Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma. Komisija veic pirmos pasākumus, lai līdz 2015. gadam ieviestu ārkārtas izsaukumu sistēmu dzīvības glābšanai ceļu satiksmes negadījumos

Brisele, 2011. gada 8. septembris. Eiropas Komisija šodien pieņēmusi pirmo tiesību aktu, kura mērķis ir līdz 2015. gadam nodrošināt, lai smagā satiksmes negadījumā cietusi automašīna pati bez autovadītāja līdzdalības spētu pārraidīt signālu glābšanas dienestiem. Komisija vēlas panākt, lai no 2015. gada dzīvības glābšanas sistēma eCall būtu iebūvēta visos automobiļu un vieglo transportlīdzekļu jaunajos modeļos. Smagas avārijas gadījumā eCall automātiski zvana uz Eiropas vienoto neatliekamās palīdzības dienestu numuru 112 un glābšanas dienestam nosūta negadījuma vietas koordinātes. 8. septembrī pieņemtais Komisijas ieteikums aicina dalībvalstis nodrošināt, lai mobilo sakaru tīklu operatori pielāgotu savu infrastruktūru un tādējādi eCall zvani efektīvi sasniegtu glābšanas dienestus.

Izsaucot neatliekamo palīdzību uz satiksmes negadījuma vietu, ik minūte ir no svara, lai glābtu dzīvību un mazinātu satiksmes negadījuma sekas cietušajiem. Tomēr negadījumā cietušie ne vienmēr spēj ātri reaģēt vai ir fiziski spējīgi nekavējoties izsaukt neatliekamo palīdzību. eCall sistēma tam ir risinājums - tā nekavējoties nosūta signālu glābšanas dienestiem, pat ja autovadītājs vai pasažieris ir bezsamaņā vai nespēj piezvanīt pats citu iemeslu dēļ. Aplēsts, ka eCall tehnoloģija par 40 % paātrina glābēju ierašanos pilsētās un par 50 % - lauku apvidū. Plaši ieviešot šo sistēmu, tā ik gadu Eiropā dzīvību glābs vairākiem simtiem cilvēku un mazinās negadījumu sekas un traumatismu desmitiem tūkstošos gadījumu.

Nēlī Krusa, Komisijas priekšsēdētāja vietniece, kas atbild par digitalizācijas programmu, teica: " Es priecājos – līdz ar maniem kolēģiem, kas atbild par transportu un rūpniecību, priekšsēdētāja vietniekiem Sīmu Kallasu un Antonio Tajāni – par to, ka esam sākuši īstenot pasākumus, lai nodrošinātu iespēju miljoniem iedzīvotāju izmantot eCall sistēmas sniegto iespēju uz pusi saīsināt laiku, kas glābšanas dienestiem nepieciešams, lai ierastos satiksmes negadījuma vietā. eCall glābs simtiem dzīvību un mazinās sāpes un ciešanas satiksmes negadījumos cietušajiem."

Komisijas mērķis ir panākt, lai līdz 2015. gadam pilnībā darbotiesspējīga eCall sistēma būtu ieviesta visā Eiropas Savienībā (kā arī Horvātijā, Islandē, Norvēģijā un Šveicē).

Ieteikums aicina ikvienā dalībvalstī nodrošināt to, lai mobilo sakaru operatori zvanus no eCall ierīcēm uztvertu tāpat kā citus 112 zvanus – t.i., tie būtu prioritāri un bez maksas. Ieteikumā arī norādīts, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai mobilo sakaru operatori ieviestu eCall zvanu identifikācijas sistēmu, kas ļautu novirzīt šos zvanus ārkārtas izsaukumu centrālei, kas spēj tos apstrādāt.

Ieteikumam sekos nākamais solis - paredzams, ka Komisija pieņems specifikācijas ārkārtas izsaukumu centrālēm (atbilstīgi intelektisko transporta sistēmu direktīvai – 2010/40/EK) un iesniegs regulas priekšlikumu, lai noteiktu, ka no 2015. gada, lai iegūtu ES mēroga tipa apstiprinājumu, attiecīgām tehniskajām specifikācijām atbilstošas eCall ierīces jāuzstāda visiem jauniem pasažieru transportlīdzekļu un vieglo automobiļu modeļiem.

Pamatinformācija

Tiklīdz automobilī esošie sensori konstatē spēcīgu triecienu, automātiski tiek aktivizēta eCall funkcija. Sistēma tūdaļ veic zvanu uz Eiropas ārkārtas izsaukuma numuru 112, izveido telefona savienojumu ar atbilstošo ārkārtas izsaukumu centrāli un nosūta glābšanas dienestam datus par negadījumu, tostarp negadījuma laiku, cietušā automobiļa precīzu atrašanās vietu un braukšanas virzienu (kas ir īpaši būtiski uz automaģistrālēm un tuneļos). eCall sistēmu var iedarbināt arī manuāli – piemēram, smaga satiksmes negadījuma aculiecinieks, - nospiežot automašīnā attiecīgo pogu.

Ir aplēsts, ka eCall sistēmas iebūvēšana jaunā transportlīdzeklī izmaksā mazāk par 100 euro. Kliedējot bažas par iespējamu privātuma aizskārumu, jāpiebilst, ka eCall sistēma neļauj izsekot transportlīdzekļu kustību, jo tā paliek "pasīva" un nepārraida nekāda veida signālus, kamēr vien to neiedarbina trieciens.

Pašlaik tikai 0,7 % visu pasažieru transportlīdzekļu ES ir aprīkoti ar automātiskajām ārkārtas izsaukuma sistēmām, un to skaita pieaugums ir pavisam niecīgs. Šīs atsevišķās sistēmas nenodrošina visas ES mēroga sadarbspēju un pakalpojuma nepārtrauktību.

Komisija ir nolēmusi izmantot leģislatīvus pasākumus, lai ieviestu eCall sistēmu, jo ieviešana brīvprātīgā kārtā izrādījusies nepietiekama. Komisija aicināja brīvprātīgi ieviest eCall visā Eiropā līdz 2009. gadam (IP/09/1245), taču šis process līdz šim ir bijis ārkārtīgi gauss.

Priekšsēdētāja vietnieces Krusas sagatavotā eCall sistēmas prezentācija Eiropas Parlamenta Transporta komitejai: skat SPEECH/11/557

Komisijas Ieteikums: http://www.ec.europa.eu/ecall

Plašāka informācija par eCall:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Plašāka informācija par intelektisko transporta sistēmu direktīvu un ITS rīcības plānu:

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm

Sīkāka informācija par ceļu satiksmes drošību:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_lv.htm

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sekojiet Nēlī Krusas tvītošanai: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar