Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Energiával kapcsolatos külföldi érdekeink biztosításának kulcsa az egységes fellépésben rejlik

Brüsszel, 2011. szeptember 7. – A mai, folyamatosan változó globális energiapiacokon az Európai Unió energiaellátási biztonságának garantálásához az Unión belül megfelelő koordinációra, az Unión kívül pedig határozott, asszertív álláspont képviselésére van szükség. A mai napon a Bizottság az energiaellátás biztonságáról és a nemzetközi együttműködésről szóló közleményt fogadott el, melyben első alkalommal vázol fel átfogó stratégiát az EU energiapolitikai külkapcsolataira vonatkozóan. Az energiával kapcsolatos külpolitika egyértelmű céljainak meghatározására és végrehajtására vonatkozóan az Európai Unió tagállamai között zajló szorosabb együttműködés központi jelentőséggel bír a Bizottság által kidolgozott megközelítésben.

Günther Oettinger energiaügyi biztos így nyilatkozott: „Az EU energiapolitikájának területén az utóbbi években valós előrelépéseket sikerült elérni. Az EU feladata most az, hogy Európa energiaellátási biztonságának garantálása és a nemzetközi energiaügyi partnerségek előmozdítása érdekében a nagy belső energiapiacán elért vívmányait a határain túlra is kiterjessze. Ezért a Bizottság ma a harmadik országokhoz fűződő energiaügyi kapcsolatok átfogó megközelítésére tesz javaslatot. Ehhez szükség van a belső koordináció javítására annak érdekében, hogy az EU és tagállamai közösen cselekedjenek, és egységesen lépjenek fel.”

A közlemény mellett a Bizottság a tagállamok és a harmadik országok közötti, az energiaügy területén kötött kormányközi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló határozatra is javaslatot tett, mely a földgázügyi megállapodások tekintetében már ma is alkalmazandó értesítési eljárást valamennyi energiaforrásra kiterjesztené és kiegészítené, és amely a harmadik országokkal folytatott tárgyalások előtti és utáni uniós szintű információcserére szolgáló eszközről is rendelkezni fog. A javasolt mechanizmus célja, hogy megerősítse a tagállamok harmadik országokkal szembeni tárgyalási pozícióját, egyúttal biztosítsa az ellátás biztonságát, a belső piac megfelelő működését, és jogbiztonságot teremtsen a befektetések számára.

Előzmények

Az importból származó energia aránya az EU-ban folyamatosan nő (jelenleg az olaj tekintetében 80%-ot, a gáz tekintetében pedig több mint 60%-ot tesz ki). A nemzeti szintű döntések és a harmadik országokkal kötött megállapodások jelentős hatást gyakorolnak az energiainfrastruktúra fejlődésére és az EU egészének energiaellátására. Az EU érdekeinek hatékonyabb képviseletére van szükség mind a tranzitországokkal, mind az energiatermelő országokkal fenntartott kapcsolatokban. Ezzel egyidejűleg a keresletnek és a kínálatnak a globális energiapiacokon tapasztalható új mintái, továbbá az energiaforrásokért folyó, egyre kiélezettebb verseny is szükségessé teszi, hogy az Európai Unió tagállamai együttes erővel lépjenek fel az energiaügyi külkapcsolatok terén.

Az Energia 2020 stratégiával összhangban a ma kiadott közlemény javaslatot tesz arra, hogy az EU energiapolitikájának külső dimenziója a következők segítségével megerősítésre kerüljön: az átláthatóság javítása az uniós tagállamok között a harmadik országokkal kötött energiaügyi megállapodásaikat illetően, továbbá szorosabb koordináció a partnerországokkal való kapcsolatfelvételkor, a nemzetközi szervezetekben képviselendő álláspontok kialakításakor és átfogó energiaügyi partnerségek létrehozásakor a legfontosabb partnerországokkal.

A stratégia 43 konkrét intézkedést sorol fel, többek között a következőket:

  • A tagállamoknak tájékoztatniuk kell egymást a harmadik országokkal kötött nemzetközi energiaügyi megállapodásokról, beleértve a még tárgyalási szakaszban lévő megállapodásokat is. A Bizottság eseti elbírálás alapján véleményt alkothat arról, hogy ezek a megállapodások megfelelnek-e az uniós jognak és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos európai célkitűzéseknek.

  • A harmadik országokkal kötendő energiaügyi megállapodásokról szóló tárgyalásokat uniós szinten is le lehetne folytatni, ha erre szükség van az EU alapvető céljainak eléréséhez. Ez érvényes az Azerbajdzsánnal és Türkmenisztánnal a transzkaszpi gázvezetékről kötendő megállapodásra, amelyhez a Tanács különleges felhatalmazását kérték.

  • Az EU új partnerségre tesz javaslatot a dél-mediterrán országokkal közös, a megújuló energiával kapcsolatos projektekre vonatkozóan.

  • Az EU a többoldalú, többek között a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) égisze alatt zajló tárgyalások során síkra fog szállni a jogilag kötelező erejű nemzetközi nukleáris biztonsági előírások érvényesüléséért, valamint szorgalmazni fogja a nukleáris biztonságra vonatkozó értékeléseknek az EU-val szomszédos országokra történő kiterjesztését.

  • A fejlesztési politika keretében az EU nagyobb hangsúlyt fog fektetni arra, hogy a legkevésbé fejlett és a fejlődő országok könnyebben hozzáférjenek a fenntartható energiához.

További információk

Az EU energiapolitikájának külső dimenziójával és a Bizottság javaslatával kapcsolatos bővebb információk az alábbi honlapon találhatók:

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

Contacts : Kapcsolattartók:<0}

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar