Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/987

Брюксел, 20 юли 2010 г.

Политика на ЕС за борба с тероризма: Комисията очертава главните постижения и бъдещите предизвикателства

Днес Европейската комисия прие съобщение, в което се прави рекапитулация на основните действащи инструменти от стратегията на ЕС за борба с тероризма. В съобщението са отразени постижения и са предвидени бъдещи предизвикателства и инициативи като с него се полагат основите за по-широка стратегия за вътрешна сигурност, която е планирана за тази есен.

Сесилия Малмстрьом, член на Комисията, отговарящ за вътрешните работи, заяви: „За щастие общият брой на терористични нападения и задържания, свързани с тероризъм, в ЕС намалява, но в същото време методите на терористите и терористичната пропаганда се развиват и приемат нови форми. Ние трябва да сме сигурни, че сме в състояние да посрещнем тези нови заплахи. Днес представям обширен преглед на извършеното досега от ЕС и на оставащите предизвикателства. Той ще бъде важен елемент от стратегията на ЕС за вътрешна сигурност, която ще представя през есента.“

Целта на рекапитулацията е да се изброят съществуващите мерки за предотвратяване, защита, преследване и реагиране на терористични заплахи, като се подчертаят усилията за борба с терористичната пропаганда и вербуване, мерките за избягване на нападения с взривни вещества, а също така и предотвратяването на химически, биологични и ядрени заплахи. Съобщението също така посочва бъдещите предизвикателства в области като радикализирането и управлението и реагирането при кризи.

По-долу са посочени няколко от постиженията и идентифицираните предизвикателства:

  • През 2008 г. Европейската комисия измени рамковото решение за борба с тероризма с цел да вникне по-добре в различните аспекти на стратегията за борба с тероризма, като това как терористите използват интернет за комуникация, набиране на средства, обучение, вербуване и пропаганда. Понастоящем Комисията ще увеличи действията в тази област. Една от бъдещите мерки е да се прегледа стратегията на ЕС за борба с радикализирането и вербуването, която вече е в сила. През 2011 г. по този въпрос ще бъде изготвено съобщение на Комисията.

  • Комисията е разработила план за действие на ЕС, състоящ се от 50 конкретни действия, които да сведат до минимум риска от терористични нападения с взривни вещества. Той беше одобрен от Съвета през април 2008 г. Въпреки това, остава още работа за осигуряването на по-добра защита на хора и инфраструктура. В процес на подготовка са предложения за подобряване на контрола навсякъде в ЕС върху достъпа до опасни вещества, както и за повишаване на сигурността на обществения транспорт.

  • Планът за действие на ЕС относно химическите, биологичните или радиологичните/ядрените (ХБРЯ) материали, одобрен през ноември 2009 г., се състои от 130 отделни действия в областта на предотвратяването, откриването и реагирането на ХБРЯ инциденти. Той установява ясен график за държавите-членки и институциите на ЕС за следващите години.

  • Механизмът на ЕС за гражданска защита осигурява координирана реакция на всяка криза, включително терористични нападения, използвайки възможностите на държавите-членки. В момента Комисията търси начини за засилване на бързото координиране и сътрудничество при кризи, тъй като ролята на ЕС при управлението на кризи и бедствия трябва да бъде доразвита. Необходимо е също така клаузата за солидарност бързо да се превърне в оперативна.

  • Накрая, сътрудничеството с външни партньори, особено със Съединените щати, също ще бъде доразвито. Агенциите на ЕС, по-специално Европол и Евроюст, следва да продължат да участват дейно в сътрудничеството с външни партньори с цел да се повиши сигурността на ЕС.

Следващи стъпки

Тази рекапитулация ще послужи при изготвянето на всеобхватна стратегия за вътрешна сигурност, предвидена за есента на 2010 г.

За повече информация

Интернет страницата на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/350


Side Bar