Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/970

V Bruseli 20. júla 2010

Bezpečnosť cestnej premávky: Komisia predkladá opatrenia na zníženie počtu úmrtí pri cestných nehodách o polovicu do roku 2020

Európska komisia dnes prijala ambiciózne plány na zníženie počtu smrteľných nehôd na cestách v Európe o polovicu v priebehu ďalších desiatich rokov. Iniciatívy, ktoré boli dnes predložené v súbore usmernení pre európsku politiku bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 až 2020, predstavujú širokú škálu nástrojov od stanovenia prísnejších noriem pre bezpečnosť vozidiel až po zdokonalenie odbornej prípravy účastníkov cestnej premávky či posilnenie presadzovania pravidiel cestnej premávky. Komisia bude úzko spolupracovať s členskými štátmi na vykonávaní tohto programu.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Na európskych cestách zahynie denne sto ľudí. Od roku 2001 sa nám podarilo dosiahnuť značný pokrok v podobe takmer 80 000 zachránených životov. Počet úmrtí a zranení na našich cestách je však aj naďalej neprijateľný. Pozornosť venujeme najmä tomu, akým druhom vozidla jazdia vodiči, kde jazdia a ako jazdia, a do roku 2020 plánujeme znížiť počet smrteľných nehôd na cestách o polovicu.“

Akčný plán pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 až 2020:

Komisia dnes predstavila súbor iniciatív zameraných na zlepšenie technológie vozidiel, infraštruktúry a správania účastníkov cestnej premávky.

Stanovených bolo sedem strategických cieľov:

  • Zlepšené bezpečnostné opatrenia pre nákladné a osobné vozidlá

  • Budovanie bezpečnejších ciest

  • Navrhovanie inteligentných vozidiel

  • Posilnenie procesu získania vodičského preukazu a odbornej prípravy

  • Lepšie presadzovanie

  • Zameranie na zranenia

  • Nový pohľad na motocyklistov

Podrobné opatrenia pre každý strategický cieľ sa uvádzajú v pripojenom dokumente MEMO/10/343

Pripojená tabuľka s názvom „Smrteľné nehody na cestách podľa jednotlivých krajín“ znázorňuje pokrok dosiahnutý v rámci Akčného plánu pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2001 až 2010 a uvádzajú sa v nej hodnoty z celej EÚ a rozdelenie podľa jednotlivých krajín.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Počet úmrtí na cestách podľa jednotlivých krajín (na milión obyvateľov)

 Členský štát

Počet úmrtí podľa počtu obyvateľov

Vývoj počtu úmrtí v rokoch 2001 – 2009

 

2001

2009

2009 – 2001

Latvija

236

112

-54 %

España

136

58

-53 %

Eesti

146

75

-50 %

Portugal

163

79

-50 %

France

138

67

-48 %

Lietuva

202

110

-48 %

Slovensko

114

64

-43 %

Italia

125

68

-43 %

Éire/Ireland

107

54

-42 %

Deutschland

85

51

-40 %

Sverige

66

39

-39 %

Slovenija

140

84

-38 %

EU

113

69

-36 %

Belgique/België

145

90

-36 %

Suomi/Finland

84

53

-36 %

Nederland

62

39

-35 %

United Kingdom

61

38

-35 %

Österreich

119

76

-34 %

Magyarország

121

82

-34 %

Luxembourg

159

97

-33 %

Česká republika

130

87

-32 %

Danmark

81

55

-30 %

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

89

-28 %

Ελλάδα (Elláda)

172

130

-23 %

Polska

145

120

-17 %

България (Bulgaria)

128

118

-11 %

România

112

130

14 %

Malta

41

51

31 %

Poznámka: Očakáva sa, že počet úmrtí na cestách sa v roku 2010 zníži o viac ako 40 % (v porovnaní s 36 % v roku 2009).


Side Bar