Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: Komissio haluaa tieliikenteen hätäpuhelujärjestelmän käyttöön vuoteen 2015 mennessä

Bryssel, 8. syyskuuta 2011 – Uudessa ns. eCall-hätäpuhelujärjestelmässä autosta lähtee onnettomuuden sattuessa automaattisesti hätäpuhelu lähimpään hätäkeskukseen. Komissio käynnisti tänään toimet, joilla se pyrkii saamaan järjestelmän käyttöön vuoteen 2015 mennessä. eCall-järjestelmällä voidaan säästää ihmishenkiä, ja komissio haluaakin sen asennettavaksi kaikkiin uusiin henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin vuodesta 2015 lähtien. Vakavan onnettomuuden sattuessa järjestelmä ottaa automaattisesti yhteyden Euroopan yhteiseen 112-hätänumeroon ja ilmoittaa ajoneuvon sijainnin hätäkeskukseen. Komissio antoi 8. syyskuuta suosituksen, jossa se kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että matkapuheluoperaattorit päivittävät verkkojaan niin, että eCall-järjestelmän hätäpuhelut saadaan tehokkaasti välitettyä hätäkeskuksiin.

Onnettomuustilanteessa jokainen minuutti on elintärkeä ja nopea avunsaanti voi alentaa vammojen vakavuusastetta. Onnettomuuteen joutuvilla ei kuitenkaan aina ole reagointikykyä tai fyysistä mahdollisuutta soittaa heti hätäkeskukseen. eCall-järjestelmä poistaa tämän ongelman ilmoittamalla onnettomuudesta välittömästi hätäkeskukseen, vaikka kuljettaja tai matkustaja olisi tajuton tai muutoin kykenemätön soittamaan hätäpuhelua. Tämä uusi teknologia nopeuttaa avunsaantia arvioilta 40 prosentilla kaupungeissa ja 50 prosentilla maaseudulla. Kunhan järjestelmä saadaan laajalti käyttöön, se voi vuosittain säästää Euroopassa useita satoja ihmishenkiä ja vähentää kymmenissä tuhansissa tapauksissa vammojen vakavuutta.

Olen yhdessä kollegojeni – liikenneasioista vastaavan varapuheenjohtaja Siim Kallasin ja teollisuudesta vastaavan varapuheenjohtaja Antonio Tajanin – kanssa erittäin tyytyväinen tähän pelinavaukseen pyrkiessämme tuomaan miljoonien kansalaisten käyttöön uutta eCall-järjestelmää, joka voi merkittävästi nopeuttaa avunsaantia liikenneonnettomuuksissa", sanoi Euroopan digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”eCall tulee säästämään satoja ihmishenkiä ja vähentämään liikenneonnettomuuksien uhrien tuskaa ja kärsimystä.”

Komission tavoitteena on saada eCall-palvelu täyteen toimintaan kaikkialla Euroopan unionissa (sekä Kroatiassa, Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä) vuoteen 2015 mennessä.

Suosituksessa kehotetaan jäsenvaltioita varmistamaan, että matkapuheluoperaattorit käsittelevät eCall-puheluja kuten muitakin 112-puheluja, eli välittävät ne veloituksetta ja antavat niille etusijan muuhun puheluliikenteeseen nähden. Suosituksen mukaan jäsenvaltioiden olisi varmistettava myös, että matkapuheluoperaattorit pystyvät tunnistamaan eCall-puhelut, jotta ne voidaan ohjata sellaiseen hätäkeskukseen, joka pystyy käsittelemään niitä.

Suosituksen jatkoksi komission on määrä hyväksyä tekniset ohjeet hätäpalvelukeskuksiin tarvittavista muutoksista (älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevan direktiivin 2010/40/EY nojalla) sekä antaa ehdotus asetukseksi, jonka mukaan vuodesta 2015 lähtien uusille henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille ei voida myöntää EU:n tyyppihyväksyntää, ellei niissä ole tiettyjen teknisten vaatimusten mukaista eCall-järjestelmää.

Tausta

eCall-hätäpuhelu aktivoituu automaattisesti ajoneuvon sisäisten antureiden havaittua kovan törmäyksen. Järjestelmä soittaa Euroopan yhteiseen 112-hätänumeroon, luo yhteyden asianomaiseen hätäkeskukseen ja lähettää onnettomuutta koskevia tietoja, kuten onnettomuusajankohdan, ajoneuvon tarkan sijainnin ja kulkusuunnan (mikä on erityisen tärkeää moottoriteillä ja tunneleissa). Esimerkiksi paikalle sattunut silminnäkijä voi käynnistää hätäpuhelun myös manuaalisesti ajoneuvon kojelaudasta.

eCall-järjestelmän asentaminen uuteen autoon maksaa arviolta korkeintaan 100 euroa. Yksityisyyden suojan varmistamiseksi eCall-järjestelmä ei mahdollista ajoneuvojen jäljittämistä, koska se ei lähetä minkäänlaista signaalia ennen kuin se aktivoituu törmäyksen johdosta.

Toistaiseksi vain 0,7 prosentissa kaikista ajoneuvoista EU:ssa on jonkinlainen automaattinen hätäpuhelujärjestelmä, eikä niiden määrä ole juurikaan kasvussa. Nykyiset valmistajakohtaiset järjestelmät eivät ole EU:n laajuisesti yhteentoimivia, eikä niiden toimivuudesta jatkossa ole takeita.

Komissio on päättänyt edistää eCall-järjestelmän yleistymistä lainsäädännöllä, koska vapaaehtoisuuteen perustuva käyttöönotto on ollut riittämätöntä. Komissio peräänkuulutti eCall-järjestelmän vapaaehtoista käyttöönottoa Euroopassa jo vuoteen 2009 mennessä (IP/09/1245), mutta sen eteneminen on ollut hyvin hidasta.

Varapuheenjohtaja Kroesin esitys eCall-järjestelmästä Euroopan parlamentin liikennevaliokunnalle: ks. SPEECH/11/557

Komission suositus: http://www.ec.europa.eu/ecall

Lisätietoa eCall-järjestelmästä:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Lisätietoa älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevasta direktiivistä ja toimintasuunnitelmasta:

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm

Lisätietoa tieturvallisuudesta:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm

Euroopan digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar