Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/995

V Bruselu dne 22. července 2010

Boj proti padělkům: Komise zveřejnila výroční zprávu o opatřeních celních orgánů EU k posílení práv duševního vlastnictví

V roce 2009 zasahovaly celní orgány na vnějších hranicích EU ve 43 500 případech. Tyto případy zahrnovaly několik milionů výrobků, u kterých bylo podezření, že byly padělány nebo získány nelegálním způsobem. Vyplývá to z výroční zprávy Evropské komise o prosazování práv duševního vlastnictví ze strany celních orgánů EU, která byla dnes zveřejněna. Mezi nejčastější předměty zadržené celními orgány na základě podezření na porušení práv duševního vlastnictví patřily cigarety, oděvy a štítky se značkou výrobce. Významný podíl tvořily ale i výrobky denní potřeby, které mohou představovat riziko pro zdraví obyvatel, jako jsou šampony, zubní pasty, hračky, léky nebo domácí spotřebiče. Dnešní zpráva podává přehled o druhu, původu a způsobu dopravy výrobků porušujících práva duševního vlastnictví zadržených na vnějších hranicích.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit, uvedl: „Úkolem celních orgánů EU je chránit naše občany a podniky. Padělané výrobky mohou představovat závažné zdravotní a bezpečnostní riziko pro spotřebitele a nekalou konkurenci pro legální podniky. Komise a členské státy budou nadále spolupracovat s mezinárodními obchodními partnery a výrobci k zajištění co nejvyšší úrovně ochrany práv duševního vlastnictví v EU.“

Nejdůležitější výsledky zprávy

Ze zprávy vyplývá vzestupná tendence množství zboží, u kterého je podezření na porušení práv duševního vlastnictví. V roce 2009 bylo celními orgány řešeno 43 500 případů, které se týkaly celkem 118 milionů předmětů. Zpráva uvádí, že zatímco v minulosti se padělatelé zaměřovali zejména na luxusní zboží, v poslední době se tento problém stále více dotýká předmětů každodenní potřeby. Z nejčastěji zadrženého zboží připadalo 19 % na cigarety, 16 % na jiné tabákové výrobky, 13 % na štítky se značkou výrobce a 10 % na léky. Nejvíce výrobků porušujících práva duševního vlastnictví, a to 64 % všech předmětů, pocházelo nadále z Číny. Jiné země, např. Spojené arabské emiráty a Egypt, byly nejčastějšími zeměmi původu u některých druhů výrobků. Více než 77 % všech zadržených výrobků bylo zničeno nebo u nich bylo zahájeno soudní řízení, které by mělo stanovit, zda došlo k porušení práva.

Důležitost ochrany práv duševního vlastnictví

Jak zdůrazňuje strategie EU pro rok 2020, ochrana práv duševního vlastnictví je pro výzkum, inovace a tvorbu pracovních míst v Evropě zcela zásadní. Účinné prosazování práv duševního vlastnictví je také důležitou součástí ochrany zdraví a bezpečnosti občanů EU, protože některé padělané výrobky (např. potraviny, kosmetické přípravky a výrobky pro děti) vyráběné v prostředí, které není vázáno předpisy, mohou představovat vážné nebezpečí.

Úloha celních orgánů EU

Celní orgány EU jsou nejdůležitějším článkem, který zabraňuje vstupu výrobků porušujících práva duševního vlastnictví na vnitřní trh. Komise provedla řadu opatření na posílení schopnosti celních orgánů bojovat s tímto druhem obchodování. Komise pracuje na návrhu na zlepšení současných právních předpisů týkajících se opatření celních orgánů zaměřených na zboží porušující práva duševního vlastnictví a na zjednodušení stávajících postupů. Spolu s členskými státy provedla rozsáhlý přezkum stávajících právních předpisů a zahájila veřejnou konzultaci, která byla ukončena dne 7. června 2010. Na tomto základě chce Komise do konce tohoto roku předložit legislativní návrh. Dobrá spolupráce s mezinárodními obchodními partnery může významně pomoci při prevenci vývozu zboží porušujícího práva duševního vlastnictví do EU a zjišťování těchto případů. V roce 2009 podepsaly Evropská unie a Čína akční plán specificky zaměřený na zlepšení spolupráce při celním vymáhání práv duševního vlastnictví, který má EU v úmyslu v následujících měsících prodloužit do konce roku 2012 (viz IP/09/193). Komisař Šemeta během své zářijové návštěvy Šanghaje osobně projedná se svými čínskými protějšky možnosti, jak zajistit ochranu práv duševního vlastnictví. Spolupráce s výrobci je také mimořádně důležitá, aby bylo možno řádně identifikovat zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví. Podniky mohou požádat o konkrétní celní opatření, jestliže mají podezření, že jsou porušována jejich práva duševního vlastnictví. Informace poskytnuté výrobci rovněž pomáhají celním orgánům lépe zaměřit jejich kontroly. Komise vypracovala příručku pro držitele práv, aby jim pomohla s podáváním uvedených žádostí, a zůstává v úzkém kontaktu se soukromým sektorem, aby zjistila, kde by bylo možno dále zlepšit kontrolu.

Celá zpráva je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm


Side Bar