Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale agenda: de Commissie zet eerste stap om tegen 2015 een levensreddend noodoproepsysteem voor verkeersongevallen in te voeren

Brussel, 8 september 2011 – Vandaag heeft de Europese Commissie een eerste stap ondernomen om ervoor te zorgen dat uw auto tegen 2015 in staat is de hulpdiensten voor u op te bellen wanneer u een ernstig ongeval hebt. De Commissie wil dat alle nieuwe modellen van auto's en lichte voertuigen vanaf 2015 worden uitgerust met het levensreddende eCall-systeem. eCall belt bij een ernstig verkeersongeval automatisch naar het uniforme Europese alarmnummer 112 en deelt de plaats van het voertuig mee aan de hulpdiensten. In een aanbeveling die de Commissie op 8 september heeft goedgekeurd, worden de lidstaten opgeroepen ervoor te zorgen dat exploitanten van mobiele-telefoonnetwerken hun infrastructuur zo aanpassen dat eCalls op efficiënte wijze worden doorgezonden aan de hulpdiensten.

Elke minuut is cruciaal om levens te redden en om de ernst van de verwondingen te beperken wanneer de hulpdiensten opgeroepen worden naar een verkeersongeval. Mensen die in een verkeersongeval gewond raken, hebben echter niet altijd de reflex of zijn fysiek niet in staat om de hulpdiensten onmiddellijk op te bellen. eCall-apparaten ondervangen dit probleem door de hulpdiensten onmiddellijk te alarmeren, zelfs indien de bestuurder of inzittende buiten bewustzijn is of niet in staat is om te bellen. Dankzij deze technologie wordt de tijd waarin de hulpteams ter plaatse komen naar schatting ingekort met 40% in stedelijke gebieden en 50% in landelijke gebieden. Zodra eCall overal ingevoerd is, zal het systeem in Europa jaarlijks honderden levens redden en zal het in tienduizenden gevallen de ernst van de verwondingen en traumatismen beperken.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor de Digitale agenda, zegt hierover: "Ik ben verheugd - samen met mijn collega's die bevoegd zijn voor vervoer en industrie, de vicevoorzitters Siim Kallas en Antonio Tajani - dat wij de eerste stap hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat miljoenen burgers gebruik kunnen maken van eCall. Dit systeem kan de tijd die hulpdiensten nodig hebben om bij een verkeersongeval ter plaatse te komen, drastisch inkorten. eCall zal honderden levens redden en zal de pijn en het lijden van verkeersslachtoffers verzachten."

De Commissie stelt zich ten doel dat er in heel de Europese Unie (en ook in IJsland, Kroatië, Noorwegen en Zwitserland) tegen 2015 een volledig functionele eCall-dienst moet bestaan.

In de aanbeveling wordt elke lidstaat aangespoord ervoor te zorgen dat mobiele exploitanten oproepen van eCall-apparaten op dezelfde wijze behandelen als andere 112-oproepen – dat wil zeggen dat zij deze voorrang geven en er geen kosten voor aanrekenen. De aanbeveling vermeldt ook dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat mobiele exploitanten systemen invoeren om eCalls te herkennen zodat deze oproepen kunnen worden doorgezonden naar een alarmcentrale die uitgerust is voor de verwerking daarvan.

Na de aanbeveling zal de Commissie specificaties voor het upgraden van alarmcentrales vaststellen (overeenkomstig de richtlijn inzake intelligente vervoerssystemen – 2010/40/EU) en zal zij een voorstel indienen voor een verordening om de eCall-diensten te onderwerpen aan de technische specificaties waarmee alle nieuwe modellen van personenauto's en lichte voertuigen tegen 2015 moeten zijn uitgerust voor het verkrijgen van een EU-wijde goedkeuring.

Achtergrond

eCall wordt automatisch geactiveerd wanneer sensoren in het voertuig een zware aanrijding registreren. Zodra het systeem in werking treedt, wordt het Europese alarmnummer 112 opgebeld en wordt een telefoonverbinding tot stand gebracht met de passende alarmcentrale. Hiermee wordt aan de hulpdiensten gedetailleerde informatie over het ongeval doorgezonden, zoals het tijdstip van het ongeval, de precieze positie van het verongelukte voertuig en de rijrichting (wat zeer belangrijk is op autowegen en in tunnels). Een eCall kan ook handmatig worden verricht wanneer bij voorbeeld een getuige van een zwaar ongeval op een knop in de wagen duwt.

Verwacht wordt dat de kostprijs voor het installeren van het eCall-systeem minder dan 100 euro per nieuwe auto zal bedragen. Om privacyproblemen te voorkomen, kan het eCall-systeem voertuigen niet traceren omdat het 'slaapt' en geen signalen uitzendt totdat het geactiveerd wordt door een botsing.

Tegenwoordig zijn slechts 0,7% van alle passagiersauto's in de EU met automatische noodoproepsystemen uitgerust en dit cijfer gaat nauwelijks omhoog. Deze merkgebonden systemen bieden geen interoperabiliteit of continuïteit over de hele EU.

De Commissie heeft besloten wetgevend op te treden voor de invoering van eCall omdat vrijwillige inspanningen ontoereikend zijn gebleken. De Commissie had een oproep gedaan om eCall in Europa tegen 2009 op vrijwillige basis in te voeren (IP/09/1245) maar de toepassing ervan is erg traag verlopen.

Presentatie van eCall door vicevoorzitter Kroes voor de commissie Vervoer van het Europees Parlement: zie SPEECH/11/557

Aanbeveling van de Commissie: www.ec.europa.eu/ecall

Voor nadere informatie over eCall:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Voor meer informatie over de richtlijn inzake intelligente vervoerssystemen (ITS) en het ITS-actieplan:

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm

Voor nadere informatie over verkeersveiligheid:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_nl.htm

Website van de Digitale agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website van Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Contact :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar