Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията прави първа крачка към създаване до 2015 г. на животоспасяваща система за спешни повиквания при пътни произшествия

Брюксел, 8 септември 2011 г. Европейската комисия прие днес първата мярка по изпълнение на целта до 2015 г. всеки автомобил да бъде в състояние да набере номера за аварийно-спасителните служби вместо водача в случай на сериозно произшествие. Намерението на Комисията е от 2015 г. нататък животоспасяващата система eCall да се монтира на всички нови модели леки и лекотоварни превозни средства. В случай на тежко пътнотранспортно произшествие eCall автоматично набира единния европейски номер 112 за спешни повиквания и предава местоположението на превозното средство на аварийно-спасителните служби. Препоръка на Комисията, приета на 8 септември, настоятелно призовава държавите-членки да гарантират, че операторите на мобилни мрежи ще обновят своята инфраструктура, така че повикванията от системата eCall да бъдат ефективно прехвърляни към аварийно-спасителните служби.

Когато тези служби биват повиквани при пътнотранспортно произшествие, всяка минута е от решаващо значение за спасяването на човешки живот и за намаляването на последствията от нараняванията. Пострадалите при злополука обаче невинаги имат рефлекса или физическата възможност да се обадят за помощ незабавно. Устройствата eCall решават този проблем, като уведомяват спешно аварийно-спасителните служби, дори ако водачът или пътникът е в безсъзнание или е неспособен да се обади. Според оценките тази технология ускорява пристигането на спасителни екипи с около 40 % в градските райони и с 50 % в селските райони. След повсеместното ѝ внедрявяне системата eCall ще помогне всяка година в Европа да бъдат спасявани стотици хора и ще намали последствията от нараняванията и травмите в десетки хиляди случаи.

Нели Крус, заместник-председател на Комисията и комисар по цифровите технологии, заяви: „С голямо удоволствие обявявам — заедно с моите колеги, отговорни за транспорта и индустрията, заместник-председателите на Европейската комисия Сийм Калас и Антонио Таяни — че направихме първата крачка към целта милиони граждани да се възползват от системата eCall. Благодарение на нея драстично ще се понижи времето, необходимо на службите за спешна помощ да пристигат на местопроизшествията. Системата eCall ще спести стотици смъртни случаи и ще намали болката и страданието на жертвите на пътни произшествия“.

Целта на Комисията е до 2015 г. системата eCall да стане напълно оперативна навсякъде в Европейския съюз (както и в Хърватия, Исландия, Норвегия и Швейцария).

Препоръката на Комисията призовава всяка държава-членка да гарантира, че мобилните оператори обработват повикванията от устройствата eCall като други повиквания на номер 112 — т.е. с приоритет и безвъзмездно. Съгласно препоръката държавите-членки трябва да гарантират, че мобилните оператори ще въведат системи за идентифициране на повикванията от системата eCall, така че те да бъдат пренасочвани към център за спешни повиквания, оборудван да ги обработва.

Очаква се след препоръката Комисията да приеме спецификации за модернизирането на центровете за спешни повиквания (съгласно Директивата за интелигентните транспортни системи — Директива 2010/40/ЕС) и предложение за регламент, с който да се постави изискване eCall устройства, отговарящи на необходимите технически спецификации, да се монтират на всички нови модели леки автомобили и лекотоварни превозни средства, считано от 2015 г., за да се получи типово одобрение в рамките на целия ЕС.

Контекст

Системата eCall се задейства автоматично веднага след засичането на тежко произшествие от вградените в автомобила датчици. Веднъж активирана, системата набира Европейския номер за спешни повиквания 112, установява телефонна връзка с подходящия център за спешни повиквания и изпраща на аварийно-спасителните служби информация за произшествието, включително часа на инцидента, точното местоположение на катастрофиралото превозно средство и посоката на движение (от голямо значение при магистрали и в тунели). Системата eCall може да бъде задействана ръчно чрез натискане на бутон в автомобила, например от свидетел на сериозно произшествие.

Изчислено е, че разходите по инсталиране на системата eCall в новите автомобили възлизат на по-малко от 100 EUR. Системата защитава неприкосновеността на личния живот и не позволява проследяването на превозни средства, тъй като е в неактивен режим на работа и не изпраща никакви сигнали, докато не бъде задействана при катастрофа.

Понастоящем едва 0,7 % от всички леки автомобили в ЕС са оборудвани с автоматични системи за спешни повиквания и броят им нараства много бавно. Тези системи на отделни производители не предлагат съвместимост или последователност в целия ЕС.

Комисията реши да приеме законодателни мерки за въвеждането на системата eCall, тъй като доброволното ѝ въвеждане е незадоволително. Преди време тя отправи апел за доброволно въвеждане на eCall навсякъде в Европа, което да бъде извършено до 2009 г. (IP/09/1245), но напредъкът в това отношение е много бавен.

Нели Крус представя eCall на Комисията по транспорта към Европейския парламент: виж SPEECH/11/557

Препоръка на Комисията: http://www.ec.europa.eu/ecall

За повече информация относно eCall:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

За повече информация относно Директивата за интелигентните транспортни системи и свързания с тях план за действие:

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/action_plan_en.htm

За повече информация относно безопасността на движението по пътищата:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm

Интернет страница на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Интернет страница на Нели Крус:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в Туитър: http://twitter.com/neeliekroeseu

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar