Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon astub esimese sammu, et 2015. aastast saaks liiklusõnnetuste korral kasutada elusid päästvat hädaabikõnede süsteemi

Brüssel, 8. september 2011 Euroopa Komisjon võttis täna vastu esimese meetme, mis aitab tagada, et 2015. aastal suudab auto tõsise liiklusõnnetuse korral inimese eest päästeteenistusse helistada. Komisjon soovib, et elusid päästev eCall-süsteem oleks alates 2015. aastast paigaldatud kõigile uutele autode ning kergsõidukite mudelitele. Kui juhtub tõsine liiklusõnnetus, valib eCall automaatselt Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 ja teatab häirekeskusesse auto asukoha. Komisjoni 8. septembril vastu võetud soovituses palutakse liikmesriikidel tagada, et mobiilsideoperaatorid ajakohastaksid oma infrastruktuuri nii, et eCall-kõnesid saaks sujuvalt edastada häirekeskustele.

Liiklusõnnetuse korral on päästeteenistuste väljakutsel elude päästmiseks ja vigastuste raskuse leevendamiseks oluline iga minut. Õnnetuses kannatanutel ei jätku aga alati piisavalt reageerimisvõimet ja füüsilist jõudu, et kohe häirekeskusesse helistada. eCall-seadmed edastavad häirekeskusele viivitamata väljakutse, isegi kui juht või reisija on teadvusetu või muul põhjusel võimetu helistama. Prognoositakse, et eCall-tehnoloogia kiirendaks päästeteenistuste saabumist linnapiirkondades 40 % ja maapiirkondades 50 %. Kui eCall-süsteem laialdaselt kasutusele võetakse, päästaks see Euroopas igal aastal mitusada elu ning vähendaks mitmekümnel tuhandel juhul vigastuste ja traumade raskust.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Nii mina kui ka transpordi ja tööstuse valdkonna eest vastutavad kolleegid, asepresidendid Siim Kallas ja Antonio Tajani, oleme väga rõõmsad, et oleme astunud esimese sammu, mis aitab tagada, et miljonid inimesed saavad abi eCall-süsteemilt, millega vähendatakse oluliselt päästeteenistuste õnnetuspaika jõudmise aega. eCall aitab päästa sadu elusid ja leevendada liiklusõnnetuste ohvrite valu ja kannatusi.

Komisjoni eesmärk on, et eCall-teenus toimiks 2015. aastaks täielikult kogu Euroopa Liidus (ja Horvaatias, Islandil, Norras ja Šveitsis).

Soovituses palutakse kõigil liikmesriikidel tagada, et mobiilsideoperaatorid suhtuksid eCall-seadmetelt tehtud kõnedesse samuti kui teistesse hädaabikõnedesse, st vaatleksid neid prioriteetsena ega võtaks nende eest tasu. Samuti märgitakse soovituses, et liikmesriigid peaksid tagama, et mobiilioperaatorid kehtestavad süsteemid eCall-kõnede identifitseerimiseks, nii et need saaks suunata häirekeskusesse, kus on olemas seadmed selliste kõnede vastuvõtmiseks.

Soovituse järel võtab komisjon vastu häirekeskuste ajakohastamise spetsifikaadid (kooskõlas intelligentsete transpordisüsteemide direktiiviga 2010/40/EÜ) ja ettepaneku määruse kohta, millega nähakse ette, et alates 2015. aastast tuleb ELi tüübikinnituse saamiseks paigaldada sõiduautode ja kergsõidukite kõigile uutele mudelitele nõutavatele tehnilistele spetsifikaatidele vastavad eCall-seadmed.

Taust

eCall-süsteem aktiveeritakse automaatselt kohe, kui sõidukisisesed sensorid tuvastavad tõsise avarii. Kui süsteem aktiveerub, valib see automaatselt Euroopa hädaabinumbri 112, loob telefoniühenduse sobiva häirekeskusega ning edastab päästeteenistustele õnnetuse üksikasjad, nagu õnnetuse toimumise aeg, sõiduki täpne asukoht ning sõidusuund (mis on väga oluline kiirteedel ja tunnelites). eCall-kõnet saab aktiveerida ka käsitsi nupulevajutusega, mida võib teha näiteks tõsise liiklusõnnetuse pealtnägija.

Uuele autole eCall-süsteemi paigaldamine läheb hinnanguliselt maksma alla 100 euro auto kohta. Privaatsuse huvides ei võimalda eCall-süsteem jälgida sõidukite teekonda, kuna süsteem on täiesti passiivne ning ei edasta ühtki signaali, v.a juhul, kui see liiklusõnnetuses aktiveerub.

Praegu on ainult 0,7 % kõigist ELi sõiduautodest varustatud automaatsete hädaabikõnede süsteemidega, ning see arv on vaevu suurenenud. Praegu kasutusel olevad omanduslikud süsteemid ei paku üleeuroopalist koostalitlusvõimet ega järjepidevust.

Komisjon on otsustanud võtta õiguslikke meetmeid eCall-süsteemi kasutuselevõtuks, sest vabatahtlik kasutuselevõtt ei ole olnud piisav. Komisjon on varem teinud ettepaneku eCall-süsteemi vabatahtlikuks rakendamiseks kogu Euroopas 2009. aastaks (IP/09/1245), kuid see on kulgenud väga aeglaselt.

Asepresident Kroesi eCall-süsteemi esitlus Euroopa Parlamendi transpordikomisjonile: vt SPEECH/11/557

Komisjoni soovitus: http://www.ec.europa.eu/ecall

Täiendav teave eCall-süsteemi kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Täiendav teave intelligentsete transpordisüsteemide direktiivi ja tegevuskava kohta:

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm

Täiendav teave liiklusohutuse kohta:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/NeelieKroesEU

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar