Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den digitale dagsorden: Kommissionens første skridt for at sikre, at der senest i 2015 indføres et alarmopkaldssystem, som skal redde liv ved færdselsulykker

Bruxelles, den 8. september 2011 - Europa-Kommissionen vedtog i dag den første foranstaltning, der skal sikre, at din bil senest i 2015 vil kunne ringe til alarmcentraler for dig, hvis du udsættes for en alvorlig færdselsulykke. Kommissionen ønsker, at alle nye modeller af biler og lette køretøjer fra 2015 udstyres med det livreddende eCall-system. eCall kontakter automatisk det fælleseuropæiske alarmnummer 112 i tilfælde af en alvorlig ulykke og meddeler køretøjets position til udrykningstjenesterne. Kommissionens henstilling, som er vedtaget den 8. september, opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at mobilnetoperatører opgraderer deres infrastruktur, således at eCalls effektivt videregives til alarmcentraler.

Når udrykningstjenester tilkaldes ved færdselsulykker, er hvert minut afgørende for at redde liv og sikre, at kvæstelser får mindre alvorlige følger. Men tilskadekomne ved en ulykke har ikke altid nærvær eller fysisk evne til øjeblikkeligt at tilkalde udrykningstjenesterne. eCall-udstyret tager højde for dette problem ved at varsko alarmcentraler øjeblikkeligt, selv hvis føreren eller passagerer er bevidstløse eller på anden måde er ude af stand til at tilkalde hjælp. Teknologien gør, at udrykningsmandskabet når hurtigere frem - ca. 40 % hurtigere i byområder og 50 % hurtigere i landdistrikter. eCall vil efter udbredelsen hvert år redde flere hundrede menneskeliv i Europa og bidrage til, at kvæstelser og traumer får mindre alvorlige følger i titusindvis af tilfælde.

Neelie Kroes, Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, udtalte: "Sammen med mine kolleger med ansvar for transport og industri, næstformand Siim Kallas og næstformand Antonio Tajani, glæder jeg mig oprigtigt over, at vi har taget det første skridt til at sikre, at millioner af borgere vil få gavn af eCall; et system, der kan nedbringe den tid, som udrykningstjenester skal bruge til at nå frem til færdselsulykker. eCall vil spare i hundredvis af menneskeliv og lindre trafikofres smerter og lidelser."

Kommissionens mål går ud på at få indført en fuldt fungerende eCall-tjeneste i hele EU (tillige med Kroatien, Island, Norge og Schweiz) senest i 2015.

I henstillingen opfordres alle medlemsstater indtrængende til at sikre, at mobilnetoperatørerne behandler opkald fra eCall-udstyr på lige fod med andre 112-opkald – dvs. at de gives prioritet, og at der ikke opkræves gebyr for dem. Ifølge henstillingen bør medlemsstaterne endvidere sikre, at mobilnetoperatører indfører systemer, der skal identificere eCalls, således at de kan viderestilles til en udrykningstjenestes alarmcentral, som er udstyret til at håndtere disse.

Henstillingen vil snart blive fulgt op af Kommissionens vedtagelse af specifikationer for opgradering af alarmcentraler (under direktivet om intelligente transportsystemer - 2010/40/EF) og et forslag til en forordning, som gør det påkrævet, at eCall-udstyr, der opfylder de foreskrevne tekniske specifikationer, skal monteres på alle nye modeller af personbiler og lette køretøjer fra 2015 for at opnå en EU-dækkende typegodkendelse.

Baggrund

eCall aktiveres automatisk, så snart køretøjsmonterede sensorer afslører en alvorlig ulykke. Når systemet aktiveres, foretager det et opkald til det europæiske alarmnummer 112, etablerer en telefonforbindelse til den pågældende alarmcentral og sender nærmere oplysninger om ulykken til redningstjenester, herunder ulykkestidspunktet, det forulykkede køretøjs nøjagtige position og køreretning (vigtigst på motorveje og i tunneler). Et eCall kan også udløses manuelt ved at trykke på en knap i bilen, f.eks. af et vidne til en alvorlig ulykke.

Det anslås, at eCall-systemet koster under 100 EUR at installere pr. ny bil. Der tages højde for retten til privatlivets fred, idet eCall-systemet ikke har mulighed for at spore køretøjer, fordi det er i "dvale" og ikke sender signaler, førend det aktiveres i forbindelse med en ulykke.

Blot 0,7 % af alle personbiler i EU er udstyret med automatiske alarmopkalds­systemer, og antallet er kun svagt stigende. Disse ophavsretligt beskyttede systemer tilbyder ikke EU-dækkende interoperabilitet eller kontinuitet.

Kommissionen besluttede at tage initiativ til ved lovgivning at indføre eCall, fordi ibrugtagning ad frivillighedens vej har været utilstrækkelig. Kommissionen havde opfordret til at udbrede eCall med en frivillig ordning i hele Europa senest i 2009 (IP/09/1245), men ibrugtagningen er foregået meget langsomt.

Næstformand Kroes' præsentation af eCall for Europa-Parlamentets Udvalg om Transport: jf. SPEECH/11/557

Kommissionens henstilling: http://www.ec.europa.eu/ecall

Yderligere oplysninger om eCall:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Yderligere oplysninger om direktivet om intelligente transportsystemer og ITS-handlingsplanen:

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm

Yderligere oplysninger om færdselssikkerhed:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm

Webstedet for Den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar