Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/991

Briselē, 2010. gada 20. jūlijā

ES maksājumu bilances palīdzība Latvijai — parakstot papildu saprašanās memorandu, tiek pavērts ceļš turpmākai ES līdzekļu izmaksāšanai

Ekonomikas un monetāro lietu komisārs Olli Rēns šodien parakstīja jaunu papildu saprašanās memorandu starp ES un Latviju par ES finansiālās palīdzības programmas Latvijai turpināšanu. Šis memorands, kurš no Latvijas puses tika parakstīts jau pagājušajā nedēļā, paver ceļu nākamajam 2010. gada septembrī gaidāmajam ES maksājumam līdz pat 200 miljonu apmērā. Saprašanās memoranda parakstīšana seko pēc tam, kad Komisija trešās pārskata misijas laikā, kas notika no 2010. gada 25. maija līdz 7. jūnijam sadarbībā ar SVF un citiem aizdevējiem, sniedza pozitīvu vērtējumu par programmas nosacījumu izpildi.

"Es priecājos par to, ka programma noris pēc plāna, ka finanšu nosacījumi ir lielā mērā nostabilizējušies un ka ekonomiskajā situācijā vērojama uzlabošanās. Latvija saņem arvien vairāk uzslavu par to, ka tiek pieņemti vajadzīgie lēmumi un veikti pasākumi valsts finanšu racionalizēšanai un konkurētspējas palielināšanai. Tomēr budžeta deficīts vēl joprojām ir ļoti liels, un parāda līmenis strauji pieaug, tāpēc 2011. gadā būs nepieciešama būtiska konsolidācija. Latvijas iestādes ir apņēmušās veikt sociāli līdzsvarotus pasākumus 395-440 miljonu latu apmērā, lai samazinātu deficītu zem 6 % no IKP", teica komisārs Rēns.

"Apņemšanās, kuras apliecināja Latvijas iestādes, parakstot saprašanās memorandu, es uzskatu par būtiskiem elementiem šīs valsts centienos kļūt par dinamisku, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu ekonomiku. Papildus vērienīgiem fiskālajiem un finanšu sektora pasākumiem saprašanās memorandā īpaša nozīme piešķirta pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un situāciju publisko iepirkumu jomā, konkurētspēju, publiskā sektora efektivitāti, ES līdzekļu apgūšanu un citus aspektus, kas ir svarīgi efektīvai un konkurētspējīgai Latvijas ekonomikai. Komisija ciešā sadarbībā ar SVF uzraudzīs, kā tiks īstenots saprašanās memorands, kuru publiskos 22. jūlijā."

Sīkāka informācija atrodama maksājumu bilances palīdzībai veltītajā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/financial_operations/index_en.htm


Side Bar