Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/995

Bruxelles, 22 iulie 2010

Lupta împotriva produselor contrafăcute: Comisia publică Raportul anual privind acțiunile serviciilor vamale ale UE în vederea respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Conform Raportului anual al Comisiei privind acțiunile serviciilor vamale ale UE în vederea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), publicat astăzi, în 2009 serviciile vamale ale UE au intervenit în 43 500 de cazuri implicând câteva milioane de produse despre care exista suspiciunea că sunt contrafăcute sau piratate în afara frontierelor UE. Printre principalele articole oprite în vamă deoarece erau suspectate de încălcarea DPI se numără țigările, articolele de îmbrăcăminte și etichetele) de marcă. O parte importantă însă o reprezintă produsele de folosință zilnică potențial periculoase pentru cetățeni, cum sunt șampoanele, pastele de dinți, jucăriile, medicamentele sau aparatele de uz casnic. Raportul publicat astăzi furnizează detalii privind tipul, originea și metoda de transport ale produselor care încalcă DPI oprite în vamă, la frontierele exterioare.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: „Rolul serviciilor vamale ale Uniunii Europene este de a ne proteja cetățenii și întreprinderile. Produsele contrafăcute pot genera un risc serios pentru sănătatea și siguranța consumatorilor și reprezintă un mijloc de a înșela întreprinderile care respectă legea. Comisia și statele membre vor continua să conlucreze la nivel internațional cu partenerii comerciali și cu industria pentru a garanta cel mai înalt nivel de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală în UE.”

Principalele concluzii ale raportului

Raportul arată că numărul de mărfuri suspectate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală tinde să crească. În 2009, în peste 43 500 de cazuri, astfel de mărfuri au fost oprite în vamă, însumând în total 118 milioane de articole. În raport se consemnează că, deși în trecut cel mai afectate de nerespectarea DPI erau produsele de lux, în prezent sunt prejudiciate tot mai multe articole folosite de cetățeni în viața de zi cu zi. Dintre categoriile de produse cel mai frecvent oprite în vamă fac parte țigările (19 %), alte produse din tutun (16 %), etichetele (13 %) și medicamentele (10 %). China a continuat să constituie principala sursă de produse contrafăcute, însumând 64 % din totalul de articole care încalcă DPI, iar alte țări, cum sunt Emiratele Arabe Unite și Egiptul, au reprezentat majoritatea în cazul anumitor categorii de produse. În peste 77 % din totalul cazurilor de produse oprite în vamă, acestea au fost distruse ori s-au inițiat acțiuni în justiție pentru sancționarea contrafacerii.

Importanța protecției drepturilor de proprietate intelectuală

Așa cum se subliniază în Strategia UE 2020, protecția DPI este esențială pentru promovarea cercetării, a inovării și a creării de locuri de muncă în Europa. Asigurarea respectării efective a DPI constituie, de asemenea, un aspect important al protecției sănătății și siguranței cetățenilor europeni, deoarece anumite produse contrafăcute (de exemplu produsele alimentare, produsele pentru îngrijirea corpului și articolele pentru copii) care sunt fabricate într-un mediu nereglementat pot reprezenta o amenințare serioasă.

Rolul serviciilor vamale ale UE

Serviciile vamale ale UE joacă un rol extrem de important deoarece stopează intrarea pe piața internă a produselor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Comisia desfășoară o serie de acțiuni de consolidare a competențelor serviciilor vamale în vederea combaterii unui astfel de comerț. Comisia pregătește o propunere de îmbunătățire a legislației prezente privind acțiunile serviciilor vamale în vederea combaterii proliferării mărfurilor care încalcă DPI și a simplificării procedurilor actuale; de asemenea, împreună cu statele membre Comisia a realizat o revizuire exhaustivă a legislației existente lansând o consultare publică, încheiată la 7 iunie 2010. Pe baza acestei consultări, Comisia intenționează ca până la sfârșitul anului să înainteze o propunere legislativă. Buna cooperare cu partenerii comerciali la nivel internațional poate contribui în mod semnificativ la detectarea mărfurilor care încalcă DPI și la împiedicarea exportului acestora către Uniunea Europeană. În 2009, UE și China au semnat un plan de acțiune care vizează în mod specific consolidarea cooperării în ceea ce privește respectarea procedurilor vamale privind DPI, care se va extinde în lunile care vin și până la sfârșitul anului 2012 ( a se vedea IP/09/193). Cu ocazia vizitei sale la Shanghai din septembrie, comisarul Šemeta va discuta personal cu omologii chinezi despre modalitățile de asigurare a protecției DPI. Cooperarea cu industria este de asemenea foarte importantă pentru a garanta detectarea corespunzătoare a mărfurilor care încalcă DPI. Întreprinderile pot solicita acțiuni specifice ale serviciilor vamale în cazul în care suspectează că le sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală, iar informațiile furnizate de acestea pot ajuta serviciile vamale să efectueze controale cu obiective mai clare. Comisia a întocmit un manual pentru deținătorii de drepturi pentru a facilita depunerea acestor cereri și rămâne în strânsă legătură cu sectorul privat pentru a găsi eventuale soluții de optimizare în viitor a controalelor.

Pentru raportul complet, a se vedea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm


Side Bar