Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/970

Bryssel den 20 juli 2010

Trafiksäkerhet: Kommissionen redogör för hur man vill halvera antalet dödsolyckor till 2020

I dag antog Europeiska kommissionen ambitiösa planer för att minska antalet dödsolyckor på EU:s vägar till hälften under de närmaste tio åren. De initiativ som lades fram i dag i en uppsättning riktlinjer för EU:s trafiksäkerhetspolitik under perioden 2011–2020 omfattar strängare standarder för fordonssäkerhet, bättre utbildning för trafikanter och skärpt genomförande av trafikreglerna. Kommissionen kommer att samarbeta intensivt med medlemsstaterna för att genomföra detta program.

Europeiska kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor, säger: ”Varje dag dör hundra personer på EU:s vägar. Vi har gjort stora framsteg sedan 2001 och lyckats rädda nästan 80 000 människoliv. Men antalet dödsolyckor och personskador på våra vägar är fortfarande på tok för högt. Vi analyserar nu vilka bilar som körs, var de körs och hur de körs, och vill försöka halvera antalet dödsolyckor till 2020.”

Åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet 2011-2020:

I dag antog kommissionen en rad olika initiativ för att förbättra fordonen, infrastrukturen och trafikanternas beteende.

Sju strategiska mål har fastställts:

  • Strängare säkerhetsbestämmelser för lastbilar och personbilar

  • Säkrare vägar

  • Intelligenta fordon

  • Strängare körkortskrav och bättre utbildning

  • Bättre genomförande av reglerna

  • Skadorna skärskådas

  • Nytt fokus på motorcyklister

I memotexten MEMO/10/343 redogörs det för de detaljerade åtgärderna för varje enskilt strategiskt mål.

I tabellen Dödsfall i trafiken per land visas framstegen under åtgärdsplanen för trafiksäkerhet 2001–2010, med EU-omfattande siffror och en fördelning per EU-land.

Mer information finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Dödsfall i trafiken per land (per miljoner invånare)

Medlemsstat

Dödsfall per miljoner invånare

Utveckling av antalet dödsfall 2001–2009

 

2001

2009

2009 - 2001

Lettland

236

112

-54%

Spanien

136

58

-53%

Estland

146

75

-50%

Portugal

163

79

-50%

Frankrike

138

67

-48%

Litauen

202

110

-48%

Slovakien

114

64

-43%

Italien

125

68

-43%

Irland

107

54

-42%

Tyskland

85

51

-40%

Sverige

66

39

-39%

Slovenien

140

84

-38%

EU

113

69

-36%

Belgien

145

90

-36%

Finland

84

53

-36%

Nederland

62

39

-35%

Förenade kungariket

61

38

-35%

Österrike

119

76

-34%

Ungern

121

82

-34%

Luxemburg

159

97

-33%

Tjeckien

130

87

-32%

Danmark

81

55

-30%

Cypern

140

89

-28%

Grekland

172

130

-23%

Polen

145

120

-17%

Bulgarien

128

118

-11%

Rumänien

112

130

14%

Malta

41

51

31%

Obs! Minskningen av antalet dödsoffer i trafiken förväntas passera 40 %-gränsen under 2010 (från 36 % år 2009).


Side Bar