Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES CS HU PL

IP/10/984

Bruxelles, 20 iulie 2010

Ajutor de stat: Comisia propune un regulament al Consiliului privind ajutorul de stat pentru închiderea minelor de cărbune

Comisia Europeană a aprobat o propunere de regulament al Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de huilă generatoare de pierderi din UE până la 1 octombrie 2014. Acordarea oricărui ajutor nou de operare sectorului va fi condiționată de prezentarea unui plan de închidere a minelor generatoare de pierderi. Statele membre vizate vor putea acorda asistență pentru consilierea și reconversia profesională a lucrătorilor afectați de această măsură, precum și pentru asigurarea faptului că exploatările miniere sunt curățate în mod adecvat și sunt sigure.

„Obiectivul propunerii este de a asigura închiderea definitivă a minelor necompetitive până la 1 octombrie 2014. Nu ar trebui să existe îndoieli în legătură cu acest aspect. Întreprinderile trebuie să fie viabile fără subvenții. Aceasta este o chestiune de corectitudine față de concurenții care funcționează fără ajutor de stat. De asemenea, acest lucru este în interesul contribuabililor și al finanțelor publice, care sunt supuse unor constrângeri importante. Comisia va permite acordarea de ajutor de operare numai întreprinderilor miniere care au un plan de închidere, iar subvențiile ar trebui îndreptate din ce în ce mai mult către susținerea costurilor sociale și de mediu ale acestei măsuri”, a declarat Joaquín Almunia, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru politica de concurență. Acesta a adăugat: „Energia curată, obținută din surse regenerabile, reprezintă calea de urmat, dar nu putem ignora consecințele economice și sociale nefaste la nivel regional, care ar rezulta dintr-o închidere bruscă a minelor generatoare de pierderi în această perioadă de creștere încetinită sau de stagnare și de șomaj ridicat”.

Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament al Consiliului care ar permite statelor membre vizate să acorde ajutor de operare minelor de cărbune numai în contextul unui plan de închidere definitivă, a cărui punere în aplicare să fie strict monitorizată. Conform propunerii de regulament, subvențiile de operare ar trebui să descrească în mod clar în timp, cu o reducere de cel puțin 33% pe o perioadă de 15 luni, iar, în cazul în care mina generatoare de pierderi nu ar fi închisă până la 1 octombrie 2014, beneficiarul ar trebui să ramburseze aceste subvenții statului. Acordarea oricărui ajutor pentru închidere ar trebui condiționată de prezentarea de către statul membru a unui plan cu măsuri adecvate, de exemplu în domeniul eficienței energetice, al energiei din surse regenerabile sau al captării și stocării dioxidului de carbon, în vederea diminuării impactului negativ asupra mediului al ajutorului pentru cărbune.

Regulamentul propus se adresează Consiliului de Miniștri al UE.

Obiectivul propunerii este de a stopa acordarea de subvenții de operare minelor necompetitive, așa cum s-a procedat și în cazul sectorului construcțiilor navale și siderurgic. Astfel, orice subvenții de stat ar trebui îndreptate din ce în ce mai mult către acoperirea consecințelor sociale și de mediu ale închiderii acestor mine generatoare de pierderi. Propunerea de regulament vizează huila. Lignitul este o altă formă de cărbune, care nu poate primi subvenții de operare.

În UE, producția de huilă este redusă în comparație cu cererea și este în scădere (147 de milioane de tone în 2008 sau 2,5% din producția la nivel mondial). UE depinde de importuri pentru mai mult de jumătate din cărbunele utilizat în centralele electrice pe bază de cărbune.

Ajutorul total acordat sectorului huilei a fost redus la jumătate, de la 6,4 miliarde € în 2003 la 2,9 miliarde € în 2008. În aceeași perioadă, ajutorul pentru producție a scăzut cu 62%, ajungând la 1 288 de milioane, deoarece un procent mai ridicat și în creștere este direcționat către acoperirea costurilor sociale și de mediu ale închiderilor de mine (a se vede tabelul de mai jos).

Propunerea de regulament ar continua să ofere statelor membre un cadru juridic comun care să permită acoperirea costurilor de consiliere și reconversie profesională a lucrătorilor din minele generatoare de pierderi, a costurilor pensionării anticipate pentru cei care nu vor mai face parte din populația activă, precum și a impactului asupra sectoarelor conexe, cum ar fi tehnologia minieră, geologia sau tehnologiile de mediu. Costurilor sociale li se adaugă, de asemenea, costurile de mediu generate de curățarea exploatărilor miniere, de evacuarea apelor uzate, de lucrările de siguranță în subteran și de alte costuri de reabilitare.

Interzicerea ajutorului de operare începând cu sfârșitul anului 2010, când expiră regulamentul în vigoare, ar avea consecințe sociale și economice nefaste pentru o serie de regiuni în care ocuparea forței de muncă în mine de cărbuni este încă importantă, într-o perioadă în care țările sunt încă în recesiune sau tocmai ce ies din recesiune. De asemenea, această măsură ar putea conduce la o creștere a emisiilor responsabile de încălzirea climatică, deoarece mai mult cărbune ar trebui transportat din afara UE pentru a compensa scăderea în producția europeană.

Sectorul oferă locuri de muncă pentru un număr de aproximativ 100 000 de oameni din Europa: 42 000 în sectorul cărbunelui și peste 55 000 în sectoarele conexe. Minele care se bazează pe subvenții de operare sunt situate mai ales, dar nu exclusiv, în regiunea Ruhr din Germania, în nord-vestul Spaniei și în Valea Jiului din România. Peste 40% din producția de electricitate a Germaniei este obținută prin arderea cărbunelui, din care aproximativ jumătate este huilă. De asemenea, proporția cărbunelui în producția de electricitate în România este de aproximativ 40%, din care majoritatea este huilă. În Spania, proporția este de aproximativ 25%, majoritatea fiind, de asemenea, huilă.

UE se orientează rapid către energii mai curate și din surse regenerabile, obiectiv în privința căruia ocupă o poziție de prim-plan la nivel mondial, din motive legate atât de mediu, cât și de securitatea aprovizionării. Din raportul publicat recent de Centrul Comun de Cercetare European (a se vedea IP/10/886 din 5 iulie) rezultă că energia din surse regenerabile (energia hidroelectrică, urmată de energia eoliană, energia obținută din biomasă și energia solară) a reprezentat 62% din capacitatea de generare de energie electrică nouă, instalată în UE în 2009, în creștere față de 57% în 2008. În cazul în care ritmul actual se menține, aproximativ 35-40% din electricitatea totală consumată în UE ar proveni din surse regenerabile, cu mult peste obiectivul de 20% pe care UE și l-a fixat. În prezent, procentele sunt de 15,4 % și, respectiv 20,6 % în Germania și Spania.

Context

Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui expiră la 31 decembrie 2010.

Polonia furnizează mai mult de jumătate din producția de huilă a UE, în timp ce cealaltă jumătate este produsă în principal în Germania, Regatul Unit, Republica Cehă și Spania. China, Statele Unite, India, Australia și Rusia sunt producătorii principali la nivel mondial, China producând 2 761 Mt pe an (47% din producția mondială), Statele Unite 1 006 Mt (17%), iar Rusia 247 Mt (4%). UE importă 180 Mt de huilă, în principal din Rusia (30%), Columbia (17,8%), Africa de Sud (15,9%) și Statele Unite (12,8%).


Side Bar