Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/999

Brussels, 22 July 2010

Comisia Europeană și FMI salută reafirmarea sprijinului băncilor-mamă față de subsidiarele acestora din România

Băncile-mamă ale principalelor nouă instituții de credit cu capital străin din România și-au reafirmat, în cadrul unei reuniuni a Grupului de inițiativă în domeniul coordonării bancare europene desfășurate la data de 22 iulie 2010 la Bruxelles, sprijinul față de subsidiarele acestora din România. Aceste angajamente, coroborate cu pachetul multilateral de asistență financiară, vor susține România în demersul acesteia de consolidare a încrederii investitorilor și de readucere a economiei pe o traiectorie de creștere sustenabilă. Participanții au fost de acord că întărirea poziției externe a României permite un grad de flexibilizare a angajamentelor privind expunerea de până la 95% din nivelul atins la finele lunii martie 2009.

La data de 22 iulie 2010, reprezentanții Comisiei Europene și ai Fondului Monetar Internațional au avut la Bruxelles o întrevedere cu băncile-mamă ale principalelor nouă instituții de credit cu capital străin având subsidiare în România (Erste Group Bank, Raiffeisen Group, Eurobank EFG, National Bank of Greece, UniCredit Group, Société Générale, Alpha Bank, Volksbank International și Piraeus Bank). La reuniune au luat parte și reprezentanți ai Băncii Naționale a României, ai Ministerului Finanțelor Publice din România, ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), ai Băncii Europene de Investiții (BEI), ai Grupului Băncii Mondiale, ai Băncii Centrale Europene, precum și ai autorităților din țările de origine.

Aceasta a fost cea de-a patra reuniune a Grupului de inițiativă în domeniul coordonării bancare europene pentru România, după cele organizate în anul 2009. Participanții la reuniune și-au exprimat satisfacția față de faptul că băncile-mamă și-au onorat în mare măsură angajamentele de menținere a expunerii față de România la nivel de grup și de furnizare ex ante a unor rezerve-tampon de capital suficiente subsidiarelor acestora, dacă este cazul. La sfârșitul lunii iunie 2010, expunerea băncilor-mamă față de România era, în general, neschimbată în raport cu data de referință (finele lunii martie 2009). Băncile-mamă au furnizat un volum suplimentar de capital în anii 2009-2010, iar raportul de adecvare a capitalului înregistrat de subsidiarele acestora s-a menținut la un nivel superior celui de 10 la sută pe întreaga perioadă a programului.

Pentru a sprijini eforturile susținute ale autorităților naționale și a asigura revenirea economiei pe o traiectorie de creștere sustenabilă, băncile-mamă și-au reafirmat angajamentul pe termen lung față de țară. În contextul stabilizării economiei mondiale, participanții au convenit asupra faptului că ameliorarea poziției externe a României în perioada parcursă de la data inițierii programului permite un grad de flexibilizare a angajamentelor privind expunerea de până la 95%. În același timp, unele bănci și-au manifestat intenția de majorare a expunerii față de România în lunile următoare, odată cu revigorarea activității economice. Participanții la reuniune au reiterat importanța accelerării procesului de absorbție a fondurilor structurale ale UE și a implicării mai active a sectorului privat în acest proces.

În cursul reuniunii de astăzi, participanții au fost, de asemenea, informați și cu privire la progresul în planul îndeplinirii condițiilor de politică economică prevăzute în programul multilateral de asistență financiară. Noi discuții vor avea loc între reprezentanții autorităților și cei ai Comisiei Europene și ai FMI cu prilejul următoarei misiuni de evaluare a programului multilateral de asistență financiară în perioada 26 iulie-4 august 2010.


Side Bar