Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/97

Bruxelles, 2 8 ianuarie 2010

Schimbări climatice: Uniunea Europeană notifică obiectivele UE de reducere a emisiilor în urma Acordului de la Copenhaga

Uniunea Europeană și‑a oficializat astăzi sprijinul pentru Acordul de la Copenhaga privind schimbările climatice și și‑a prezentat angajamentele privind obiectivele de reducere a emisiilor. Printr‑o scrisoare comună cu Președinția spaniolă a Consiliului, Comisia Europeană au anunțat oficial dorința UE de a fi asociată la Acord și a prezentat, cu titlu informativ, obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite de UE pentru 2020. Acestea constau într‑un angajament unilateral de a reduce emisiile globale ale UE cu 20% față de nivelurile din 1990 și într‑o ofertă condiționată de a crește la 30% acest procentaj de reducere dacă și alți mari generatori de emisii sunt de acord să contribuie într‑o proporție corespunzătoare la efortul global de reducere. În conformitate cu Acordul, notificările trebuie transmise până la 31 ianuarie 2010.

Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat: „UE este hotărâtă să acționeze rapid, trecând la punerea în aplicare a Acordului de la Copenhaga, cu scopul de a progresa spre acordul de care avem nevoie pentru ca încălzirea globală să nu ajungă la 2°C. Acordul de la Copenhaga oferă o bază pentru ajungerea la acest acord viitor și, prin urmare, îndemn toate țările să se asocieze actualului acord și să notifice obiective ambițioase de reducere a emisiilor sau acțiuni pentru includere, așa cum facem noi.”

Comisarul european pentru Mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Este nevoie de acțiuni prompte pentru a transpune în fapte unele elemente cheie ale Acordului, precum finanțarea inițială rapidă pentru țările în curs de dezvoltare, lupta împotriva defrișărilor și dezvoltarea și transferul tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon.”

Acordul de la Copenhaga

Acordul de la Copenhaga a fost principalul rezultat al conferinței ONU privind schimbările climatice care s‑a desfășurat la Copenhaga în peri oada 7‑19 decembrie 2009. Acordul de două pagini și jumătate a fost negociat în ultima zi a conferinței de liderii a circa 28 de țări dezvoltate și în curs de dezvoltare și de Comisia Europeană. Aceste țări generează peste 80% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Conferința a luat apoi notă de Acordul de la Copenhaga. Secretariatul convenției Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice a invitat Părțile să declare, până la 31 ianuarie, dacă doresc să se asocieze Acordului de la Copenhaga. Acordul stabilește aceeași dată pentru transmiterea de către țările dezvoltate a obiectivelor de reducere a emisiilor și pentru transmiterea de către țările în curs de dezvoltare a planurilor de măsuri pentru atenuarea propriilor emisii.

Notificarea UE

În scr isoarea transmisă din partea Comisiei și a Președinției Consiliului, UE își confirmă din nou angajamentul față de un proces de negociere care să ducă la îndeplinirea obiectivului strategic de a limita la sub 2°C creșterea peste nivelul pre‑industrial a temperaturii medii globale. Acordul de la Copenhaga recunoaște opinia oamenilor de știință conform căreia încălzirea globală ar trebui limitată la mai puțin de 2°C pentru a preveni schimbări climatice periculoase, dar nu include niciun obiectiv global de reducere a emisiilor în vederea respectării acestei limite.

Scrisoarea reafirmă convingerea UE că limitarea încălzirii la sub 2°C impune atingerea valorilor maxime ale emisiilor până cel târziu în 2020, după care acestea trebuie reduse la cel puțin 50% sub nivelurile din 1990 până în 2050, continuând să scadă și după aceea. Potrivit scrisorii, în acest scop, și în conformitate cu constatările Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) al ONU, țările dezvoltate, ca grup, ar trebui să‑și reducă emisiile cu 25‑40% sub nivelurile din 1990 până în 2020, iar țările în curs de dezvoltare ar trebui să obțină o reducere substanțială a ratei de creștere a emisiilor preconizată în prezent, cu 15‑30% până în 2020.

De asemenea, scrisoarea subliniază angajamentul total al Uniunii Europene și al statelor membre de a continua negocierile în vederea obținerii, cât mai curând posibil, în cadrul ONU, a unui acord internațional obligatoriu din punct de vedere juridic pentru perioada de după 1 ianuarie 2013, când expiră prima perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto.

Obiectivele UE de reducere a emisiilor

Scrisoarea afirmă că UE se angajează ca, până în 2020, să‑și reducă emisiile cu 20% față de nivelurile din 1990, în mod independent, la scara întregii economii și că această reducere poate crește până la 30% în condițiile convenite de Consiliul European. Aceste condiții sunt ca, în cadrul unui acord global și cuprinzător pentru perioada de după 2012, și alte țări dezvoltate să se angajeze la reduceri comparabile ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare să contribuie în mod corespunzător, în funcție de responsabilitățile și posibilitățile lor.

Etapele următoare

Șefii de stat și de guvern vor evalua situația post‑Copenhaga în cadrul Consiliului European informal din 11 februarie.

Următoarea rundă de negocieri în cadrul ONU se va desfășura timp de două săptămâni în perioada mai‑iunie.


Side Bar