Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/995

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010

Καταπολέμηση των απομιμήσεων/παραποιήσεων: η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δράσεις της στα τελωνεία της ΕΕ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Το 2009 τα τελωνεία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ δραστηριοποιήθηκαν σε 43.500 περιπτώσεις που αφορούσαν πολλά εκατομμύρια προϊόντα για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι είναι παραποιήσεις ή απομιμήσεις. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) από τα τελωνεία της ΕΕ. Τσιγάρα, ρούχα και επώνυμα είδη συγκαταλέγονται στα προϊόντα που κατασχέθηκαν κυρίως από τις τελωνειακές αρχές με την υποψία της παραβίασης των ΔΔΙ. Ωστόσο, σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνουν επίσης προϊόντα καθημερινής χρήσης τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των πολιτών, όπως σαμπουάν, οδοντόκρεμες, παιχνίδια, φάρμακα ή οικιακές συσκευές. Στην έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα παρέχονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με το είδος, την προέλευση και τη μέθοδο μεταφοράς των προϊόντων που κατασχέθηκαν στα εξωτερικά σύνορα, επειδή παραβιάζουν τα ΔΔΙ.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο, κ. Algirdas Šemeta δήλωσε: «Ο ρόλος των τελωνείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Απομιμήσεις προϊόντων μπορεί να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και συνιστούν εξαπάτηση των νόμιμα δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους εμπορικούς εταίρους και τη βιομηχανία σε διεθνές επίπεδο για να εξασφαλίσουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ.».

Κύρια συμπεράσματα της έκθεσης

Σύμφωνα με την έκθεση παρατηρείται αύξηση του αριθμού των εμπορευμάτων που είναι ύποπτα για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το 2009 σε περισσότερες από 43.500 περιπτώσεις δεσμεύτηκαν στα τελωνεία τέτοια εμπορεύματα, συνολικά 118 εκατομμύρια τεμάχια. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι παραβάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ στο παρελθόν αφορούσαν κυρίως τα είδη πολυτελείας, αφορούν πλέον όλο και περισσότερα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή. Στις κατηγορίες προϊόντων με τα υψηλότερα ποσοστά δεσμεύσεων από τα τελωνεία συγκαταλέγονται: τα τσιγάρα (με ποσοστό 19% των δεσμεύσεων), άλλα προϊόντα καπνού (16%), τα επώνυμα προϊόντα (13%) και τα φάρμακα (10%).

Η Κίνα εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή προϊόντων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ, με συνολικό ποσοστό 64% των παράνομων προϊόντων, ενώ από άλλες χώρες, όπως π.χ. τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο, προέρχονται τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεκριμένων κατηγοριών παράνομων προϊόντων. Περισσότερο από το 77% του συνόλου των δεσμευθέντων προϊόντων καταστράφηκαν ή απετέλεσαν αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας για τον προσδιορισμό της παράβασης.

Η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020 τονίζεται η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Η αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί επίσης ουσιαστικό στοιχείο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, επειδή μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή ορισμένα παραποιημένα προϊόντα (όπως τα τρόφιμα, τα προϊόντα περιποίησης σώματος και τα παιδικά είδη) παραγόμενα σε περιβάλλον που δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις.

Ο ρόλος των τελωνείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα τελωνεία της ΕΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την ανάσχεση της εισαγωγής στην εσωτερική αγορά των προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή πραγματοποιεί ορισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας των τελωνείων για την καταπολέμηση του εμπορίου αυτού. Η Επιτροπή εκπονεί πρόταση για τη βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με της δράσης των τελωνείων κατά των εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για την απλούστευση των κείμενων διαδικασιών. Η Επιτροπή πραγματοποίησε εκτεταμένη ανασκόπηση της υφιστάμενης νομοθεσίας με τα κράτη μέλη και δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση η οποία έληξε στις 7 Ιουνίου 2010. Στη βάση αυτή η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση έως το τέλος του έτους. Η καλή συνεργασία με τους εμπορικούς εταίρους σε διεθνές επίπεδο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην πρόληψη και στον εντοπισμό εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να μην εξάγονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2009 η ΕΕ συνήψε συμφωνία με την Κίνα που αφορά συγκεκριμένα την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, η οποία πρόκειται να παραταθεί κατά τους επόμενους μήνες, μέχρι το τέλος του 2012 (βλ. IP/09/193). Κατά την επίσκεψή του στη Σαγκάη, τον Σεπτέμβριο, ο Επίτροπος Šemeta θα συζητήσει αυτοπροσώπως με τους κινέζους ομολόγους του τους τρόπους που θα εξασφαλίσουν την προστασία των ΔΔΙ. Η συνεργασία με τη βιομηχανία είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική για να διασφαλίζεται ο εντοπισμός των εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν από τα τελωνεία να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες ν, όταν έχουν την υποψία ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους και οι πληροφορίες που παρέχονται από τη βιομηχανία συμβάλλουν στην καλύτερη στοχοθέτηση των ελέγχων από τα τελωνεία. Η Επιτροπή έχει συντάξει εγχειρίδιο για τους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ως βοήθημα για την υποβολή των εν λόγω αιτημάτων στα τελωνεία, και παραμένει σε στενή επαφή με τον ιδιωτικό τομέα για να εντοπίσει τις δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης των ελέγχων.

Για το πλήρες κείμενο της έκθεσης, βλέπε:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm


Side Bar