Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet széles körű támogatottságnak örvend

2011. szeptember 8. A felsőoktatási intézmények, a kutatóintézetek és az üzleti szervezetek határozottan támogatják az Európai Innovációs és Technológiai Intézet küldetését, azaz hogy kiterjedtebb és jobb legyen az együttműködés a tudomány, a vállalkozások, a kutatás és az innováció világa között – ez annak a nyilvános konzultációnak az eredménye, amelyen majd 200 szervezet és magánszemély vett részt. A válaszadók szerint az intézetnek kiemelt szerepet kellene játszania az EU „Horizont 2020” kutatási és innovációs programjában és az egyéb európai és nemzeti kezdeményezések összehangolásában. Többségük pozitívumként értékelte, ahogyan az intézet a vállalkozásokat is bevonja munkájába, és azt szorgalmazták, hogy az intézet fokozottabb PR-tevékenységet folytasson. A konzultáció eredményei be fognak épülni az intézet „stratégiai innovációs menetrendjébe”, amelyre vonatkozóan a Bizottság ez év végéig tervez javaslatot tenni.

Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos örömének adott hangot, hogy az intézet ilyen széles körű támogatottságot élvez: „Mindez egyértelműen azt mutatja, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézet jó úton jár, és lényeges szerepet tölt be az innováció előremozdításában Európában. Az igazgatótanács mindent megtesz azért, hogy az intézet jövőjét tartós alapokra helyezze. A konzultáció eredményeit a Bizottság fel fogja használni arra, hogy megoldásokat dolgozzon ki a jövő innovációs kihívásaira.”

Az intézetnek szinte valamennyi válaszadó szerint (90%) kiemelt szerepet kellene vállalnia a „Horizont 2020” kezdeményezésben. Ugyanilyen fontosnak tartották, hogy az intézet és a hozzá tartozó tudományos és innovációs társulások (a köz- és a magánszféra közötti, határokon átnyúló partnerségek) tevékenységeit összehangolják, hogy azokból kézzelfogható eredmények és konkrét társadalmi előnyök származzanak. Jelenleg három tudományos és innovációs társulás létezik, ezek az éghajlatváltozással, a fenntartható energiával, illetve az információs és kommunikációs technológiákkal foglalkoznak.

Az újonnan megalakuló társulások feladatait illetően a válaszadók az egészség és az öregedés (81%), illetve a fenntartható városok és a mobilitás (77%) kérdéskörét tartották a legfontosabbnak. Az új tudományos és innovációs társulások tevékenységét össze kell hangolni az EU jövőbeli kutatási és innovációs stratégiájával, fenntartható és szisztematikus eredményeket kell elérni, és az oktatás, a kutatás és az innováció világából minél több kitűnő partnert be kell vonni a tevékenységekbe – így a válaszadók.

Az intézet jövőbeli sikeressége szempontjából igen fontos, hogy minél több vállalkozást bevonjanak az intézet tevékenységébe. A magánszféra részvételéhez elengedhetetlen a rugalmasság, a világos szabályok és hogy a beruházások egyértelműen megtérüljenek. A válaszadók szintén fontosnak tartották, hogy az intézet és a tudományos és innovációs társulások jobban kommunikálják az elért eredményeket, és Európán kívül is folytassanak PR-tevékenységet. Az intézetnek új modelleket kell elterjesztenie a tudásmegosztás és a nyílt innováció terén, továbbá konkrét intézkedésekkel kell elősegítenie, hogy az érintettek értesüljenek az elért eredményekről és megismerkedjenek az innovációs modellekkel.

Háttér-információk

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2008-ban alakult meg az Európai Bizottság kezdeményezésére, és az EU autonóm szerveként a világszínvonalú innováció ösztönzésére törekszik. Ezt a célt az úttörő jellegű tudományos és innovációs társulásokon keresztül kívánja elérni (melyek „tudományos és innovációs társulások” néven ismertek). Az intézet igazgatási székhelye Budapesten található, de Barcelonától Stockholmig 16 európai helyszínen működik a köz- és a magánszféra közötti, határokon átnyúló partnerségek keretében, és összekötő szerepet játszik a legkiválóbb felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok és a vállalkozások között. Eddig három tudományos és innovációs társulás jött létre: egyikük a fenntartható energiával („InnoEnergy”), a másik az éghajlatváltozással(„Climate”), míg a harmadik az információs és kommunikációs társadalommal (EIT ICTLabs) foglalkozik. Az intézet a 2007-től 2013-ig tartó időszakban 309 millió euróval gazdálkodik az Unió költségvetéséből.

Az intézet jövőjével kapcsolatos nyilvános konzultációban 2011. április 14. és június 30. között lehetett részt venni. A Bizottság 187 választ kapott: ezekből 134-et az internetes kérdőíven keresztül, 53-at írásban. Az érdekeltek legkülönfélébb szervezeteitől érkeztek válaszok, pl. a felsőoktatásból (35%), az üzleti szférából (26%) és a különféle kutatószervezetektől (22%).

A 2014-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó, júniusban előterjesztett költségvetési tervben a Bizottság a kutatás és az innováció finanszírozásának jelentős növelését javasolta. E javaslat szerint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet a „Horizont 2020”-nak, az EU 80 milliárd eurós, kutatási és innovációs stratégiájának részét fogja alkotni. A cél Európa globális versenyképességének fokozása, valamint a munkahelyteremtés és a kreatív gondolkodás elősegítése.

A következő lépések

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet a konzultáció eredményeit stratégiai innovációs tervében is figyelembe fogja venni.

A Bizottság által javasolt stratégiai innovációs terv azonban nemcsak a konzultáció eredményeire támaszkodik, hanem az intézet független külső értékelésének tanulságaira, az igazgatótanács stratégiatervezetére, valamint az EU versenyképességi és innovációs keretprogramjának („Horizont 2020”) jövőjéről folyó megbeszélésekre is.

További információk:

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel kapcsolatban végzett nyilvános konzultációról:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Írásbeli válaszok

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Az intézet első külső értékelésének eredményei

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatótanácsa által benyújtott stratégiai innovációs terv

http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/SIA/EIT_Strategic_Innovation_Agenda_Final.pdf

Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló rendelet

http://ec.europa.eu/education/eit/docs/Regulation/EN/en.pdf

Az intézet honlapja

http://eit.europa.eu/

Kapcsolattartók:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar