Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 97

Bruselj, 28 . januarja 2010

Podnebne spremembe: Evropska unija na podlagi Københavnskega sporazuma sporoča cilje EU glede zmanjšanja emisij

Evropska unija je danes formalizirala svojo podporo Københavnskemu sporazumu o podnebnih spremembah in predstavila svoje zaveze glede ciljev zmanjšanja emisij. Evropska komisija je v skupnem pismu s španskim predsedstvom Sveta uradno sporočila pripravljenost EU, da pristopi h Københavnskemu sporazumu, in informativno predložila cilje za leto 2020, ki si jih je EU zadala glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Ti cilji vsebujejo enostransko zavezo, da se celotne emisije EU zmanjšajo za 20 % glede na ravni iz leta 1990, in pogojno ponudbo, da se to zmanjšanje poveča na 30 %, če se tudi druge države z velikimi emisijami zavežejo, da prevzamejo svoj pošteni delež naporov za zmanjšanje svetovnih emisij. V skladu s Københavnskim sporazumom je treba zadevna uradna obvestila predložiti do 31. januarja 2010.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je povedal: „EU je odločena, da hitro napreduje pri izvajanju Københavnskega sporazuma in se tako približa sklenitvi sporazuma, po katerem bi morali ohraniti svetovno segrevanje pod 2 °C. Københavnski sporazum zagotavlja podlago, na kateri se bo lahko gradil ta prihodnji sporazum, zato pozivam vse države, da pristopijo k njemu in sporočijo ambiciozne emisijske cilje oziroma ukrepe za vključitev vanj, tako kot smo storili mi.“

Evropski komisar za okolje Stavros Dimas je dejal: „Hitro ukrepanje je potrebno, da bi postali operativni ključni elementi Københavnskega sporazuma, kot so čimprejšnja zagotovitev financiranja za države v razvoju, boj proti krčenju gozdov in razvoj ter prenos nizkoogljičnih tehnologij.“

Københavnski sporazum

Københavnski sporazum je bil glavni izid Konference ZN o podnebnih spremembah, ki je potekala v Københavnu od 7. do 19. decembra 2009. Sporazum na dveh in pol straneh so vodje 28 razvitih držav in držav v razvoju ter Evropska komisija dosegli s pogajanji na zadnji dan konference. Te države prispevajo prek 80 % k svetovnim emisijam toplogrednih plinov. Konferenca je nato vzela na znanje Københavnski sporazum. Naknadno je sekretariat Konvencije ZN o podnebnih spremembah pozval podpisnice, da do 31. januarja izjavijo, ali želijo pristopiti h Københavnskemu sporazumu. V skladu s Københavnskim sporazumom morajo na isti datum razvite države predložiti svoje cilje glede zmanjšanja emisij, države v razvoju pa svoje ukrepe za ublažitev emisij.

Uradno obvestilo EU

Evropska unija v pismu Komisije in predsedstva Sveta ponovno potrjuje svojo zavezanost pogajalskemu procesu, s katerim naj bi dosegli strateški cilj omejitve povečanja povprečne svetovne temperature na manj kot 2 °C nad predindustrijsko ravnijo. Københavnski sporazum priznava znanstveno stališče, da je treba svetovno segrevanje omejiti na manj kot 2 °C, da bi preprečili nevarne podnebne spremembe, vendar ne vsebuje nobenih ciljev za zmanjšanje svetovnih emisij, s katerimi bi upoštevali navedeno omejitev.

V pismu je ponovno navedeno stališče EU, da ohranitev povečevanja povprečne svetovne temperature pod 2 °C zahteva, da svetovne emisije dosežejo najvišje vrednosti najpozneje leta 2020 in da se do leta 2050 zmanjšajo za najmanj 50 % pod ravni iz leta 1990 ter da se potem še naprej zmanjšujejo. V ta namen in v skladu s spoznanji Medvladnega foruma Združenih narodov za podnebne spremembe (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change), bi morale razvite države kot skupina do leta 2020 zmanjšati svoje emisije za 25–40 % pod ravni iz leta 1990, države v razvoju pa bi morale doseči znatno zmanjšanje glede na trenutno predvidene stopnje rasti emisij, in sicer za 15–30 % do leta 2020, kot piše v nadaljevanju pisma.

V pismu je poudarjena polna zavezanost EU in držav članic, da nadaljujejo s pogajanji z namenom, da čim prej v okviru Združenih narodov dosežejo pravno zavezujoč mednarodni sporazum za obdobje, ki se začne s 1. januarjem 2013, ko se izteče prvo ciljno obdobje iz Kjotskega protokola.

Cilji EU glede emisij

Pismo navaja, da je EU zavezana cilju, da do leta 2020 neodvisno in v celotnem gospodarstvu zmanjša emisije za 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, to zmanjšanje pa bi bilo možno še povečati na 30 % pod pogoji, dogovorjenimi v Evropskem svetu. Ti pogoji so, da bi se morale v okviru svetovnega in celovitega sporazuma za obdobje po letu 2012 druge razvite države zavezati k primerljivim zmanjšanjem emisij in da bi države v razvoju morale prispevati v skladu z odgovornostmi in zmožnostmi, ki jih ima vsaka od njih.

Naslednji koraki

Vodje držav in vlad bodo ocenili razmere po Københavnski konferenci na neuradnem zasedanju Evropskega sveta 11. februarja.

Naslednji krog pogajanj ZN bo potekal maja/junija in bo trajal dva tedna.


Side Bar