Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/987

Bryssel 20. heinäkuuta 2010

Komissio linjaa EU:n terrorisminvastaisen politiikan tärkeimmät saavutukset ja tulevaisuuden haasteet

Euroopan komissio antoi tänään tiedonannon, jossa selvitellään EU:n terrorisminvastaisen strategian tärkeimpiä välineitä. Tiedonannossa käsitellään saavutuksia sekä tulevia haasteita ja aloitteita ja siinä luodaan perusta laajemmalle sisäisen turvallisuuden strategialle, joka valmistuu syksyllä.

Onneksi terrori-iskujen ja terroristien pidätysten kokonaismäärä pienenee EU:ssa. Toisaalta terroristien menettelytavat ja propaganda kehittyvät koko ajan ja saavat uusia muotoja. Siksi on varmistettava, että pystymme vastaamaan näihin uusiin uhkiin. Esitän tänään laajan katsauksen siihen, mitä EU on tähän mennessä tehnyt ja mitä haasteita on vielä edessä. Tällä on tärkeä osuus EU:n sisäisen turvallisuuden strategiassa, jonka esittelen syksyllä, sanoi sisäasiain komissaari Cecilia Malmström.

Selvityksessä luetellaan nykyiset toimenpiteet, jotka kattavat ehkäisemisen, suojaamisen, terroritekojen estämisen ja terroriuhkiin varautumisen. Siinä korostetaan myös toimia, joiden tarkoituksena on torjua terroristien propagandaa ja värväystä, ehkäistä räjähdysaineiden käyttö iskuissa ja estää kemialliset, biologiset ja ydinaineuhat. Lisäksi tiedonannossa kartoitetaan tulevia haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi radikalisoitumiseen sekä kriisinhallintaan ja varautumiseen.

Seuraavassa on joitain saavutettuja tuloksia ja tulevia haasteita:

  • Komissio muutti vuonna 2008 terrorismin torjunnasta annettua puitepäätöstä siten, että siinä käsitellään entistä yksityiskohtaisemmin terrorisminvastaisen strategian kattamia seikkoja, kuten sitä, miten terroristit käyttävät internetiä tiedottamiseen, rahoituksen hankkimiseen, kouluttamiseen, värväykseen ja propagandaan. Komissio aikoo nyt lisätä toimia tällä alalla. Yksi tulevista toimenpiteistä on EU:n nykyisen strategian tarkistaminen radikalisoitumisen ja värväyksen torjumiseksi. Tätä koskeva tiedonanto annetaan vuonna 2011.

  • Komissio on myös laatinut EU:n toimintasuunnitelman, johon sisältyy 50 käytännön toimenpidettä räjähdysaineiden käytön riskin torjumiseksi terrori-iskuissa. Neuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman huhtikuussa 2008. Työtä on kuitenkin vielä tehtävä ihmisten ja infrastruktuurien suojelemiseksi paremmin. Valmisteilla ovat ehdotukset parantaa EU:n laajuista valvontaa vaarallisten aineiden saannin estämiseksi ja julkisen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

  • Kemiallisia, biologisia, radiologisia ja ydinaineita (CBRN) koskeva EU:n toimintasuunnitelma hyväksyttiin marraskuussa 2009, ja siihen sisältyy 130 toimenpidettä CBRN-iskujen ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja niihin vastaamiseksi. Toimintasuunnitelmassa vahvistetaan jäsenvaltioille ja EU:lle työsuunnitelma tuleviksi vuosiksi.

  • EU:n pelastuspalvelumekanismin puitteissa varmistetaan jäsenvaltioiden valmiuksien avulla koordinoitu vastaus mihin tahansa kriisiin, terrori-iskut mukaan luettuina. Komissio tarkastelee parhaillaan, miten kriisitilanteiden edellyttämää koordinointia ja yhteistyötä voidaan parantaa, sillä EU:n roolia kriisin- ja katastrofinhallinnassa on kehitettävä edelleen. Myös solidaarisuuslausekkeen täytäntöönpanojärjestelyt on vahvistettava nopeasti.

  • Lisäksi on kehitettävä yhteistyötä ulkopuolisten kumppanien, erityisesti Yhdysvaltojen kanssa. EU:n virastojen, erityisesti Europolin ja Eurojustin, olisi oltava edelleen tiiviisti mukana ulkopuolisten kumppanien kanssa tehtävässä yhteistyössä EU:n turvallisuuden vahvistamiseksi.

Seuraavat vaiheet

Tämä selvitys on perustana kattavalle sisäisen turvallisuuden strategialle, joka annetaan syksyllä 2010.

Lisätietoja

Sisäasiain komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/350


Side Bar