Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/995

Bruselj, 22. julija 2010

Boj proti ponaredkom: Komisija izdala letno poročilo o carinskih ukrepih EU za zaščito pravic intelektualne lastnine

Leta 2009 so carinski organi EU posredovali v 43 500 primerih, kjer je šlo za več milijonov izdelkov, domnevno ponarejenih ali pretihotapljenih na zunanjih mejah EU. Tako namreč piše v danes objavljenem letnem poročilu Komisije o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov EU. Med najpogostejšimi izdelki, ki jih carinski organi zasežejo zaradi suma kršenja pravic intelektualne lastnine, so cigarete, oblačila in blagovne znamke. Vendar pa velik del predstavljajo tudi izdelki za dnevno rabo, kot so šamponi, zobne paste, igrače, zdravila ali gospodinjski aparati, ki lahko ogrožajo zdravje državljanov. V današnjem poročilu so tako predstavljeni statistični podatki o vrsti, izvoru in načinu prevoza izdelkov, ki so bili zaradi kršenja pravic intelektualne lastnine zaseženi na zunanjih mejah.

Komisar za davke, carinsko unijo, revizijski nadzor in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti izjavil: „Naloga carinskih organov EU je, da ščitijo naše državljane in podjetja. Ponaredki lahko resno ogrožajo varnost in zdravje državljanov, obenem pa kompromitirajo zakonite gospodarske dejavnosti. Komisija in države članice bodo še naprej sodelovale z mednarodnimi trgovskimi partnerji in industrijo pri zagotavljanju najvišje ravni zaščite pravic intelektualne lastnine v EU.“

Glavne ugotovitve poročila

Poročilo kaže, da število izdelkov, ki domnevno kršijo pravice intelektualne lastnine, narašča. Leta 2009 so carinski organi zabeležili 43 500 zasegov s skupno 118 milijoni artiklov. Medtem ko so se v preteklosti med artikli, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, znašli predvsem luksuzni izdelki, poročilo ugotavlja, da gre zdaj vse pogosteje za izdelke, ki jih državljani uporabljajo v vsakdanjem življenju. Med najpogosteje zaseženimi vrstami izdelkov cigarete predstavljajo 19 %, drugi tobačni izdelki 16 %, znamke 13 % in zdravila 10 %. Glavni vir izdelkov, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, je še vedno Kitajska, od koder prihaja 64 % vseh takšnih izdelkov. Pri določenih vrstah izdelkov glavni vir predstavljajo tudi druge države, kot so Združeni arabski emirati in Egipt. Več kot 77 % vseh zaseženih izdelkov je bilo uničenih ali pa je bil začet sodni postopek za ugotovitev kršitve.

Pomen zaščite pravic intelektualne lastnine

Kot je poudarjeno v strategiji EU 2020, je zaščita pravic intelektualne lastnine ključnega pomena pri spodbujanju raziskav, inovacij in odpiranju delovnih mest v Evropi. Učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine je bistveno tudi za zaščito zdravja in varnosti državljanov EU, saj so lahko določeni ponaredki (na primer hrane, izdelkov za osebno nego ali izdelkov za otroke) zelo nevarni, kadar so proizvedeni v neurejenem okolju.

Vloga carinskih organov EU

Carinski organi EU igrajo ključno vlogo pri preprečevanju vstopa na notranji trg izdelkom, ki kršijo pravice intelektualne lastnine. Komisija izvaja številne dejavnosti za okrepitev zmogljivosti carinskih organov v boju proti takšni trgovini. Obenem Komisija pripravlja predlog za izboljšanje sedanje zakonodaje o carinskih ukrepih zoper izdelke, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, in za poenostavitev trenutnih postopkov. Z državami članicami je opravila obširen pregled obstoječe zakonodaje in organizirala javno posvetovanje, ki se je zaključilo 7. junija 2010. Na podlagi slednjega namerava Komisija do konca leta predstaviti zakonodajni predlog. Dobro sodelovanje z mednarodnimi trgovskimi partnerji lahko pomembno prispeva k odkrivanju izdelkov, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, in k preprečevanju njihovega uvoza v EU. Leta 2009 je EU s Kitajsko podpisala akcijski načrt, ki se zlasti osredotoča na okrepljeno sodelovanje pri uveljavljanju predpisov o pravicah intelektualne lastnine; v prihodnjih mesecih namerava to sodelovanje podaljšati do konca leta 2012 (glej IP/09/193). V Shanghaiju, ki ga bo obiskal septembra, se bo Komisar Šemeta s svojimi kitajskimi kolegi osebno pogovoril o možnih načinih zaščite pravic intelektualne lastnine. Za ustrezno odkrivanje izdelkov, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, je zelo pomembno tudi sodelovanje z industrijo. Kadar podjetja sumijo, da so njihove pravice intelektualne lastnine kršene, lahko zaprosijo za določeno ukrepanje carinskih organov. S podatki, ki jih pridobijo od industrije, lahko carinski organi bolje usmerijo svojo nadzorno dejavnost. Komisija je pripravila tudi priročnik za nosilce pravic, ki naj bi jim pomagal vlagati tovrstne zahtevke, obenem pa v tesnem stiku z zasebnim sektorjem še naprej proučuje možnosti za izboljšanje nadzorne dejavnosti.

Celotno poročilo je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm


Side Bar