Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/987

Bruxelles, 20 iulie 2010

Politica UE de combatere a terorismului: Comisia evidențiază principalele realizări și provocările viitoare

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare în care se face un bilanț al principalelor instrumente în vigoare în cadrul strategiei UE de combatere a terorismului. Comunicarea evidențiază realizările, precum și provocările și inițiativele viitoare prevăzute, punând bazele unei Strategii de securitate internă mai cuprinzătoare, planificată pentru această toamnă.

Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne a declarat: „Din fericire, numărul total al atacurilor teroriste și al arestărilor este în scădere în UE însă, în același timp, metodele teroriste și propaganda teroristă continuă să evolueze și să ia forme noi. Trebuie să ne asigurăm că suntem capabili să răspundem acestor noi amenințări. Astăzi, vă prezint o descriere detaliată a măsurilor luate de UE până în prezent și a provocărilor viitoare. Aceasta va constitui o componentă importantă a strategiei de securitate internă a UE pe care o voi prezenta în toamnă.”

Bilanțul enumeră măsurile existente în vederea prevenirii, protejării, urmăririi și reacției la amenințările teroriste, subliniind eforturile de combatere a propagandei teroriste și a recrutării, precum și măsurile în vederea evitării atacurilor cu explozibili și a prevenirii amenințărilor chimice, biologice și nucleare. Comunicare identifică, de asemenea, provocările viitoare în domenii precum radicalizarea, gestionarea situațiilor de criză și reacțiile la acestea.

În continuare sunt prezentate câteva exemple ale realizărilor și provocărilor identificate:

  • În 2008, Comisia Europeană a modificat Decizia-cadru privind combaterea terorismului în vederea unei analize mai aprofundate a diferitelor aspecte ale strategiei de combatere a terorismului, cum ar fi modul în care teroriștii folosesc internetul pentru comunicare, strângere de fonduri, formare, recrutare și propagandă. În continuare, Comisia va intensifica acțiunile în acest domeniu. Una din viitoarele măsuri este revizuirea strategiei UE de combatere a radicalizării și a recrutării, care este deja în vigoare. O comunicare pe această temă va fi lansată în 2011.

  • Comisia a elaborat un plan de acțiune al UE care cuprinde 50 de acțiuni concrete în vederea reducerii riscului de atacuri teroriste cu explozivi. Acesta a fost aprobat de Consiliu în aprilie 2008. Cu toate acestea, trebuie depuse mai multe eforturi în vederea unei mai bune protejări a oamenilor și a infrastructurii. O serie de propuneri privind îmbunătățirea controlului pe tot teritoriul UE al accesului la substanțe periculoase, precum și privind consolidarea securității transportului public sunt în curs de elaborare.

  • Planul de acțiune al UE privind materialele chimice, biologice, radioactive și nucleare (CBRN), aprobat în luna noiembrie 2009, cuprinde 130 de acțiuni specifice în domeniile prevenirii, detectării și reacției la incidentele CBRN. Acesta stabilește o agendă clară pentru statele membre și instituțiile UE pentru anii următori.

  • Mecanismul de protecție civilă al UE asigură un răspuns coordonat la orice tip de criză, inclusiv atacuri teroriste, prin utilizarea capacităților statelor membre. Comisia analizează în prezent modalitățile de consolidare a coordonării și a cooperării rapide în situații de criză, având în vedere că rolul UE în gestionarea crizelor și catastrofelor va trebui dezvoltat în continuare. De asemenea, este necesar ca, în cel mai scurt timp, clauza de solidaritate să devină operațională.

  • În cele din urmă, trebuie continuată consolidarea cooperării cu partenerii externi, în special Statele Unite. Agențiile UE, în special Europol și Eurojust, ar trebui să fie în continuare strâns implicate în cooperarea cu partenerii externi, în vederea consolidării securității UE.

Etapele următoare

Acest bilanț va fi înglobat în strategia generală de securitate internă prevăzută pentru toamna anului 2010.

Pentru informații suplimentare

Pagina principală a dnei Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/350


Side Bar