Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/989

Brussell, l-20 ta’ Lulju 2010

Il-Kummissjoni tippromwovi d-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali

Turist Ġermaniż jiġi arrestat wara ġlieda ġewwa bar fl-Italja. Minħabba li ma jafx jitkellem bil-lingwa, ma jifhimx għaliex jiġi miżmum taħt arrest u x'inhi l-akkuża. Imbagħad, l-uffiċjal tal-pulizija jagħtih dokument – bil-lingwa tiegħu – li telenka d-drittijiet tiegħu: li jitkellem ma' avukat, li jsir jaf dwar l-akkuża u li jkollu interpretu. Jinstema' bħal xi dramm polizjesk għal fuq it-TV, iżda din dalwaqt se tkun ir-realtà fl-Unjoni Ewropea kollha. Illum, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet regoli ġodda sabiex tiżgura li l-pajjiżi tal-UE jinformaw lil kwalunkwe persuna suspettata jew akkużata b'reat dwar id-drittijiet tagħha b'lingwa li tifhimha. Dawk kollha li jiġu arrestati – jew li jkunu soġġetti għal Mandat ta' Arrest Ewropew – għandhom jiġu informati bil-miktub permezz ta' Ittra tad-Drittijiet li telenka d-drittijiet bażiċi tagħhom matul il-proċedimenti kriminali. Filwaqt li l-pajjiżi tal-UE huma liberi li jagħżlu l-formulazzjoni eżatta tal-Ittra, il-proposta tal-Kummissjoni qed tipprovdi mudell fi 22 lingwa tal-UE. Dan se jipprovdi konsistenza għan-nies li jaqsmu l-fruntieri u jillimita l-ispejjeż tat-traduzzjoni. Il-proposta hija essenzjali sabiex tikber il-fiduċja fl-ispazju ta' ġustizzja tal-UE, speċjalment hekk kif aktar Ewropej qegħdin jivvjaġġaw: 47% mill-Ġermaniżi, 34% miċ-ċittadini tar-Renju Unit u 16% miċ-ċittadini Taljani jmorru għall-vaganzi tagħhom f'pajjiżi oħra tal-UE. Sabiex issir liġi, il-proposta tal-lum tal-Kummissjoni teħtieġ tiġi approvata mill-Parlament Ewropew u mill-Ministri tal-Ġustizzja tal-UE.

"Kollha kemm aħna rajna l-uffiċjali tal-pulizija jaqraw id-drittijiet lil persuni suspettati fuq xi serje tat-TV. Dan huwa materjal tajjeb għat-TV, iżda jservi wkoll għal skop serju ħafna: li jagħti l-opportunità lin-nies li jkunu jafu u li jasserixxu d-drittijiet tagħhom. Dan jagħtihom fiduċja li l-ġustizzja se ssir, ikunu fejn ikunu jinsabu fl-Ewropa" qalet il-Viċi President Viviane Reding, Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza. "L-individwi ma jistgħux jeżerċitaw kompletament id-drittijiet tagħhom tad-difiża sakemm ma jkunux jafu x'inhuma. Li wieħed ikun jaf x'inhuma d-drittijiet tiegħu u dwar xiex ikun ġie akkużat huwa ta' importanza kruċjali għal proċess ġust. L-involviment mal-liġi jista' jkun proċess intimidanti u ma nistgħux nistennew li n-nies jitolbu rispett mill-awtoritajiet għad-drittijiet proċedurali tagħhom meta ma jkunux jafu x'inhuma dawn id-drittijiet. Għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni se tkun tassigura li kulħadd, kullimkien fl-UE jkun mgħarraf bid-drittijiet tiegħu."

Iseħħu aktar minn tmien miljun proċediment kriminali fl-UE kull sena. Bħalissa, il-probabbiltà li ċ-ċittadini se jiġu informati kif suppost dwar id-drittijiet tagħhom jekk jiġu arrestati u jaffaċċjaw akkużi kriminali tvarja minn parti għall-oħra tal-UE, minkejja li s-27 Stat Membru tal-UE kollha ffirmaw għad-dritt għal proċess ġust waqt il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. F'ċerti Stati Membri, il-persuni suspettati jirċievu biss informazzjoni verbali dwar id-drittijiet proċedurali tagħhom, u f'oħrajn l-informazzjoni miktuba hija teknika, kumplessa u ma tingħatax sakemm ma tintalabx.

Il-proposta tal-lum tal-Kummissjoni, jekk tiġi adottata mill-Parlament Ewropew u mill-Ministri tal-Ġustizzja tal-UE, se tgħin biex jiġu evitati żbalji ġudizzjarji u biex jitnaqqsu n-numru ta' appelli. L-awtoritajiet ta' fejn tkun qed issir il-prosekuzzjoni tal-każ se jkollhom jiżguraw li l-persuni suspettati qed jingħataw l-informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom. Meta xi ħadd jiġi arrestat, huwa se jingħata din l-informazzjoni bil-miktub – f'Ittra tad-Drittijiet – li għandha tinkiteb b'lingwaġġ sempliċi u ta' kuljum. Din l-informazzjoni se tingħata f'kull każ lill-persuni suspettati hekk kif jiġu arrestati, kemm jekk jistaqsu għaliha u kemm jekk le, u tiġi wkoll tradotta jekk ikun hemm bżonn.

Meta l-Kummissjoni kienet ikkunsidrat għall-ewwel darba fl-2004 Ittra tad-Drittijiet, kienet teżisti f'pajjiż wieħed biss. Issa din hija disponibbli fi 12-il pajjiż. Il-Ġermanja introduċiet waħda f'Jannar u l-Pajjiżi l-Baxxi waħda f'April. Skont stħarriġ immexxi s-sena li għaddiet mill-Università ta' Maastricht, disgħa mill-pajjiżi l-oħra jipprovdu ftit informazzjoni f'forma oħra ta' kitba (pereżempju, fuq in-naħa ta' wara tal-att tal-akkuża) u sitta biss f'forma verbali (ara l-lista ta' hawn taħt). Il-proposta tal-lum se żżid l-effett valanga, li jwassal biex aktar pajjiżi jużaw l-Ittra tad-Drittijiet u toffri ċ-ċertezza tal-kelma miktuba. Din se tkun mod effiċjenti kif il-persuni suspettati jiġu informati dwar id-drittijiet tagħhom. Dawn id-drittijiet għandhom jintużaw b'mod effettiv u mhux jibqgħu teoretiċi.

F'każ riċenti, ir-Renju Unit eżegwixxa Mandat ta' Arrest Ewropew maħruġ mill-Portugall fir-rigward ta' ċittadin Brittaniku. Il-mandat, għal sentenza ta' sentejn ħabs, dam iktar minn 14-il xahar biex ingħata u kien jeħtieġ sitt deċiżjonijiet tal-qorti qabel ma ġie eżegwit. Il-ġustizzja kienet issir aktar malajr u b'inqas spejjeż kieku l-informazzjoni dwar l-akkuża kienet ingħatat sa mill-bidu nett tal-proċedimenti kriminali. Barra minn dan, kienu jiġu evitati l-appelli mhux meħtieġa.

Sfond

It-Trattat ta' Lisbona, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Diċembru 2009, jippermetti lill-UE li tadotta miżuri biex jissaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE, f'konformità mal-Karta tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali, partikolarment id-drittijiet tal-individwi fi proċedimenti kriminali.

Id-dritt għal proċess ġust u d-dritt għad-difiża huma stabbiliti fl-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali; kif ukoll fl-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

Il-proposta tal-lum tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali hija t-tieni pass f'sensiela ta' miżuri sabiex jiġu stabbiliti standards komuni tal-UE f'każijiet kriminali. Fit-30 ta' Novembru 2009, il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni biex tipproponi tali miżuri fuq bażi "gradwali" li bil-mod se jibnu fiduċja reċiproka fost l-awtoritajiet tal-ġustizzja nazzjonali. Dan il-pakkett komprensiv ta' leġiżlazzjoni għandu jiġi ppreżentat matul is-snin li ġejjin sabiex jipprovdi sett minimu ta' drittijiet proċedurali fil-proċedimenti kriminali fl-Unjoni Ewropea:

L-ewwel miżura, li tirrikonoxxi d-dritt tal-persuni suspettati għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni, diġà ġiet miftehma politikament bejn il-Parlament u l-Kunsill (IP/10/746). Il-miżura li jmiss, prevista mill-Kummissjoni għall-2011, se tkun Direttiva dwar id-dritt li wieħed ikollu aċċess għal avukat; u d-dritt li wieħed jikkomunika mal-qraba, ma' min iħaddem u mal-awtoritajiet konsulari.

Għal aktar informazzjoni

It-test tal-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali jinsab fuq:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Il-paġna fuq l-internet ta' Viviane Reding, il-Kummissarju għall-Ġustizzja tal-EU :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ANNEX

How Member States provide information about some or all procedural rights (2009)

(see MEMO/10/351 for breakdown of rights provided)

Country

Letter of Rights

Other type of written notification1

Oral

Austria

Yes

No

Yes

Belgium

No

Yes

Yes

Bulgaria

No

Yes

Yes

Cyprus

No

No

Yes

Czech Republic

Yes

Yes

Yes

Denmark

No

No

Yes

Estonia

No

Yes

Yes

Finland

No

No

Yes

France

No

No

Yes

Germany

Yes

Yes

Yes

Greece

No

No

Yes

Hungary

No

Yes

Yes

Ireland

No

Yes

Yes

Italy

Yes

No

Yes

Latvia

Yes

Yes

Yes

Lithuania

No

Yes

Yes

Luxembourg

Yes

Yes

Yes

Malta

No

Yes

Yes

The Netherlands

Yes

Yes

Yes

Poland

Yes

Yes

Yes

Portugal

No

Yes

Yes

Romania

No

Yes

Yes

Slovakia

Yes

No

Yes

Slovenia

No

No

Yes

Spain

Yes

No

Yes

Sweden

Yes

No

Yes

United Kingdom

Yes

No

Yes

Indicative model Letter of Rights for suspected and accused persons on arrest:

If you are arrested by the police you have the following rights:

A. to be informed of what offence you are suspected

B. to the assistance of a lawyer

C. to an interpreter and translation of documents, if you do not understand the language

D. to know for how long you can be detained

You are entitled to keep this Letter of Rights with you during your detention.

A. Information on the suspicion

 • You have the right to know why you are suspected of having committed a criminal offence immediately after deprivation of liberty, even if the police do not question you.

 • You or your lawyer can ask to see the parts of the case-file relating to your arrest and detention or be informed about their content in detail.

B. Help of a lawyer

 • You have the right to speak to a lawyer before the police start questioning you.

 • If you ask to speak to a lawyer, it does not make you look like you have done anything wrong.

 • The police must help you to get in touch with a lawyer.

 • The lawyer is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You have the right to speak with a lawyer in private, both at the police station and/or on the telephone.

 • If you are not able to pay for a lawyer the police have to provide you with information about free or partially free legal assistance.

C. Help of an interpreter

 • If you do not speak or understand the language, an interpreter will be called for you. The interpreter is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You can also ask for an interpreter to help you to talk to your lawyer.

 • The help of an interpreter is free of charge.

 • You have the right to receive a translation of any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody. You may also ask to have other essential documents in the investigation translated.

D. How long can you be deprived of your liberty?

 • If you are not released, you must be brought before a judge within * 2hours after you have been deprived of your liberty.

 • The judge must then hear you and can decide whether you are to be kept in custody or released. You have the right to receive a translation of the judge's decision if he decides that you will remain in custody.

 • You have the right to ask for your release at any time. Your lawyer can advise you on how to proceed.

1 :

This refers to written information not containing a detailed explanation of the rights in every day language. It may also not be given systematically but only for example if the suspected person actually requests it. It may also not be translated into other languages.

2 :

To be completed by the Member State authorities in accordance with national rules and the ECHR.


Side Bar