Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/989

Bruxelles, 20 iulie 2010

Comisia promovează dreptul la informare în cadrul procedurilor penale

Un turist german este arestat în Italia după o ceartă într-un bar și nu vorbește limba italiană. Prin urmare, acesta nu înțelege motivele reținerii sale și nici de ce este acuzat. Ofițerul de poliție îi prezintă apoi un document - în propria sa limbă - în care îi sunt enumerate drepturile: de a se adresa unui avocat, de a afla de ce este acuzat și de a avea un interpret. Pare a fi un scenariu desprins dintr-un film polițist, însă, curând, va deveni o realitate pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Astăzi, Uniunea Europeană a propus noi norme care să garanteze faptul că țările UE vor informa orice persoană suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni cu privire la drepturile sale, într-o limbă pe care o poate înțelege. Orice persoană arestată sau care face obiectul unui mandat european de arestare va trebui să fie informată cu privire la drepturile sale fundamentale în cadrul procedurilor penale printr-o comunicare în scris a drepturilor. Cu toate că formularea exactă a comunicării rămâne la latitudinea țărilor UE, propunerea Comisiei furnizează un model în 22 de limbi ale UE. Se va oferi astfel o garanție de coerență persoanelor care traversează frontierele și se vor limita costurile de traducere. Propunerea este esențială pentru stimularea încrederii în spațiul european de justiție, în special în condițiile în care numărul europenilor care călătoresc a crescut în prezent: 47% din cetățenii germani, 34% din britanici și 16% dintre italieni își petrec vacanțele în alte țări ale UE. Pentru a deveni act cu putere de lege, propunerea de astăzi a Comisiei trebuie aprobată de Parlamentul European și de miniștrii de justiție ai UE.

„Am văzut cu toții în serialele de televiziune cum ofițerii de poliție îi informează pe suspecți cu privire la drepturile acestora. Aceasta contribuie la succesul serialului, însă servește, de asemenea, un scop deosebit de important: oferă cetățenilor șansa de a-și cunoaște și de a-și cere drepturile și le conferă încredere în eficiența actului de justiție, oriunde s-ar afla în Europa”, a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Persoanele își pot exercita pe deplin dreptul la apărare doar dacă își cunosc drepturile. Cunoașterea propriilor drepturi și a acuzelor care le sunt aduse sunt elemente esențiale pentru desfășurarea unui proces echitabil. A avea de-a face cu justiția poate fi o experiență intimidantă și nu ne putem aștepta ca cetățenii să solicite respectarea de către autorități a drepturilor lor procedurale în condițiile în care nici nu știu care sunt acestea. Prin urmare, propunerea Comisiei va garanta faptul că oricărei persoane, oriunde în UE, i se fac cunoscute drepturile.”

În fiecare an există peste 8 milioane de procese penale în UE. În prezent, posibilitatea ca cetățenii să fie bine informați cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestați și puși în fața unei acuzații penale, variază în UE, chiar dacă toate cele 27 state membre au susținut dreptul persoanelor la un proces echitabil prin semnarea Convenției europene a drepturilor omului. În anumite state membre, persoanele suspectate sunt informate doar prin comunicare orală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre comunicările scrise sunt tehnice și cu o structură complexă și nu sunt date decât la cerere.

Propunerea de astăzi a Comisiei, în cazul în care este adoptată de Parlamentul European și de miniștrii de justiție ai UE, va permite evitarea erorilor judiciare și reducerea numărului de căi de atac introduse. Autoritățile însărcinate cu urmărirea penală a cazului trebuie să se asigure că suspecților le sunt furnizate informații cu privire la drepturile acestora. Când o persoană este arestată, aceste informații vor fi furnizate în scris, în cadrul unei comunicări în scris a drepturilor, elaborată într-un limbaj simplu, uzual. Aceasta va fi adresată întotdeauna persoanei suspectate după arestare, indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, împreună cu o traducere, dacă este necesar.

În 2004, când Comisia a luat în considerare pentru prima dată o asemenea comunicare în scris a drepturilor, aceasta exista doar într-o singură țară. În prezent, aceasta este disponibilă în 12 țări. Germania a introdus-o în ianuarie, iar Țările de Jos în aprilie. Potrivit unui sondaj efectuat anul trecut de Universitatea din Maastricht, dintre celelalte țări nouă furnizează unele informații în scris, însă într-o altă formă (pe verso-ul actului de acuzare, de exemplu), iar șase doar oral (a se vedea lista de mai jos). Propunerea de astăzi va accentua efectul multiplicator, facilitând folosirea de către mai multe țări a comunicării în scris a drepturilor. Aceasta va fi o modalitate eficientă de a informa suspecții cu privire la drepturile lor. Aceste drepturi ar trebui aplicate în mod efectiv, și nu doar teoretic.

Într-un caz recent, instanțele din Regatul Unit au executat un mandat de arestare european emis de Portugalia în ceea ce privește un cetățean englez. Mandatul, care îl condamna la doi ani de închisoare, a necesitat peste 14 luni și șase hotărâri judecătorești pentru a fi executat. Justiția ar fi fost aplicată mult mai rapid și costurile ar fi fost mai mici dacă informația despre motivele acuzării ar fi fost oferită chiar la începutul procedurilor penale. În plus, s-ar fi evitat căi de atac inutile.

Istoric

Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, conferă UE competența de a adopta măsuri de consolidare a drepturilor cetățenilor UE, în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special a drepturilor persoanelor fizice implicate în proceduri penale.

Respectarea dreptului la un proces echitabil și la apărare este consacrată în articolele 47 și 48 din Cartă, precum și în articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Propunerea de directivă a Comisiei privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, care a fost formulată astăzi, reprezintă a doua etapă dintr-o serie de măsuri de stabilire a unor standarde comune ale UE în materie penală. La 30 noiembrie 2009, Consiliul a invitat Comisia să propună măsuri concrete în baza unei abordări graduale care să dezvolte progresiv încrederea reciprocă între autoritățile judiciare ale statelor membre. Acest pachet legislativ cuprinzător va fi prezentat pe parcursul anilor următori pentru a oferi un set minim de drepturi procedurale în cadrul procedurilor penale în ansamblul Uniunii Europene.

Prima măsură, care presupune dreptul suspecților la traducere și interpretare, a fost deja convenită la nivel politic între Parlament și Consiliu (IP/10/746). Următoarele măsuri, planificate de Comisie pentru anul 2011, vor lua forma unei directive privind dreptul de a beneficia de un avocat și dreptul de a comunica cu rudele, angajatorii și autoritățile consulare.

Pentru mai multe informații

Textul propunerii de directivă a Comisiei privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale poate fi consultat la următoarea adresă web:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală de internet a dnei Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Sala de presă Justiție și afaceri interne:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ANNEX

How Member States provide information about some or all procedural rights (2009)

(see MEMO/10/351 for breakdown of rights provided)

Country

Letter of Rights

Other type of written notification1

Oral

Austria

Yes

No

Yes

Belgium

No

Yes

Yes

Bulgaria

No

Yes

Yes

Cyprus

No

No

Yes

Czech Republic

Yes

Yes

Yes

Denmark

No

No

Yes

Estonia

No

Yes

Yes

Finland

No

No

Yes

France

No

No

Yes

Germany

Yes

Yes

Yes

Greece

No

No

Yes

Hungary

No

Yes

Yes

Ireland

No

Yes

Yes

Italy

Yes

No

Yes

Latvia

Yes

Yes

Yes

Lithuania

No

Yes

Yes

Luxembourg

Yes

Yes

Yes

Malta

No

Yes

Yes

The Netherlands

Yes

Yes

Yes

Poland

Yes

Yes

Yes

Portugal

No

Yes

Yes

Romania

No

Yes

Yes

Slovakia

Yes

No

Yes

Slovenia

No

No

Yes

Spain

Yes

No

Yes

Sweden

Yes

No

Yes

United Kingdom

Yes

No

Yes

Indicative model Letter of Rights for suspected and accused persons on arrest:

If you are arrested by the police you have the following rights:

A. to be informed of what offence you are suspected

B. to the assistance of a lawyer

C. to an interpreter and translation of documents, if you do not understand the language

D. to know for how long you can be detained

You are entitled to keep this Letter of Rights with you during your detention.

A. Information on the suspicion

 • You have the right to know why you are suspected of having committed a criminal offence immediately after deprivation of liberty, even if the police do not question you.

 • You or your lawyer can ask to see the parts of the case-file relating to your arrest and detention or be informed about their content in detail.

B. Help of a lawyer

 • You have the right to speak to a lawyer before the police start questioning you.

 • If you ask to speak to a lawyer, it does not make you look like you have done anything wrong.

 • The police must help you to get in touch with a lawyer.

 • The lawyer is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You have the right to speak with a lawyer in private, both at the police station and/or on the telephone.

 • If you are not able to pay for a lawyer the police have to provide you with information about free or partially free legal assistance.

C. Help of an interpreter

 • If you do not speak or understand the language, an interpreter will be called for you. The interpreter is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You can also ask for an interpreter to help you to talk to your lawyer.

 • The help of an interpreter is free of charge.

 • You have the right to receive a translation of any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody. You may also ask to have other essential documents in the investigation translated.

D. How long can you be deprived of your liberty?

 • If you are not released, you must be brought before a judge within * 2hours after you have been deprived of your liberty.

 • The judge must then hear you and can decide whether you are to be kept in custody or released. You have the right to receive a translation of the judge's decision if he decides that you will remain in custody.

 • You have the right to ask for your release at any time. Your lawyer can advise you on how to proceed.

1 :

This refers to written information not containing a detailed explanation of the rights in every day language. It may also not be given systematically but only for example if the suspected person actually requests it. It may also not be translated into other languages.

2 :

To be completed by the Member State authorities in accordance with national rules and the ECHR.


Side Bar