Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: Komise podnikla první kroky k zavedení systému záchranného tísňového volání při dopravních nehodách do roku 2015

Brusel, 8. září 2011 - Evropská komise dnes přijala první opatření, jejichž cílem je do roku 2015 zajistit, aby při závažných dopravních nehodách mohly automobily navázat telefonický kontakt se záchrannými službami. Komise si přeje, aby byl od roku 2015 u všech nových modelů automobilů a lehkých vozidel zaveden záchranný systém eCall. Tento systém v případě vážné nehody automaticky vytočí jednotné evropské číslo tísňového volání 112 a sdělí záchranným službám polohu vozidla. Doporučení Komise přijaté dne 8. září členské státy vyzývá, aby zajistily, že provozovatelé mobilních telefonních sítí zmodernizují svou infrastrukturu tak, aby hovory prostřednictvím systému eCall byly účinně spojeny se záchrannými službami.

Jsou-li záchranné služby povolány k dopravní nehodě, je pro záchranu života a snížení závažnosti zranění důležitá každá minuta. Avšak lidé, kteří byli při nehodě zraněni, nejsou vždy psychicky či fyzicky schopni okamžitě zavolat záchranné služby. Přístroje systému eCall řeší tento problém tak, že záchranné služby upozorní okamžitě, a to i tehdy, je-li řidič či cestující v bezvědomí nebo není-li schopen zavolat. Díky této technologii se příjezd záchranných týmů ve městech urychlí odhadem o 40 % a ve venkovských oblastech o 50 %. Jakmile bude systém eCall velkoplošně zaveden, zachrání v Evropě každoročně stovky životů a sníží závažnost zranění i trauma u desítek tisíců případů.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu, uvedla: „Siim Kallas, místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu, Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise odpovědný za průmysl, i já s potěšením konstatujeme, že jsme podnikli první kroky, jejichž cílem je zajistit, aby miliony občanů měly prospěch ze systému eCall, který může výrazně snížit dobu příjezdu záchranných služeb na místo nehody. Tento systém zachrání stovky životů a sníží bolest i utrpení obětí dopravních nehod.

Cílem Komise je zavést do roku 2015 po celé Evropské unii a rovněž v Chorvatsku, na Islandu, v Norsku a Švýcarsku plně funkční službu eCall.

V doporučení se všechny členské státy vyzývají, aby zajistily, že provozovatelé mobilních telefonních sítí budou hovory z přístrojů služby eCall zpracovávat jako jiné hovory na lince 112 - tzn. že je upřednostní a nebudou za ně účtovat poplatky. V doporučení se rovněž uvádí, že členské státy by měly provozovatele mobilních telefonních sítí vyzvat k tomu, aby zavedli systémy identifikace hovorů eCall, díky jimž by hovory mohly být směrovány do střediska tísňového volání, které je řádně vybaveno k jejich zpracování.

Po doporučení by Komise měla přijmout specifikace pro modernizaci středisek tísňového volání (podle směrnice o inteligentních dopravních systémech – 2010/40/ES) a návrh nařízení, podle nějž by přístroje eCall měly splňovat technické specifikace tak, aby od roku 2015 mohly být vestavěny do všech nových modelů osobních automobilů i lehkých vozidel a získat celounijní schválení typu.

Souvislosti

Systém eCall se aktivuje automaticky, jakmile čidla zabudovaná ve vozidle zjistí vážnou havárii. Po aktivaci systém vytočí evropské číslo tísňového volání 112, naváže telefonní spojení s příslušným střediskem tísňového volání a záchranným službám předá podrobné údaje o nehodě, včetně doby nehody, přesné polohy havarovaného vozidla a směru jízdy (což je velmi důležité u nehod na dálnicích a v tunelech). Systém eCall lze aktivovat i ručně stisknutím tlačítka v autě, například svědkem vážné nehody.

Náklady na zabudování systému do nového vozidla jsou odhadovány na méně než 100 EUR. Aby se vyloučily obavy o ohrožení soukromí, systém eCall neumožňuje sledování vozidel, protože „spí“ a až do doby, kdy je aktivován v případě nehody, nevysílá žádné signály.

V současnosti je automatickými systémy tísňového volání v EU vybaveno pouze 0,7 % všech osobních vozidel a jejich počet se zvyšuje jen velmi pomalu. Tyto uzavřené systémy neumožňují interoperabilitu či kontinuitu v rámci celé EU.

Komise se rozhodla podniknout legislativní opatření k zavedení systému eCall, jelikož jeho dobrovolné zavádění nebylo dostatečné. Komise vyzvala k tomu, aby do roku 2009 byl systém eCall dobrovolně zaveden po celé Evropě (IP/09/1245), avšak jeho přijetí bylo velmi pomalé.

Prezentace systému eCall, kterou místopředsedkyně Kroesová přednesla Výboru Evropského parlamentu odpovědnému za dopravu: viz SPEECH/11/557

Doporučení Komise: http://www.ec.europa.eu/ecall

Další informace o systému eCall naleznete na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Další informace o směrnici o inteligentních dopravních systémech a akčním plánu ITS naleznete na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm

Další informace o bezpečnosti silničního provozu naleznete na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm

Internetové stránky Digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar