Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/995

Briuselis, 2010 m. liepos 22 d.

Kova su klastotėmis. Komisija skelbia ES muitinės vykdomos intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo veiklos metinę ataskaitą

2009 m. Europos Sąjungos muitinė ES pasienyje sulaikė 43 500 siuntas; jose iš viso gabenta keletas milijonų gaminių, kurie, kaip įtariama, buvo suklastoti ar pagaminti pažeidžiant autorių teises. Apie tai kalbama šiandien Komisijos paskelbtoje ES muitinės vykdomo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo metinėje ataskaitoje. Dėl įtarimų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu dažniausiai muitinėje buvo sulaikomos cigaretės, darbužiai ir garsių gamintojų prekės. Tačiau sulaikyta ir daug piliečių sveikatai pavojų galinčių kelti kasdienos prekių – įvairaus šampūno, dantų pastos, žaislų, vaistų ar namų apyvokos prekių. Šiandienos ataskaitoje pateikiami statistinė informacija apie ES pasienyje sulaikytų prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, rūšį, kilmę ir gabenimo būdą.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „ES muitinės funkcija – apsaugoti mūsų piliečius ir verslą. Klastotės gali kelti didelį pavojų vartotojų sveikatai ir saugai, taip pat padaryti žalos teisėtam verslui. Komisija ir valstybės narės toliau bendradarbiaus su tarptautiniais verslo partneriais ir pramonės atstovais, siekdamos Europos Sąjungoje užtikrinti kuo geresnę intelektinės nuosavybės teisių apsaugą.“

Pagrindinės ataskaitoje pateikiamos išvados

Iš ataskaitos matyti, kad daugėja prekių, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises. 2009 m. muitinėje sustabdyta per 43 500 tokių prekių siuntų, kuriose iš viso buvo 118 mln. prekių. Ataskaitoje pažymima, kad anksčiau didžiausia su intelektinės nuosavybės teisės pažeidimais susijusi žala padaryta prabangos prekių sektoriuje, tačiau vis daugiau pažeidimų nustatoma kasdienių prekių sektoriuje. Daugiausia sulaikyta cigarečių (19 proc.), kitų tabako gaminių (16 proc.), garsių gamintojų prekių (13 proc.) ir vaistų (10 proc.). Kinija ir toliau yra pagrindinis prekių, pagamintų pažeidžiant intelektines nuosavybės teises, šaltinis – joje pagaminta 64 proc. visų sulaikytų prekių, pagamintų pažeidžiant intelektines nuosavybės teises; kitose šalyse, kaip antai Jungtiniai Arabų Emyratai ir Egiptas, pagaminta dauguma sulaikytų tam tikrų kategorijų prekių. Per 77 proc. visų sulaikytų gaminių buvo sunaikinta arba buvo pradėtas pažeidimo nustatymo teismo procesas.

Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos svarba

Kaip pabrėžiama ES 2020 m. strategijoje, intelektinių nuosavybės teisių apsauga yra būtina siekiant Europoje skatinti mokslinius tyrimus, inovacijas ir užimtumą. Veiksmingas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas taip pat labai svarbus ES piliečių sveikatos apsaugos ir saugos užtikrinimo aspektas, nes tam tikri nekontroliuojamoje aplinkoje pagaminti suklastoti gaminiai (tokie kaip maisto produktai, kūno priežiūros ir vaikams skirtos prekės) gali kelti didelį pavojų.

ES muitinės vaidmuo

Siekiant užtikrinti, kad pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises pagamintos prekės nepatektų į vidaus rinką, ES muitinė atlieka labai svarbų vaidmenį. Komisija imasi tam tikrų veiksmų, kad pagerintų muitinės pajėgumą kovoti su tokia prekyba. Komisija rengiasi pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų siekiama tobulinti teisės aktus muitinės kovos su prekėmis, pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, srityje ir supaprastinti dabar galiojančią tvarką. Ji su valstybėmis narėmis surengė išsamią esamų teisės aktų peržiūrą ir inicijavo viešąsias konsultacijas, kurios tęsėsi iki 2010 m. birželio 7 d. Tuo pagrindu parengtą teisės akto pasiūlymą Komisija ketina pateikti iki metų pabaigos. Siekiant užtikrinti, kad pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises pagamintos prekės būtų nustatytos ir nepatektų į ES, gali būti labai naudinga glaudžiai bendradarbiauti su tarptautiniais prekybos partneriais. 2009 m. ES su Kinija pasirašė veiksmų planą, kuriuo siekiama stiprinti muitinių bendradarbiavimą užtikrinant intelektinės nuosavybės teises; artimiausiais mėnesiais plano galiojimą numatoma pratęsti iki 2012 m. pabaigos (žr. IP/09/193). Komisijos narys A. Šemeta rugsėjo mėn. lankysis Šanchajuje, kur su Kinijos kolegomis asmeniškai aptars, kaip užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą. Be to, siekiant tinkamai nustatyti, kurios prekės pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, labai svarbu bendradarbiauti su pramonės atstovais. Įmonės gali prašyti imtis konkrečių muitinės veiksmų, jei kyla įtarimų, kad jų intelektinės nuosavybės teisės pažeidžiamos; be to, pramonės atstovų teikiama informacija padeda muitinei veikti tikslingiau. Komisija parengė vadovą teisių turėtojams, kad jiems būtų lengviau pateikti tokius prašymus; ji ir toliau palaiko glaudžius ryšius su privačiuoju sektoriumi, siekdama nustatyti, kuriose srityse kontrolę būtų galima dar pagerinti.

Visa ataskaita pateikta

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm


Side Bar