Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija imasi priemonių, skirtų užtikrinti, kad gyvybes gelbstinti pagalbos iškvietos sistema pradėtų veikti iki 2015 m.

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 8 d. Šiandien Europos Komisija priėmė pirmąją priemonę, kurią įgyvendinant iki 2015 m. bus užtikrinta, kad į avariją patekusios transporto priemonės ryšio sistema užmegztų ryšį su pagalbos tarnybomis. Komisija nori, kad nuo 2015 m. gyvybes gelbstinti sistema „eCall“ būtų įrengta visuose naujuose automobilių ir lengvųjų transporto priemonių modeliuose. Įvykus imtai avarijai, sistema „eCall“ automatiškai surenka Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 ir perduoda pagalbos tarnyboms informaciją apie transporto priemonės buvimo vietą. Rugsėjo 8 d. priimtoje Komisijos rekomendacijoje valstybės narės raginamos užtikrinti, kad judriojo ryšio tinklų operatoriai modernizuotų savo infrastruktūrą tam, kad sistemos „eCalls“ skambučiai būtų veiksmingai perduodami pagalbos tarnyboms.

Kai pagalbos tarnybos iškviečiamos į eismo įvykio vietą, kiekviena minutė svarbi norint išgelbėti gyvybes ir sušvelninti traumų pasekmes. Tačiau per avariją nukentėję asmenys ne visuomet susivokia arba fiziškai pajėgia nedelsiant iškviesti pagalbos tarnybas. Naudojant „eCall“ įrangą ši problema išsprendžiama – pagalbos tarnybos informuojamos nedelsiant, net jei vairuotojas ar keleivis yra be sąmonės, ar dėl kitų priežasčių negali pats paskambinti. Apskaičiuota, kad taikant šią technologiją gelbėtojai atvyksta 40 % greičiau miestuose ir 50 % greičiau užmiestyje. Pradėjus plačiai naudoti sistemą „eCall“, Europoje kasmet būtų išgelbėta šimtai gyvybių, o dešimtyse tūkstančių atvejų sužalojimai ir traumos būtų ne tokie rimti.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Kartu su kolegomis, už transportą ir pramonę atsakingais Komisijos pirmininko pavaduotojais Siimu Kallasu ir Antonio Tajani, džiaugiuosi, kad žengėme pirmąjį žingsnį siekdami užtikrinti, kad milijonai piliečių galėtų pasinaudoti sistemos „eCall“ teikiama nauda. Tai sistema, kuri leis pagalbos tarnyboms kur kas greičiau atvykti į avarijos vietą. Naudojant sistemą „eCall“ bus išgelbėta šimtai gyvybių, o kelių eismo įvykių keliuose aukos patirs mažiau skausmo ir kančių.“

Komisija siekia, kad iki 2015 m. „eCall“ paslauga veiktų visu pajėgumu visoje Europos Sąjungoje (taip pat Kroatijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje).

Rekomendacijoje kiekviena valstybė narė raginama užtikrinti, kad judriojo ryšio operatoriai skambučius iš „eCall“ prietaisų vertintų kaip kitus skambučius 112 numeriu, t. y. teiktų jiems pirmenybę ir jų neapmokestintų. Rekomendacijoje taip pat nurodyta, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, kad judriojo ryšio operatoriai įdiegtų sistemas, reikalingas „eCalls“ skambučiams atpažinti ir nukreipti į pagalbos tarnybų skambučių centrus, kurie yra paruošti juos priimti.

Po rekomendacijos Komisija ketina priimti pagalbos skambučių centrų modernizavimo specifikacijas (pagal Intelektinių transporto sistemų direktyvą 2010/40/EB) ir pasiūlymą dėl reglamento, pagal kurį būtų reikalaujama, kad nuo 2015 m., norint gauti visoje ES galiojantį transporto priemonės tipo patvirtinimą, reikės, kad visuose naujuose automobilių ir lengvųjų transporto priemonių modeliuose būtų įrengti reikiamas technines specifikacijas atitinkantys „eCall“ prietaisai.

Pagrindiniai faktai

Sistema „eCall“ aktyvuojama automatiškai, kai tik automobilyje įrengti jutikliai nustato, kad įvyko rimta avarija. Įsijungusi sistema surenka Europos pagalbos numerį 112, užmezga telefono ryšį su atitinkamu pagalbos skambučių centru ir nusiunčia detales apie avariją gelbėjimo tarnyboms, nurodydama avarijos laiką, tikslią transporto priemonės vietą ir judėjimo kryptį (tai itin svarbu greitkeliuose ir tuneliuose). Sistemą „eCall“ galima aktyvuoti ir rankiniu būdu, paspaudus automobilyje esantį mygtuką; tai gali padaryti, pavyzdžiui, rimtą avariją pamatęs asmuo.

Apskaičiuota, kad į naują automobilį įdiegti sistemą „eCall“ kainuotų mažiau nei 100 EUR. Tam, kad būtų išvengta abejonių dėl privatumo, sistema „eCall“ neleidžia sekti automobilių – ji yra neaktyvi ir nesiunčia jokių signalų, kol neaktyvuojama įvykus avarijai.

Dabar tik 0,7 % visų ES keleivinių transporto priemonių yra įrengtos automatinės pagalbos iškvietos sistemos ir šis skaičius beveik nedidėja. Šios privačios sistemos nesudaro sąlygų ES masto sąveikai ar tęstinumui.

Komisija nusprendė priimti teisės aktus, kuriais būtų įdiegta sistema „eCall“, nes savanoriško diegimo mastas nebuvo pakankamas. Komisija paragino visoje Europoje sistemą „eCall“ savanoriškai įdiegti iki 2009 m. (IP/09/1245), tačiau tai vyko labai lėtai.

Komisijos pirmininko pavaduotojos N. Kroes Europos Parlamento Transporto komitetui pateiktas pranešimas apie „eCall“: žr. SPEECH/11/557

Komisijos rekomendacija http://www.ec.europa.eu/ecall

Daugiau informacijos apie sistemą „eCall“

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Daugiau informacijos apie Intelektinių transporto sistemų direktyvą ir ITS veiksmų planą

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm

Daugiau informacijos apie kelių eismo saugą

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_lt.htm

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes interneto svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“ http://twitter.com/neeliekroeseu

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19


Side Bar