Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/994

Brusel, 22. júla 2010

Výskum v oblasti IKT: Technológie financované z prostriedkov EÚ pomáhajú humanitárnym pracovníkom zachraňovať životy

WORKPAD je výskumný projekt v oblasti IKT financovaný z prostriedkov EÚ. V rámci projektu boli vyvinuté softvérové aplikácie, ktoré umožňujú záchranárskym tímom v oblastiach postihnutých prírodnou katastrofou rýchlu a efektívnu koordináciu a komunikáciu, vďaka čomu sa zachráni viac životov. Koordinácia a komunikácia sú obzvlášť dôležité vtedy, keď sa v jednej oblasti nachádza v rovnakom čase viacero záchranárskych tímov z rôznych organizácií, verejných orgánov či mimovládnych organizácií. Vďaka finančným prostriedkom EÚ vo výške 1,85 milióna EUR mali výskumní pracovníci možnosť preskúmať možnosti prepojenia desiatok databáz rôznych organizácií pomocou technológie peer-to-peer a tým zlepšiť reakčný čas a vyhnúť sa dvojitej činnosti. Jedno ústredné kontaktné miesto, kam sa posielajú a odkiaľ sa odosielajú informácie všetkým záchranárskym tímom, prispeje k rýchlejšej a efektívnejšej záchrane väčšieho počtu životov. Táto technológia už bola úspešne odskúšaná v južnom Taliansku a možno ju začať používať kdekoľvek na svete.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu, uviedla: „V prípade zemetrasenia, lesného požiaru alebo záplav musíme zapojiť všetky naše dostupné zdroje, aby sme zachránili čo možno najviac životov a pohotovo poskytli pomoc v núdzi. Finančné prostriedky EÚ určené na výskum prispeli k vzniku vynikajúceho IKT nástroja, ktorým sa zlepší a zrýchli reakčná schopnosť v prípade katastrofy. Aj takýmto spôsobom môžu výskum a inovácie pomôcť pri budovaní digitálnej agendy pre Európu.“

Keď pri zemetrasení uviaznu ľudia v troskách budov, je v záujme zvýšenia ich šancí na prežitie nutné dostať sa k nim čo najrýchlejšie. Ako skoordinovať prácu rôznych záchranárskych tímov, aby neposlali na jedno miesto priveľa ľudí a na iné primálo? Základným predpokladom docielenia optimálnej reakcie na katastrofy je prepojenie rôznych administratívnych systémov a databáz používaných záchrannými systémami tak, aby mali všetky organizácie úplný prehľad o situácii.

V rámci výskumného projektu WORKPAD (financovaného z prostriedkov EÚ) vznikla sieť, vďaka ktorej je možné tieto rôzne administratívne systémy prepojiť. Prostredníctvom ústredného koordinačného a kontaktného miesta môžu záchranári navzájom komunikovať pomocou vreckových zariadení (väčšinou ide o vreckové počítače PDA). Vedúci tímov môžu napríklad využívať lokalizačnú funkciu (tzv. geo-tagging) a mať vďaka nej neustále prehľad o všetkých členoch svojho tímu, vedieť, kde sa nachádzajú jednotliví humanitárni pracovníci a aké úlohy plnia.

K informáciám, ktoré sa vymieňajú cez túto sieť pomocou technológie peer-to-peer (P2P), môžu patriť aj také podrobné údaje, ako sú mená ľudí, ktorí bývali v zrútenej obytnej budove, zoznamy žiakov, telefónne zoznamy, mapy a iné relevantné informácie. V rámci WORKPAD bol vyvinutý aj softvér, ktorý dokáže záchranárom určiť úlohy, prideliť funkcie a poskytnúť im podrobné pokyny. Dá sa aktualizovať v reálnom čase, takže v naliehavej situácii možno záchranárov odvolať a nasadiť ich tam, kde sú v danej chvíli potrebnejší.

Výsledky výskumu v rámci projektu WORKPAD sa úspešne odskúšali v južnom Taliansku. Ide o oblasť s každoročným výskytom lesných požiarov a občasnými zemetraseniami, čo si vyžaduje nasadenie záchranárov. Technológiu vyvinutú v rámci WORKPAD možno okamžite začať používať v praxi. Jej zavedenie zvažuje Česká republika a taliansky región Kalábria.

Kontext

V rokoch 2006 až sa na projekte WORKPAD podieľali výskumní pracovníci z talianskych a rakúskych univerzít, malé a stredné podniky v Českej republike a Španielsku, IT spoločnosti, ako aj a taliansky región Kalábria.

V rámci tohto výskumného projektu boli vyvinuté okamžite použiteľné informačné a komunikačné technológie, ktorými možno optimalizovať koordináciu medzi viacerými záchranárskymi tímami pri reakcii na katastrofu. Z celkových nákladov 3,16 milióna EUR pochádzalo 1,85 milióna EUR z programu Komisie na financovanie výskumu (Šiesty rámcový program 2001 – 2006).

Prezentácia ďalších úspešných výsledkov výskumu v oblasti IKT financovaného z prostriedkov EÚ sa uskutoční počas „ICT 2010“. Ide o najväčšie európske podujatie zamerané na výskum v oblasti IKT, ktoré sa bude konať v Bruseli v dňoch 27. až 29. septembra 2010. Novinári sa môžu tohto podujatia zúčastniť bezplatne po zaregistrovaní na stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar