Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/989

Bruselj, 20. julij 2010

Evropska komisija spodbuja pravico do obveščenosti v kazenskih postopkih

Nemškemu turistu, ki ne zna italijansko, je po barskem pretepu v Italiji odvzeta prostost. Ne razume ne razloga za svoje pridržanje ne obtožbe. Policist mu nato izroči dokument v njegovem jeziku, v katerem so naštete njegove pravice: pravica do odvetnika, pravica do seznanitve z obtožbo in pravica do tolmača. Zdi se kot prizor iz policijske TV nanizanke, ampak to bo kmalu postala resničnost povsod po Evropski uniji. Evropska komisija je danes predlagala nova pravila, ki bodo zagotovila, da bodo države članice EU vse osumljene kaznivih dejanj ali obtožene zanje obveščale o njihovih pravicah v jeziku, ki ga razumejo. Vsaka oseba, ki se ji odvzame prostost ali za katero je bil razpisan evropski sodni nalog za prijetje, bo morala biti z „obvestilom o pravicah“ pisno obveščena o svojih osnovnih pravicah v kazenskem postopku. Države članice EU sicer lahko same določijo točno besedilo obvestila, predlog Komisije pa vseeno vsebuje model v 22 jezikih EU. Tistim, ki prečkajo meje, to zagotavlja doslednost, hkrati pa zmanjšuje stroške prevajanja. Predlog je bistvenega pomena za krepitev zaupanja v pravosodno območje EU, zlasti glede na to, da potuje čedalje več Evropejcev: 47 % nemških, 34 % britanskih in 16 % italijanskih državljanov preživlja dopust v drugih državah članicah EU. Da bo današnji predlog Komisije dobil zakonsko veljavo, da morajo odobriti Evropski parlament in pravosodni ministri EU.

„V policijskih nanizankah smo vsi že videli policiste, ki so osumljencem brali njihove pravice. Takšne nanizanke znajo biti zabavne, ljudem pa po drugi strani dajo tudi vedeti, kakšne so njihove pravice in kako jih uveljaviti. Pri njih vzbujajo zaupanje, da bo zadoščeno pravici, ne glede na to, kje v Evropi se nahajajo,“ je dejala podpredsednica Komisije in komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „Posamezniki ne morejo v celoti izvajati svojih pravic do obrambe, če jih ne poznajo. Poznavanje lastnih pravic in obtožb proti sebi je bistvenega pomena za pravično sojenje. Opravki z zakonom lahko vzbujajo strah in nelagodje, tako da ne moremo pričakovati, da bodo ljudje od organov zahtevali spoštovanje njihovih procesnih pravic, če jih sami niti ne poznajo. Predlog Komisije bo zato zagotovil, da bo vsak posameznik povsod v EU obveščen o svojih pravicah.“

V EU se vsako leto začne več kot 8 milijonov kazenskih postopkov. Verjetnost, da so državljani ustrezno obveščeni o svojih pravicah ob odvzetju prostosti, se v državah članicah EU trenutno zelo razlikuje, čeprav se je vseh 27 zavezalo k spoštovanju pravice do poštenega sojenja iz Evropske konvencije o človekovih pravicah. V nekaterih državah članicah osumljenci prejmejo le ustne informacije o svojih procesnih pravicah, v drugih pa so pisne informacije tehnične narave, zapletene in se izročijo samo na zahtevo.

Če ga bodo sprejeli Evropski parlament in pravosodni ministri EU, bo današnji predlog pripomogel k preprečevanju sodnih zmot ter zmanjševanju števila pritožb. Organi, ki sprožijo kazenski postopek, bodo morali zagotoviti obveščenost osumljencev o njihovih pravicah. Ob odvzemu prostosti bo oseba te informacije prejela v pisni obliki – v obvestilu o pravicah – napisane v preprostem, vsakdanjem jeziku. Osumljencem bodo ob odvzemu prostosti zagotovljene v vsakem primeru, ne glede na to, ali jih zahteva ali ne, in bodo po potrebi tudi prevedene.

Ko je leta 2004 Komisija prvič razpravljala o uvedbi obvestila o pravicah, je bilo to v uporabi v eni sami državi, zdaj pa je na voljo že v dvanajstih. Nemčija ga je uvedla januarja, Nizozemska pa aprila. Raziskava, ki jo je lansko leto opravila Univerza v Maastrichtu, je pokazala, da še devet držav zagotavlja nekaj informacij v drugačni pisni obliki (na primer na hrbtni strani obtožnice), šest držav pa samo ustno (glej seznam spodaj). Današnji predlog bo povečal učinek snežne kepe, tako da bo obvestilo o pravicah uporabljalo več držav članic in ponujalo zanesljivost pisanega besedila. To bo učinkovit način za obveščanje osumljencev o njihovih pravicah, ki bi jih bilo treba dejansko s pridom izkoristiti, ne pa dopustiti, da obstajajo samo v teoriji.

V nedavni zadevi so sodišča VB izvršile evropski sodni nalog za prijetje britanskega državljana. Za izvršitev sodnega naloga za dvoletno zaporno kazen je bilo potrebnih šest sodnih odločb, tako da je postopek trajal 14 mesecev. Pravici bi bilo zadoščeno hitreje in z manjšimi stroški, če bi bile informacije o obtožbi zagotovljene na samem začetku kazenskega postopka. Poleg tega bi se izognili nepotrebnim pritožbam.

Ozadje

Lizbonska pogodba, ki je začela veljati 1. decembra 2009, omogoča, da EU sprejme ukrepe za okrepitev pravic državljanov EU v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah, zlasti pravicami posameznikov v kazenskem postopku.

Pravici do poštenega sojenja in do obrambe določata člena 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v zvezi s pravico do poštenega sojenja ter člen 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Današnji predlog Komisije za Direktivo o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku je drugi iz vrste ukrepov za določitev skupnih standardov EU v kazenskih zadevah. Svet je 30. novembra 2009 pozval Komisijo, naj predlaga postopne ukrepe za krepitev zaupanja med nacionalnimi pravosodnimi organi. Celoviti zakonodajni paket bo predstavljen v naslednjih nekaj letih in bo zagotavljal minimalni nabor procesnih pravic v kazenskih postopkih v Evropski uniji:

o prvem ukrepu, ki se je nanašal na zagotavljanje pravice do prevajanja in tolmačenja za osumljence, sta se Parlament in Svet politično že dogovorila (IP/10/746). Naslednji ukrep, ki ga Komisija načrtuje za leto 2011, bo Direktiva o pravici do dostopa do odvetnika ter o pravici do komunikacije s sorodniki, delodajalci in konzularnimi organi.

Več informacij

Besedilo predloga Komisije za Direktivo o pravici do obveščenosti v kazenskih postopkih je na voljo na:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

PRILOGA

Kako države članice zagotavljajo informacije o nekaterih ali vseh procesnih pravicah (2009)

(za razčlenitev pravic glej MEMO/10/351)

Država

Obvestilo o pravicah

Druga vrsta pisnega obvestila1

Ustno

Avstrija

da

ne

da

Belgija

ne

da

da

Bolgarija

ne

da

da

Ciper

ne

ne

da

Češka

da

da

da

Danska

ne

ne

da

Anglija in Wales

da

ne

da

Estonija

ne

da

da

Finska

ne

ne

da

Francija

ne

ne

da

Nemčija

da

da

da

Grčija

ne

ne

da

Madžarska

ne

da

da

Irska

ne

da

da

Italija

da

ne

da

Latvija

da

da

da

Litva

ne

da

da

Luksemburg

da

da

da

Malta

ne

da

da

Nizozemska

da

da

da

Poljska

da

da

da

Portugalska

ne

da

da

Romunija

ne

da

da

Slovaška

da

ne

da

Slovenija

ne

ne

da

Španija

da

ne

da

Švedska

da

ne

da

Okvirni vzorec obvestila o pravicah za osumljence in obtožence ob odvzemu prostosti:

Če vam policija odvzame prostost, imate naslednje pravice:

A. do obveščenosti o tem, katerega kaznivega dejanja ste osumljeni,

B. do odvetnika,

C. do tolmača in prevoda dokumentov, če ne razumete jezika,

D. izvedeti, kako dolgo smete biti pridržani.

To obvestilo o pravicah lahko obdržite ves čas odvzema prostosti.

A. Informacije o sumu

 • Takoj po odvzemu prostosti imate pravico izvedeti, zakaj ste osumljeni storitve kaznivega dejanja, tudi, če vas policija ne zasliši.

 • Vi ali vaš odvetnik lahko zahtevata vpogled v dele spisa v zvezi z odvzemom vaše prostosti in vašim pridržanjem oziroma do podrobnih informacij o njihovi vsebini.

B. Pomoč odvetnika

 • Imate pravico do pogovora z odvetnikom, preden vas začne zasliševati policija.

 • Če zahtevate pogovor z odvetnikom, se zaradi tega ne zdi, da ste kaj storili narobe.

 • Policija vam mora pomagati navezati stik z vašim odvetnikom.

 • Odvetnik je neodvisen od policije in informacij, ki mu jih boste zaupali, brez vaše privolitve ne bo razkril.

 • Imate pravico do zasebnega pogovora z odvetnikom na policijski postaji in/ali prek telefona.

 • Če ne morete plačati odvetnika, vam mora policija zagotoviti informacije o brezplačni ali deloma brezplačni pravni pomoči.

C. Pomoč tolmača

 • Če ne govorite ali ne razumete jezika, vam bo zagotovljen tolmač. Tolmač je neodvisen od policije in informacij, ki mu jih boste zaupali, brez vaše privolitve ne bo razkril.

 • Tolmača lahko tudi prosite, da vam pomaga govoriti z vašim odvetnikom.

 • Tolmačeva pomoč je brezplačna.

 • Pravico imate do prevoda vsake sodne odločbe, ki omogoča odvzem vaše prostosti in vaše pridržanje. Poleg tega lahko zahtevate prevod drugih dokumentov preiskave, ki so bistvenega pomena.

D. Kako dolgo vam sme biti odvzeta prostost?

 • Če vas ne izpustijo, vas morajo pred sodnika privesti v *2 urah po odvzemu prostosti.

 • Sodnik vas mora zaslišati in se lahko odloči za vašo izpustitev ali nadaljnje pridržanje. Če se sodnik odloči za vaše nadaljnje pridržanje, imate pravico do prevoda njegove odločbe.

 • Pravico imate, da kadar koli zahtevate svojo izpustitev. Vaš odvetnik vam bo svetoval, kako to storiti.

1 :

To se nanaša na pisne informacije, ki ne vsebujejo podrobne razlage pravic v vsakdanjem jeziku. Morda se ne deli sistematično, ampak na primer samo, če ga osumljenec dejansko zahteva. Morda tudi ni prevedeno v druge jezike.

2 :

Izpolnijo organi države članice v skladu z nacionalnimi pravili in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.


Side Bar