Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/989

Brüsszel, 2010. július 20.

A Bizottság előmozdítja a polgárok tájékoztatáshoz való jogát a büntetőeljárás során

Egy német turistát letartóztatnak, miután verekedett egy olaszországi bárban. Nem beszéli az ország nyelvét, emiatt nem érti, hogy miért tartják fogva, és mivel vádolják. Ezt követően a rendőrtiszt átad neki egy dokumentumot, amely ismerteti a jogait a saját nyelvén: joga van ügyvéddel konzultálni, a vádat megismerni, és tolmácsot igénybe venni. Ez a jelenet ismerős televíziós bűnügyi történetekből, de nemsokára bárhol valósággá válhat az Európai Unióban. Az Európai Bizottság ma olyan új szabályokra tett javaslatot, amelyek biztosítják, hogy az uniós országok bármely bűncselekménnyel vádolt vagy gyanúsított személy számára az általa megértett nyelven tájékoztatást adnak a jogairól. Ha bárkit letartóztatnak – vagy bárki ellen európai elfogatóparancsot adnak ki –, írásban kell tájékoztatni egy levél útján, amely felsorolja az érintett alapvető jogait a büntetőeljárás során. Bár az uniós országok szabadon dönthetnek a levél pontos szövegéről, a bizottsági javaslat mintát ad az Unió 22 nyelvén. Ennek révén azonos feltételeket biztosítunk a határokat átlépő személyek számára, és csökkenni fognak a fordítási költségek. A javaslat elengedhetetlen az Unió jogérvényesülési térségén belüli bizalom erősítéséhez. Különösen, mivel egyre több európai kell útra: a német állampolgárok 47%-a, az Egyesült Királyság polgárainak 34%-a, és az olasz állampolgárok 16%-a másik uniós országban tölti a szabadságát. Az Európai Parlamentnek és az EU Miniszterek Tanácsának jóvá kell hagynia a Bizottság mai javaslatát ahhoz, hogy törvényerőre emelkedjen.

„Mindannyian láttunk már olyan jelenetet a bűnügyi tévésorozatokban, amikor a rendőrtisztek felolvassák a gyanúsítottaknak a jogaikat. Ez nem csupán dramaturgiai fogás, hanem valóban fontos célt szolgál: lehetőséget ad az érintetteknek, hogy megismerjék és érvényesítsék a jogaikat. Bizalmat ébreszt bennük aziránt, hogy Európa bármelyik részén is tartózkodnak, igazságot fognak szolgáltatni ügyükben.” – jelentette ki Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos. „Az érintettek nem gyakorolhatják teljes mértékben a védelemhez való jogaikat, amíg nem ismerik azokat. Jogaik és az ellenük felhozott vádak ismerete alapvetően fontos a tisztességes eljárás szempontjából. A jog világában sokan idegenül mozognak, és nem várhatjuk el, hogy az érintett személyek megköveteljék a hatóságoktól eljárási jogaik tiszteletben tartását, ha nem tudják, hogy melyek ezek a jogok. Ezért a Bizottság javaslata biztosítani fogja, hogy az EU-n belül mindenkit felvilágosítsanak a jogairól.”

Az Unióban évente 8 millió büntetőeljárásra kerül sor. Noha az EU mind a 27 tagállama elkötelezte magát az emberi jogok európai egyezményébe foglalt tisztességes eljáráshoz való jogok mellett, jelenleg Unió-szerte eltérő az esélye annak, hogy megfelelő tájékoztatást kapnak a polgárok, ha letartóztatják és bűncselekmények elkövetésével vádolják őket. Néhány tagállamban a gyanúsítottak csupán szóbeli tájékoztatást kapnak eljárási jogaikról, más tagállamokban pedig az írásbeli tájékoztatás technikai jellegű, bonyolult és csak kérelemre nyújtják.

Amennyiben az Európai Parlament és az EU Miniszterek Tanácsa elfogadja azt, a Bizottság mostani javaslata hozzá fog járulni az igazságszolgáltatás tévedéseinek elkerüléséhez, és a fellebbezések számának csökkentéséhez. Az adott ügyben eljáró hatóságoknak majd biztosítaniuk kell, hogy a gyanúsítottak tájékoztatást kapjanak a jogaikról. Letartóztatás esetén írásban, egyszerű és közérthető nyelven megfogalmazott, jogokról tájékoztató levél útján kell megadni ezeket az információkat az érintett számára. Ezt a levelet a gyanúsított minden esetben meg fogja kapni a letartóztatásakor, függetlenül attól, hogy kéri-e vagy sem. Szükség esetén le is fordítják azt.

Amikor a Bizottság 2004-ben első ízben vette fontolóra a jogokról tájékoztató levél bevezetését, akkor az még csupán egyetlen országban létezett. Ma már 12 országban alkalmazzák ezt a megoldást. Németország januárban, Hollandia pedig áprilisban vezette be a tájékoztatás e formáját. A maastrichti egyetem által tavaly végzett felmérés szerint kilenc másik ország nyújt tájékoztatást egyéb írásbeli formában (például a vádirat hátlapján), és csak hat szóban (lásd az alábbi felsorolást). A mai javaslat nyomán mind több ország alkalmazza majd a jogokról tájékoztató levelet, és nyújtja ezáltal az írott jog biztonságát. Ez hatékony módszer lesz a gyanúsítottak tájékoztatására a jogaikról, amelyeket ténylegesen érvényesíteni kell, és nem maradhatnak az elvek szintjén.

Egy közelmúltbeli ügyben az Egyesült Királyság bíróságai a portugál hatóságok által kiadott európai elfogatóparancsot hajtottak végre egy brit állampolgárral szemben. A kétéves börtönbüntetés céljából kiadott parancs végrehajtása 14 hónapot vett igénybe és hat bírósági határozatot tett szükségessé. Amennyiben a büntetőeljárás kezdetén tájékoztatást adtak volna a vádról, mód lett volna a gyorsabb és kevésbé költséges igazságszolgáltatásra. Emellett a szükségtelen fellebbezéseket is el lehetett volna kerülni.

Előzmények

A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés feljogosítja az Uniót, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban intézkedéseket fogadjon el az uniós polgárok – kiváltképpen a büntetőeljárás alá vont egyének – jogainak megerősítésére.

A tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikke; valamint az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke állapítja meg.

A büntetőeljárás során történő tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelvre vonatkozó mai bizottsági javaslat a második olyan intézkedés, amely közös uniós követelményeket határoz meg büntetőügyekben. 2009. november 30-i ülésén a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy lépésről lépésre haladva terjesszen elő ilyen intézkedéseket a tagállami igazságügyi hatóságok közötti kölcsönös bizalom fokozatos megszilárdítása érdekében. Az elkövetkező néhány év során terjesztjük majd elő ezt az átfogó jogszabálycsomagot, amely rögzíteni fogja az Európai Unión belüli minimális eljárási jogokat a büntetőeljárás során:

A gyanúsítottak fordításhoz és tolmácsoláshoz való jogának biztosítására vonatkozó első intézkedésről (IP/10/746) már megszületett a Parlament és a Tanács politikai megállapodása. A Bizottság által 2011-re tervezett következő intézkedés az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint a családtagokkal, a munkáltatóval és a konzuli hatóságokkal történő kapcsolattartáshoz való jogról szóló irányelv lesz.

További tájékoztatás:

A büntetőeljárás során történő tájékoztatáshoz való jogról szóló bizottsági irányelvjavaslat szövege megtalálható az alábbi internetcímen:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Reding, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Bel- és igazságügyi híroldal:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ANNEX

How Member States provide information about some or all procedural rights (2009)

(see MEMO/10/351 for breakdown of rights provided)

Country

Letter of Rights

Other type of written notification1

Oral

Austria

Yes

No

Yes

Belgium

No

Yes

Yes

Bulgaria

No

Yes

Yes

Cyprus

No

No

Yes

Czech Republic

Yes

Yes

Yes

Denmark

No

No

Yes

Estonia

No

Yes

Yes

Finland

No

No

Yes

France

No

No

Yes

Germany

Yes

Yes

Yes

Greece

No

No

Yes

Hungary

No

Yes

Yes

Ireland

No

Yes

Yes

Italy

Yes

No

Yes

Latvia

Yes

Yes

Yes

Lithuania

No

Yes

Yes

Luxembourg

Yes

Yes

Yes

Malta

No

Yes

Yes

The Netherlands

Yes

Yes

Yes

Poland

Yes

Yes

Yes

Portugal

No

Yes

Yes

Romania

No

Yes

Yes

Slovakia

Yes

No

Yes

Slovenia

No

No

Yes

Spain

Yes

No

Yes

Sweden

Yes

No

Yes

United Kingdom

Yes

No

Yes

Indicative model Letter of Rights for suspected and accused persons on arrest:

If you are arrested by the police you have the following rights:

A. to be informed of what offence you are suspected

B. to the assistance of a lawyer

C. to an interpreter and translation of documents, if you do not understand the language

D. to know for how long you can be detained

You are entitled to keep this Letter of Rights with you during your detention.

A. Information on the suspicion

 • You have the right to know why you are suspected of having committed a criminal offence immediately after deprivation of liberty, even if the police do not question you.

 • You or your lawyer can ask to see the parts of the case-file relating to your arrest and detention or be informed about their content in detail.

B. Help of a lawyer

 • You have the right to speak to a lawyer before the police start questioning you.

 • If you ask to speak to a lawyer, it does not make you look like you have done anything wrong.

 • The police must help you to get in touch with a lawyer.

 • The lawyer is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You have the right to speak with a lawyer in private, both at the police station and/or on the telephone.

 • If you are not able to pay for a lawyer the police have to provide you with information about free or partially free legal assistance.

C. Help of an interpreter

 • If you do not speak or understand the language, an interpreter will be called for you. The interpreter is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You can also ask for an interpreter to help you to talk to your lawyer.

 • The help of an interpreter is free of charge.

 • You have the right to receive a translation of any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody. You may also ask to have other essential documents in the investigation translated.

D. How long can you be deprived of your liberty?

 • If you are not released, you must be brought before a judge within * 2hours after you have been deprived of your liberty.

 • The judge must then hear you and can decide whether you are to be kept in custody or released. You have the right to receive a translation of the judge's decision if he decides that you will remain in custody.

 • You have the right to ask for your release at any time. Your lawyer can advise you on how to proceed.

1 :

This refers to written information not containing a detailed explanation of the rights in every day language. It may also not be given systematically but only for example if the suspected person actually requests it. It may also not be translated into other languages.

2 :

To be completed by the Member State authorities in accordance with national rules and the ECHR.


Side Bar