Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/970

Bruksela, dnia 20 lipca 2010 r.

Bezpieczeństwo na drogach: Komisja planuje, że do 2020 roku liczba śmiertelnych ofiar wypadków spadnie o połowę

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj ambitne plany, zgodnie z którymi liczba śmiertelnych ofiar wypadków na drogach Europy ma zmniejszyć się o połowę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Proponowane dzisiaj inicjatywy ujęto w Europejskich kierunkach polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2010. Przewidują one bardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa pojazdów, udoskonalone szkolenia użytkowników dróg oraz skuteczniejsze egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. Aby zrealizować powyższy program, Komisja będzie ściśle współpracować z państwami członkowskimi.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, który odpowiada za transport, powiedział: „Codziennie na drogach Europy giną setki ludzi. Od 2001 r. poczyniliśmy duże postępy w zakresie bezpieczeństwa i udało nam się uratować prawie 80 tys. osób. Jednak liczba ofiar śmiertelnych i rannych na drogach nadal jest zbyt wysoka. Analizujemy, jakimi samochodami jeżdżą kierowcy, a także z jakich dróg korzystają oraz jaki mają styl jazdy, i do 2020 r. chcemy zmniejszyć o połowę liczbę śmiertelnych ofiar wypadków na drogach.

Program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020:

Komisja przedstawiła dzisiaj zbiór inicjatyw, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury i zachowania użytkowników dróg.

Obejmują one siedem celów strategicznych:

  • Poprawa środków bezpieczeństwa dla samochodów ciężarowych i osobowych

  • Budowa bezpieczniejszych dróg

  • Rozwój inteligentnych pojazdów

  • Lepsze zasady egzaminowania i szkolenia kierowców

  • Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów

  • Ograniczenie liczby rannych

  • Nowe działania dotyczące motocyklistów.

Szczegółowe środki związane z każdym celem strategicznym wymieniono w załączniku MEMO/10/343

W załączonej tabeli „Ofiary śmiertelne na drogach w podziale na państwa” pokazano, jakich postępów dokonano dzięki programowi działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego w latach 2001-2010. Tabela zawiera dane liczbowe dla całej UE oraz dla poszczególnych państw.

Więcej informacji na stronie:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Ofiary śmiertelne na drogach w podziale na państwa (w przeliczeniu na milion mieszkańców)

Państwo członkowskie

Liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców

Zmiana liczby ofiar śmiertelnych od 2001 do 2009 r.

 

2001

2009

2009 - 2001

Łotwa

236

112

-54%

Hiszpania

136

58

-53%

Estonia

146

75

-50%

Portugalia

163

79

-50%

Francja

138

67

-48%

Litwa

202

110

-48%

Słowacja

114

64

-43%

Włochy

125

68

-43%

Irlandia

107

54

-42%

Niemcy

85

51

-40%

Szwecja

66

39

-39%

Słowenia

140

84

-38%

UE

113

69

-36%

Belgia

145

90

-36%

Finlandia

84

53

-36%

Holandia

62

39

-35%

Wielka Brytania

61

38

-35%

Austria

119

76

-34%

Węgry

121

82

-34%

Luksemburg

159

97

-33%

Czechy

130

87

-32%

Dania

81

55

-30%

Cypr

140

89

-28%

Grecja

172

130

-23%

Polska

145

120

-17%

Bułgaria

128

118

-11%

Rumunia

112

130

14%

Malta

41

51

31%

Uwaga: Przewiduje się, że w 2010 r. liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zmniejszy się o ponad 40 proc. (z 36 proc. w 2009 r.).


Side Bar