Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Ψηφιακό θεματολόγιο: πρώτο μέτρο της Επιτροπής ώστε το σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης για οδικά ατυχήματα να λειτουργεί το 2015

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2011 - Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρώτο μέτρο για να εξασφαλιστεί ότι από το 2015 θα μπορείτε να καλείτε από το αυτοκίνητό σας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος. Η Επιτροπή επιθυμεί όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων να είναι, από το 2015 και μετά, εξοπλισμένα με το σωτήριο σύστημα eCall. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, το eCall καλεί αυτομάτως τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και μεταδίδει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης την ακριβή θέση του οχήματος. Με σύσταση της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, καλούνται τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα αναβαθμίσουν τις υποδομές τους, έτσι ώστε οι ηλε-κλήσεις να μεταβιβάζονται αποτελεσματικά στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Κάθε λεπτό είναι καθοριστικό για να σωθούν ζωές και να αμβλυνθεί η σοβαρότητα των τραυματισμών όταν καλούνται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε τροχαία ατυχήματα. Ωστόσο, οι τραυματίες σε ένα ατύχημα δεν διαθέτουν πάντα τα ανακλαστικά ή τη φυσική ικανότητα για να καλέσουν αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Με τις συσκευές ηλε-κλήσεων (eCall ) αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα, ειδοποιώντας άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ακόμη και αν ο οδηγός ή οι επιβάτες είναι αναίσθητοι ή δεν είναι σε θέση να καλέσουν. Χάρη στην τεχνολογία επισπεύδεται η άφιξη των ομάδων έκτακτης ανάγκης κατά περίπου 40% στις αστικές περιοχές και κατά 50% στις αγροτικές. Με την ευρύτερη εγκατάστασή του, το σύστημα των ηλε-κλήσεων θα σώζει κάθε χρόνο εκατοντάδες ζωές στην Ευρώπη, και θα μειώσει τη σοβαρότητα των τραυματισμών σε δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις.

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Μαζί με τους συναδέλφους μου, αντιπροέδρους αρμόδιους για τις μεταφορές και τη βιομηχανία, κκ Siim Kallas και Antonio Tajani, χαιρετίζω το γεγονός ότι κάναμε το πρώτο βήμα για να επωφεληθούν εκατομμύρια πολίτες από το σύστημα eCall, που μπορεί να μειώσει δραστικά το χρόνο που απαιτείται για την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στον τόπο του ατυχήματος. Με το σύστημα των ηλε-κλήσεων θα σωθούν εκατοντάδες ζωές και θα περιοριστεί το αίσθημα πόνου και η ταλαιπωρία των θυμάτων σε οδικά ατυχήματα.»

Στόχος της Επιτροπής είναι η υπηρεσία eCall να έχει τεθεί έως το 2015 σε πλήρη λειτουργία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (καθώς και στην Κροατία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία).

Με τη σύσταση καλούνται όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα χειρίζονται τις κλήσεις από συσκευές eCall, όπως και τις λοιπές κλήσεις προς το 112 – δηλ. κατά προτεραιότητα και ατελώς. Στη σύσταση διατυπώνεται επίσης η υπόδειξη στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα εγκαταστήσουν συστήματα για τον εντοπισμό των ηλε-κλήσεων, ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται σε τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, κατάλληλα εξοπλισμένο για το χειρισμό τους.

Τη σύσταση αναμένεται να ακολουθήσει η θέσπιση από την Επιτροπή προδιαγραφών για την αναβάθμιση των κέντρων έκτακτης ανάγκης (στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών – 2010/40/EΚ) και πρότασης για κανονισμό, βάσει του οποίου θα απαιτείται, από το 2015 και εξής, όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων να είναι εξοπλισμένα με συσκευές eCall που να ανταποκρίνονται στις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές ως προϋπόθεση για την απόκτηση έγκρισης τύπου σε κλίμακα ΕΕ.

Ιστορικό

Το σύστημα eCall ενεργοποιείται αυτόματα μόλις οι αισθητήρες εντός του οχήματος διαπιστώσουν σοβαρή σύγκρουση. Ακολούθως, το σύστημα καλεί τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, αποκαθιστά τηλεφωνική σύνδεση με το αντίστοιχο κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης και αποστέλλει τα στοιχεία του ατυχήματος στις υπηρεσίες διάσωσης, όπως τον χρόνο του περιστατικού, την ακριβή θέση του συγκεκριμένου οχήματος και την κατεύθυνση κίνησης (ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτοκινητόδρομους και σήραγγες). Η ηλε-κλήση μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα, με το πάτημα ενός κουμπιού στο αυτοκίνητο, για παράδειγμα από έναν αυτόπτη μάρτυρα σοβαρού ατυχήματος.

Η εγκατάσταση του συστήματος eCall εκτιμάται ότι θα στοιχίσει λιγότερο από 100 ευρώ ανά νέο αυτοκίνητο. Για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, το σύστημα eCall δεν επιτρέπει την παρακολούθηση των οχημάτων, επειδή «κοιμάται» και δεν αποστέλλει κανένα σήμα προτού ενεργοποιηθεί από κάποια σύγκρουση.

Επί του παρόντος, μόνο το 0,7% του συνόλου των επιβατικών οχημάτων στην ΕΕ είναι εξοπλισμένα με συστήματα αυτόματης κλήσης έκτακτης ανάγκης, ενώ σημειώνεται ελάχιστη αύξηση. Τα ιδιοταγή αυτά συστήματα δεν παρέχουν πανευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα ή συνέχεια.

Η Επιτροπή αποφάσισε να αναλάβει νομοθετική δράση για την εισαγωγή του συστήματος eCall, λόγω της ανεπαρκούς εθελοντικής εγκατάστασής τους. Η Επιτροπή είχε ζητήσει να έχει εφαρμοστεί εθελοντικά το eCall σε όλη την Ευρώπη έως το 2009 (IP/09/1245), αλλά η ανταπόκριση ήταν υπερβολικά αργή.

Παρουσίαση του συστήματος eCall από την αντιπρόεδρο κα Kroes στην επιτροπή μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: βλ. SPEECH/11/557

Η σύσταση της Επιτροπής: http://www.ec.europa.eu/ecall

Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα eCall:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οδηγία για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) και το σχέδιο δράσης ITS:

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οδική ασφάλεια:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm

Ο ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Διαβάστε την κα Neelie Kroes στο Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar