Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/971

V Bruselu dne 20. července 2010

Evropané volají po dalších opatřeních pro bezpečnost na silnici

Podle průzkumu veřejného mínění, který dnes zveřejnila Evropská komise, požadují evropští občané od členských států větší úsilí o zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Devět z deseti Evropanů (94 %) považuje za nejvážnější problém v této oblasti řízení pod vlivem alkoholu a podle osmi z deseti (78 %) je závažným bezpečnostním rizikem nedodržování povolené rychlosti. Většina respondentů (52 %) si myslí, že pro členské státy by první či druhou prioritou mělo být zkvalitnění silniční infrastruktury, 42 % staví na první nebo druhou příčku lepší vymáhání dopravních předpisů a 36 % by rádo vidělo především stejně přísné zacházení s domácími i zahraničními pachateli dopravních přestupků. Komise si tento průzkum Eurobarometru vyžádala v rámci své probíhající kampaně za snížení počtu mrtvých v důsledku dopravních nehod v EU. Výsledky byly zveřejněny dnes, spolu s novými plány na zlepšení bezpečnosti na našich silnicích.

Místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Z těchto čísel je patrné, že pro Evropany je bezpečnost na silnicích důležitá. Ačkoli bylo v posledních letech dosaženo značného pokroku, souhlasíme s našimi občany, že je možné a mělo by se udělat mnohem více. Každá taková smrt je zbytečná, a proto jsme rozhodnuti pomoci bezpečnost na silnicích dále zlepšit.“

Průzkum Eurobarometru o bezpečnosti silničního provozu byl proveden mezi více než 25 000 respondenty ve věku od 15 let ve všech 27 členských státech. Jednalo se o reprezentativní vzorek občanů EU a statistické výsledky byly upraveny o známé demografické odchylky.

Komise si tento průzkum vyžádala, aby:

  • získala lepší přehled o tom, co evropští občané považují za nejzávažnější problémy, pokud jde o bezpečnost na silnicích,

  • dozvěděla se, v jakých oblastech by vlády členských států podle občanů EU měly dělat více,

  • zjistila, kterým oblastem by vlády měly dát prioritu.

Průzkum je součástí probíhající kampaně Komise za snížení počtu úmrtí na evropských silnicích o polovinu.

Další informace:

Eurobarometr:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm#301

MEMO/10/344


Side Bar