Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/987

V Bruselu dne 20. července 2010

Politika EU pro boj proti terorismu: Komise podává přehled hlavních úspěchů a dalších úkolů

Evropská komise dnes přijala sdělení, v němž hodnotí hlavní nástroje zavedené v rámci strategie EU pro boj proti terorismu. Sdělení shrnuje hlavní úspěchy, plánuje další úkoly a iniciativy a pokládá základy pro širší strategii vnitřní bezpečnosti, která je očekávána tento podzim.

Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci, uvedla: „Naštěstí se celkový počet teroristických útoků a zatčení s nimi spojených v EU snižuje. Zároveň se však teroristické metody a propaganda vyvíjejí a nabírají nových forem. Musíme si být jisti, že dokážeme těmto novým hrozbám čelit. Dnes zde předkládám souhrnný přehled, čeho zatím EU dosáhla a jaké úkoly ji ještě čekají. Bude se jednat o důležitou složku strategie EU pro vnitřní bezpečnost, kterou předložím letos na podzim.“

Bilance shrnuje stávající opatření na prevenci, ochranu, stíhání a reakci ve spojitosti s teroristickými hrozbami, dále zdůrazňuje úsilí v boji proti teroristické propagandě a náboru, opatření na ochranu proti útokům pomocí výbušnin a proti chemickým, biologickým a jaderným hrozbám. Sdělení rovněž poukazuje na budoucí úkoly v oblastech, jako jsou radikalizace, řešení krizí a reakce na ně.

Níže je uvedeno několik příkladů dosažených úspěchů a dalších stanovených úkolů:

  • V roce 2008 Evropská komise změnila rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu, aby bylo možné se blíže zaměřit na různé aspekty strategie pro boj proti terorismu, jako například na způsob, jakým teroristé používají internet ke komunikaci, dále na shromažďování finančních prostředků, výcvik, nábor a propagandu. Komise nyní zesílí opatření v této oblasti. Jedním z budoucích opatření je přehodnocení již existující strategie EU boje proti radikalizaci a náboru. Sdělení o této otázce se plánuje na rok 2010.

  • Komise vypracovala akční plán EU pro 50 konkrétních opatření na minimalizaci nebezpečí teroristických útoků pomocí výbušnin. Rada schválila plán v dubnu 2008. Nicméně v zájmu lepší ochrany občanů a infrastruktur je nutné učinit víc. Připravují se návrhy na zlepšení kontroly přístupu k nebezpečným látkám a zvýšení bezpečnosti veřejné dopravy na úrovni celé EU.

  • Akční plán EU ohledně chemických, biologických, radiologických a jaderných látek (CBRN), který byl schválen v listopadu 2009, se skládá ze 130 specifických činností zaměřených na prevenci, detekci a reakci na chemické, biologické, radiační a jaderné nehody. Stanoví jasný program jak pro členské státy, tak pro orgány EU na následující roky.

  • Mechanismus civilní ochrany EU zajišťuje koordinovanou reakci na jakoukoli krizi, včetně teroristických útoků, za využití schopností členských států. Jelikož bude nutné posílit úlohu EU při řízení krizí a zvládání katastrof, Komise nyní hledá další způsoby posílení rychlé krizové koordinace a spolupráce. Také je nutné rychle zprovoznit doložku solidarity.

  • Nakonec se bude dále rozvíjet spolupráce s vnějšími partnery, zejména se Spojenými státy. Agentury EU, zejména Europol a Eurojust, by měly být nadále úzce zapojeny do spolupráce s vnějšími partnery, což zvýší bezpečnost EU.

Další kroky

Tato bilance bude součástí celkové vnitřní bezpečnostní strategie, která se plánuje na podzim roku 2010.

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/350


Side Bar