Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: Komisia podnikla prvý krok na ceste k zavedeniu systému tiesňového volania pri dopravných nehodách, ktorý dokáže zachrániť životy, do roku 2015

Brusel 8. septembra 2011 – Európska komisia dnes prijala prvé opatrenie s cieľom do roku 2015 zaistiť, aby vaše auto mohlo v prípade vážnej dopravnej nehody iniciovať volanie na tiesňovú linku. Jej zámerom je, aby všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých nákladných vozidiel od roku 2015 boli vybavené systémom eCall, ktorý dokáže zachrániť životy. V prípade vážnej dopravnej nehody tento systém automaticky nadviaže spojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 a postúpi záchrannej službe údaje o mieste, kde sa vozidlo nachádza. Komisia vo svojom odporúčaní prijatom 8. septembra naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby operátori mobilných telefónnych sietí inovovali svoju infraštruktúru spôsobom umožňujúcim nasmerovať volania v systéme eCall na záchranné služby.

Keď záchranné služby zasahujú pri dopravnej nehode, každá minúta rozhoduje o záchrane života a zmiernení stupňa zranení. Ale ľudia, ktorí pri nehode utrpeli zranenie, nemajú vždy vypestovaný reflex alebo nie sú fyzicky schopní okamžite volať záchrannú službu. Zariadenia eCall dokážu tento problém vyriešiť, keďže okamžite alarmujú záchrannú službu, a to aj vtedy, ak je vodič či cestujúci v bezvedomí alebo nemôže volať pomoc z iných dôvodov. Odhaduje sa, že vďaka tejto technológii sa príchod záchrannej služby urýchli o 40 % v mestských oblastiach a o 50 % vo vidieckych oblastiach. Len čo sa systém eCall rozšíri, každý rok sa vďaka nemu podarí v Európe zachrániť niekoľko stoviek životov a znížiť závažnosť zranení a traumatických stavov v desaťtisícoch prípadoch.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Komisie pre digitálnu agendu, vyhlásila: „Spolu s kolegami zodpovednými za dopravu a priemysel, podpredsedami Siimom Kallasom a Antoniom Tajanim, som nadšená, že sme urobili prvý krok k zaisteniu toho, aby systém eCall, ktorý pomôže výrazne skrátiť čas, kým záchranné služby dorazia na miesto dopravnej nehody, prinášal úžitok miliónom občanov. Tento systém zachráni stovky životov a zmenší bolesť a utrpenie obetí dopravných nehôd.“

Cieľom Komisie je zaviesť úplne funkčný systém eCall v celej Európskej únii (ako aj v Chorvátsku, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku) do roku 2015.

Vo svojom odporúčaní Komisia naliehavo vyzýva všetky členské štáty na zabezpečenie toho, aby mobilní operátori spracúvali volania zo zariadení eCall rovnako ako iné volania na linku 112 - teda prioritne a bezplatne. Ďalej by členské štáty mali zabezpečiť, aby mobilní operátori zaviedli systémy na identifikáciu volaní eCall, umožňujúce nasmerovať tieto volania na centrálu záchrannej služby, ktorá ich dokáže spracovať.

Komisia po prijatí odporúčania plánuje prijať špecifikácie na modernizáciu centrál tiesňových volaní (v rámci smernice o inteligentných dopravných systémoch 2010/40/ES) a návrh nariadenia, na základe ktorého by zariadenia eCall, ktoré od roku 2015 budú súčasťou vybavenia osobných automobilov a ľahkých nákladných vozidiel, museli zodpovedať stanoveným technickým špecifikáciám, pretože inak by nemohli získať typové schválenie platné v celej EÚ.

Súvislosti

Systém eCall sa aktivuje automaticky, keď senzory vo vozidle zaregistrujú vážnu zrážku. Hneď po aktivácii systém prostredníctvom európskej tiesňovej linky 112 nadviaže telefonické spojenie s vhodnou centrálou tiesňového volania a pošle záchrannej službe podrobné údaje vrátane času nehody, presnej polohy vozidla a smeru cesty (ktorý je veľmi dôležitý na diaľniciach a v tuneloch). Volanie eCall možno iniciovať aj manuálne pomocou stisnutia príslušného tlačidla vo vozidle. Tento úkon môže vykonať napríklad svedok vážnej nehody.

Náklady na zabudovanie systému do jedného nového automobilu sa odhadujú na menej než 100 EUR. Z dôvodu ochrany osobných údajov systém eCall neumožňuje zistenie polohy vozidla, kým „spí“, to znamená, že signály vysiela až vtedy, keď sa zrážkou aktivuje.

V súčasnosti je len 0,7 % osobných vozidiel vybavených systémom automatického tiesňového volania a tento počet len nepatrne narastá. Tieto systémy viazané na konkrétnych výrobcov neponúkajú interoperabilitu ani kontinuitu na celom území EÚ.

Komisia vyzvala na dobrovoľné zavedenie systému eCall v celej Európe do roku 2009 (IP/09/1245), jeho prijímanie však napredovalo len veľmi pomaly, takže sa rozhodla pristúpiť k právnym opatreniam na jeho zavedenie.

Prezentácia podpredsedníčky Neelie Kroesovej pre výbor Európskeho parlamentu pre dopravu: pozri SPEECH/11/557

Odporúčanie Komisie: http://www.ec.europa.eu/ecall

Viac informácií o systéme eCall nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Viac informácií o smernici o inteligentných dopravných systémoch a akčnom pláne pre IDS nájdete na:

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm

Viac informácií bezpečnosti cestnej premávky nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm

Webová stránka venovaná digitálnej agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar