Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/995

Bruxelles, den 22. juli 2010

Kamp mod kopier: Kommissionen offentliggør årlig rapport om EU-toldmyndighedernes foranstaltninger for at håndhæve intellektuelle ejendomsrettigheder

I 2009 greb toldmyndighederne ind i 43 500 sager, der involverede flere millioner produkter ved EU's ydre grænser mistænkt for at være varemærkeforfalskede eller piratkopier. Dette fremgår af Kommissionens årlige rapport om EU-toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der blev offentliggjort i dag. Cigaretter, tøj og varemærker udgjorde en stor del af de varer, der blev beslaglagt af toldmyndighederne på grund af mistanke om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Imidlertid blev der også beslaglagt en stor del produkter, der anvendes dagligt, som shampoo, tandpasta, legetøj, medicin og husholdningsapparater, og som udgør en potentiel trussel mod borgernes sundhed. Rapporten, der offentliggøres i dag, giver statistiske oplysninger om de produkter, der er blevet beslaglagt ved EU's ydre grænser på grund af mistanke om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder: hvilke varetyper det drejer sig om, hvor de kommer fra, og hvordan de transporteres.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, udtalte: "EU's toldmyndigheder har til opgave at beskytte EU's borgere og virksomheder. Forfalskede produkter kan sætte forbrugernes helbred og sikkerhed på spil og snyder lovlydige virksomheder for indtægter. Kommissionen og medlemsstaterne vil fortsætte med at samarbejde med internationale handelspartnere og erhvervslivet for at sikre en høj beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU".

Rapportens vigtigste resultater

Rapporten viser, at antallet af varer, hvor der er mistanke om, at intellektuelle ejendomsrettigheder krænkes, er for opadgående. I 2009 var der mere end 43 500 sager, hvor i alt 118 millioner varer blev beslaglagt i tolden. Endvidere fremgår det af rapporten, at krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder påvirker flere og flere varer, som borgerne anvender i deres hverdag, hvor det tidligere mest ramte luksusartikler. De produkter, der blev beslaglagt flest af, var bl.a. cigaretter, der tegnede sig for 19 %, mens andre tobaksprodukter udgjorde 16 % og medicin 10 %. 64 % af alle varerne kom fra Kina, der således fortsat er den væsentligste kilde til varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, mens størstedelen af varerne inden for visse produktkategorier kom fra andre lande som De Forenede Arabiske Emirater og Egypten. Mere end 77 % af alle de beslaglagte produkter blev tilintetgjort, eller også blev der indledt en retssag for at bestemme krænkelsens omfang.

Vigtigheden af at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder

Som EU's 2020-strategi understreger, er beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder afgørende for forskning, fornyelse og jobskabelse i Europa. Effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er også fundamentalt for at beskytte EU-borgerne, da visse forfalskede produkter (som levnedsmidler, kropsplejemidler og artikler til børn), der er fremstillet under ukontrollerede forhold, kan være til fare for borgernes sundhed og sikkerhed.

EU-toldmyndighedernes rolle

EU's toldmyndigheder spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om at forhindre produkter, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, i at komme ind på EU's indre marked. Kommissionen har truffet en række foranstaltninger for at styrke toldmyndighederne i kampen mod disse varer. Den er ved at udarbejde et forslag om at forbedre den nuværende lovgivning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder og om at forenkle de nuværende procedurer. Sammen med medlemsstaterne gennemførte den en omfattende revision af den eksisterende lovgivning og indledte en offentlig høring, der blev afsluttet den 7. juni 2010. Kommissionen har til hensigt at fremsætte et lovforslag på denne baggrund ved udgangen af året. Et godt samarbejde med internationale handelspartnere kan være en betydelig hjælp til at opdage varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, og til at forhindre dem i at blive eksporteret til EU. I 2009 underskrev EU sammen med Kina en handlingsplan, der fokuserer specifikt på at styrke samarbejdet om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, og EU har til hensigt at forlænge den til udgangen af 2012 (se IP/09/193) inden for de næste måneder. Kommissær Šemeta vil personligt diskutere metoder til at sikre beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder med sine kinesiske partnere, når han besøger Shanghai i september. For at sikre, at varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, kan identificeres korrekt, er det også særdeles vigtigt at samarbejde med industrien. Virksomhederne kan anmode om, at der træffes specifikke toldforanstaltninger, hvis de har mistanke om, at deres intellektuelle ejendomsrettigheder krænkes, og oplysninger fra erhvervslivet kan hjælpe toldmyndighederne til at målrette deres kontroller. Kommissionen har udarbejdet en manual til rettighedsindehaverne for at hjælpe dem med at indgive den slags anmodninger, og den er løbende i tæt kontakt med den private sektor for at se, hvordan kontrollen yderligere kan forbedres.

Den fuldstændige rapport findes på:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm


Side Bar