Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/995

Brussel, 22 juli 2010

Strijd tegen namaak: Commissie publiceert jaarrapport over handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door EU-douane

In 2009 heeft de EU-douane aan de buitengrenzen van de Unie bij 43 500 controles enkele miljoenen goederen in beslag genomen waarvan zij vermoedde dat ze waren nagemaakt of door piraterij waren verkregen. Deze cijfers heeft de Commissie bekendgemaakt in haar vandaag verschenen jaarrapport over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER) door de EU-douane. Sigaretten, kleding en merkartikelen vormen het leeuwendeel van de goederen die wegens een vermoedelijke IER-inbreuk door de douane worden tegengehouden. Goederen voor dagelijks gebruik die een risico voor de volksgezondheid inhouden, zoals shampoos, tandpasta, speelgoed, geneesmiddelen of huishoudapparaten, zijn echter ook goed vertegenwoordigd. Het rapport bevat statistisch cijfermateriaal over het soort, de herkomst en de vervoerswijze van IER-inbreukmakende goederen die aan de buitengrenzen zijn tegengehouden.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: "Het is de taak van de EU-douane om de burgers en het bedrijfsleven te beschermen. Namaakgoederen kunnen een groot risico inhouden voor de gezondheid en de veiligheid van de consument en benadelen eerlijke bedrijven. De Commissie en de lidstaten zullen samen met de internationale handelspartners blijven streven naar een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in de EU."

Belangrijkste conclusies van het rapport

Het rapport toont een stijgende trend in het aantal vermoedelijk IER-inbreukmakende goederen. In 2009 heeft de douane meer dan 43 500 zendingen van zulke goederen, voor een totaal van 118 miljoen stuks, tegengehouden. In het rapport wordt opgemerkt dat nu steeds meer IER-inbreuken worden vastgesteld bij goederen die de burger in zijn dagelijkse leven gebruikt, terwijl vroeger vooral luxeartikelen het doelwit waren. Van de categorieën goederen die het meest in beslag worden genomen, maken sigaretten 19 % uit, andere tabaksproducten 16 %, merkartikelen 13 % en geneesmiddelen 10 %. China is goed voor 64 % van alle IER-inbreukmakende goederen en blijft daarmee het belangrijkste land van herkomst van dergelijke goederen, terwijl andere landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte de lijst aanvoeren in bepaalde productcategorieën. Meer dan 77 % van alle in beslag genomen goederen werden vernietigd of er werd een rechtszaak ingespannen om de inbreuk vast te stellen.

Het belang van IER-bescherming

Zoals in de EU 2020-strategie wordt benadrukt, is de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten van cruciaal belang om het onderzoek, de innovatie en het scheppen van werkgelegenheid in Europa te bevorderen. Doeltreffende IER-handhaving maakt ook een wezenlijk deel uit van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de EU-burgers, omdat sommige namaakgoederen (zoals levensmiddelen, lichaamsverzorgingsproducten en artikelen voor kinderen) die in een ongecontroleerd kader worden geproduceerd, een groot risico kunnen vormen.

De rol van de EU-douane

De EU-douane speelt een cruciale rol bij het tegenhouden van IER-inbreukmakende goederen, zodat deze niet op de interne markt terechtkomen. De Commissie heeft een aantal acties opgezet om de douane beter te wapenen tegen dergelijke handel. Zij werkt momenteel aan een voorstel om de huidige douanewetgeving tegen IER-inbreukmakende goederen te verbeteren en de bestaande procedures te vereenvoudigen. Zij heeft samen met de lidstaten de bestaande wetgeving doorgelicht en een openbare raadpleging georganiseerd, die op 7 juni 2010 is afgesloten. Op basis hiervan wil de Commissie tegen het jaareinde met een wetgevingsvoorstel komen. Een goede samenwerking met de internationale handelspartners kan de uitvoer van IER-inbreukmakende goederen naar de EU in aanzienlijke mate helpen te voorkomen en op te sporen. In 2009 heeft de EU met China een actieplan ondertekend dat specifiek was gericht op een versterking van de samenwerking bij de IER-handhaving door de douane, en zij is voornemens deze samenwerking in de komende maanden nog uit te breiden tot eind 2012 (zie IP/09/193). Commissaris Šemeta zal bij zijn bezoek aan Sjanghai in september in hoogsteigen persoon met zijn Chinese tegenhangers bespreken op welke manier IER-bescherming kan worden gegarandeerd. Samenwerking met het bedrijfsleven is ook uitermate belangrijk om IER-inbreukmakende goederen goed te kunnen identificeren. Bedrijven kunnen om een specifiek douaneoptreden verzoeken wanneer zij vermoeden dat hun intellectuele-eigendomsrechten worden geschonden, en de informatie die zij verstrekken kan de douane helpen haar controles beter te richten. De Commissie heeft een handleiding voor rechthebbenden opgesteld waarin hen wordt uitgelegd hoe ze een dergelijk verzoek kunnen doen, en zij blijft in nauw contact met de particuliere sector om te bekijken op welke punten de controles kunnen worden verbeterd.

Zie voor het volledige verslag:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm.


Side Bar