bo odzivni čas reševalnih služb v mestnih okoljih hitrejši za okoli 40 %, na podeželskih območjih pa za 50 %. S široko uvedbo sistema eCall bo v Evropi mogoče vsako leto rešiti več sto življenj ter obenem v več deset tisoč primerih zmanjšati resnost poškodb in travm.

Podpredsednica Komisije, Neelie Kroes, pristojna za digitalno agendo, je izjavila: „Skupaj s kolegoma podpredsednikoma Siimom Kallasom in Antoniom Tajanijem, pristojnima za promet in industrijo, se veselim, da smo sprejeli prvi ukrep za zagotovitev, da bo lahko več milijonov državljanov uživalo koristi sistema eCall, s katerim bo mogoče skrajšati čas, ki ga reševalne službe potrebujejo za odziv v prometnih nesrečah. Sistem eCall bo rešil na stotine življenj ter zmanjšal trpljenje žrtev prometnih nesreč.“

Cilj Komisije je, da bi sistem eCall do leta 2015 začel polno delovati v vsej Evropski uniji ter na Hrvaškem, Islandiji, Norveškem in v Švici.

Priporočilo poziva vse države članice, naj zagotovijo, da bodo mobilni operaterji enakovredno obravnavali klice z naprav eCall in tiste na številko 112, kar pomeni, da jih bodo obravnavali prednostno in jih ne bodo zaračunavali. Priporočilo obenem poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo mobilni operaterji uvedli sisteme za prepoznavanje klicev eCall in omogočili njihovo preusmerjanje k ustrezno usposobljenim klicnim centrom za pomoč v sili.

Po priporočilu naj bi Komisija sprejela tudi specifikacije za posodobitev odzivnih centrov za klic v sili (na podlagi Direktive o inteligentnih prevoznih sistemih – 2010/40/ES) in predlog za uredbo, po kateri bi morali biti vsi novi modeli osebnih avtomobilov in lahkih vozil od leta 2015 naprej opremljeni z napravami eCall, ki ustrezajo zahtevanim tehničnim specifikacijam. Slednje bi bilo tudi pogoj, da ti osebni avtomobili in lahka vozila pridobijo homologacijo v EU.

Ozadje

Klic eCall se aktivira samodejno, čim senzorji v vozilu zaznajo hudo trčenje. Sistem ob aktiviranju pokliče evropsko številko za klic v sili 112, vzpostavi telefonsko povezavo z ustreznim centrom za pomoč ter reševalnim službam posreduje podatke o nesreči, med drugim o času nesreče, točni lokaciji udeleženega vozila in smeri potovanja (kar je zelo pomembno na avtocestah in v predorih). Klic eCall se lahko aktivira tudi ročno s pritiskom na gumb v vozilu, če je nekdo na primer priča hudi nesreči.

Ocenjuje se, da vgradnja sistema eCall pri novem avtomobilu stane manj kot 100 EUR. Da bi preprečili zlorabe zasebnosti, sistem eCall ne omogoča sledenja vozil, saj miruje in ne oddaja nobenih signalov, temveč se aktivira šele ob trčenju.

Trenutno je le 0,7 % vseh osebnih avtomobilov v EU opremljenih s samodejnim sistemom za klic v sili, številke pa komaj opazno naraščajo. Ti zaščiteni sistemi obenem ne omogočajo medsebojne povezljivosti ali kontinuitete na ravni EU.

Ker se je prostovoljno uvajanje sistema eCall izkazalo za nezadostno, se je Komisija odločila sprejeti zakonodajne ukrepe za njegovo uvedbo. Sprva je Komisija pozvala k prostovoljni uvedbi sistema eCall po Evropi do leta 2009 (IP/09/1245), vendar je le-ta potekala zelo počasi.

Predstavitveni govor podpredsednice Kroes o sistemu eCall pred Odborom Evropskega parlamenta za promet: glej SPEECH/11/557

Priporočilo Komisije: http://www.ec.europa.eu/ecall.

Več informacij o sistemu eCall je na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm.

Več informacij o Direktivi o inteligentnih prevoznih sistemih in Akcijskem načrtu o inteligentnih prevoznih sistemih:

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm.

Več informacij o cestnoprometni varnosti:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm

Spletna stran digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakta :

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar