Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/995

Bryssel 22.7.2010

Väärennösten torjunta

Komissio julkaisi tänään vuosikertomuksen immateriaalioikeuksien valvontaa koskevasta EU:n tullitoiminnasta. Sen mukaan vuonna 2009 EU tutki 43 500 tapausta, joissa epäiltiin väärennösten ja piraattituotteiden tuomista EU:hun. Tällaisia tuotteita oli miljoonia. Tuotteet, jotka tulli pysäytti immateriaalioikeuksien rikkomisepäilyn vuoksi, olivat pääasiassa savukkeita, vaatteita ja merkkitavaroita. Näiden tuotteiden joukossa oli kuitenkin runsaasti myös päivittäiskäyttöön tarkoitettuja tuotteita, kuten hiustenpesuainetta, hammastahnaa, lääkkeitä ja kotitalouskoneita, jotka voivat aiheuttaa terveysriskejä kuluttajille. Vuosikertomuksessa esitetään tilastotiedot tällaisten ulkorajoilla pysäytettyjen tuotteiden tyypistä, alkuperästä ja kuljetustavasta.

"EU:n tullitoiminnan tavoitteena on suojella kansalaisia ja yrityksiä", totesi verotuksesta ja tulliliitosta sekä sisäisestä tarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaava komissaari Algirdas Šemeta. "Väärennökset voivat aiheuttaa vakavia terveys- ja turvallisuusriskejä kuluttajille ja vahingoittaa laillisesti toimivia yrityksiä. Komissio ja jäsenvaltiot jatkavat yhteistyön tekemistä kansainvälisten kauppakumppaneiden ja eri tuotannonalojen kanssa varmistaakseen mahdollisimman korkeatasoisen immateriaalioikeuksien suojan EU:ssa", hän lisäsi.

Vuosikertomuksen tärkeimmät havainnot

Kertomuksen mukaan sellaisten tapausten lukumäärä on nousussa, joissa epäillään immateriaalioikeuksien rikkomista. Vuonna 2009 tulli pysäytti tämän vuoksi 43 500 tavaraerää, jotka sisälsivät yhteensä 118 miljoonaa tuotetta. Kertomuksessa todetaan, että aiemmin kyseessä olivat lähinnä vain ylellisyystavarat, mutta nykyisin myös erilaiset päivittäistavarat. Pysäytettyjen tavaroiden joukossa oli lähinnä savukkeita (19 %), muita tupakkatuotteita (16 %), merkkitavaroita (13 %) ja lääkkeitä (10 %). Suurin osa niistä tulee edelleen Kiinasta (64 %), joskin eräiden tuoteluokkien kohdalla tärkeimmät tuontilähteet olivat muut maat, kuten Arabiemiirikunnat ja Egypti. Yli 77 %:ssa kaikista näistä tapauksista pysäytetyt tuotteet tuhottiin tai niiden osalta järjestettiin oikeudenkäynti rikkomuksen määrittämiseksi.

Immateriaalioikeuksien suojaamisen merkitys

Kuten Eurooppa 2020-strategiassa todetaan, immateriaalioikeuksien suojeleminen on keskeinen edellytys tutkimukselle, innovoinnille ja työpaikkojen luomiselle Euroopassa. Myös immateriaalioikeuksien valvonta on tärkeä osa EU:n kansalaisten terveyden ja turvallisuuden suojelua, koska eräät sääntelemättömissä oloissa valmistetut väärennökset (esim. elintarvikkeet, vartalonhoitovalmisteet ja lapsille tarkoitetut tuotteet) voivat aiheuttaa vakavia uhkia.

EU:n tullitoiminnan merkitys

EU:n tullitoiminta on keskeisessä asemassa immateriaalioikeuksien vastaisten tuotteiden pääsyn estämisessä sisämarkkinoille. Komissio toteuttaa parhaillaan useita toimia vahvistaakseen tullilaitosten valmiuksia torjua tällaista kauppaa. Komissio valmistelee ehdotusta parantaakseen immateriaalioikeuksien vastaisten tavaroiden osalta toteutettavia tullitoimia koskevaa lainsäädäntöä ja yksinkertaistaakseen nykyisiä menettelyjä. Se teki jäsenvaltioiden kanssa laajan uudelleentarkastelun voimassaolevasta lainsäädännöstä ja käynnisti julkisen kuulemisen, Joka päättyi 7. kesäkuuta 2010. Tämän pohjalta komissio pyrkii laatimaan lainsäädäntöehdotuksen vuoden loppuun mennessä. Kansainvälisten kauppakumppaneiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan havaita ja estää immateriaalioikeuksien vastaisten tuotteiden tuontiyritykset EU:hun. EU allekirjoitti vuonna 2009 Kiinan kanssa toimintasuunnitelman, jossa nimenomaisesti keskitytään tämän alan yhteistyöhön. Tätä suunnitelmaa on tarkoitus jatkaa lähikuukausina vuoden 2012 loppuun asti (ks. IP/09/193). Komissaari Šemeta vierailee Shanghaissa syyskuussa keskustellakseen henkilökohtaisesti kiinalaisten kollegojensa kanssa tavoista, joilla immateriaalioikeuksia voidaan suojella. Myös eri tuotannonalojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä on erittäin tärkeä asema sen varmistamisessa, että immateriaalioikeuksien vastaiset tuotteet voidaan havaita. Yritykset voivat pyytää erityisten tullitoimien toteuttamista silloin, kun ne epäilevät, että niiden immateriaalioikeuksia rikotaan. Tullilaitokset pystyvät puolestaan kohdentamaan tarkastuksensa paremmin tuotannonalalta saamiensa tietojen ansiosta. Komissio on laatinut oikeudenhaltijoita koskevan käsikirjan auttaakseen niitä esittämään tällaisia pyyntöjä. Se tekee tiivistä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa tarkastellakseen, miltä osin parannuksia voitaisiin vielä tehdä.

Vuosikertomus on nähtävillä kokonaisuudessaan seuraavalla sivustolla:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm


Side Bar