Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/970

Brussel, 20 juli 2010

Verkeersveiligheid: Europese Commissie schetst maatregelen om aantal verkeersdoden tegen 2020 te halveren

De Europese Commissie heeft vandaag ambitieuze plannen goedgekeurd om het aantal verkeersdoden op de Europese wegen de komende 10 jaar met de helft te verminderen. Vandaag zijn in een reeks Europese beleidsoriëntaties inzake verkeersveiligheid initiatieven voor de periode 2011-2020 gepresenteerd. Het gaat onder meer om hogere normen voor voertuigveiligheid, een verbeterde opleiding van weggebruikers en het aanscherpen van de naleving van verkeersregels. De Commissie zal nauw met de lidstaten samenwerken om dit programma uit te voeren.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, zei hierover het volgende: "Elke dag sterven op de Europese wegen honderd mensen. We hebben sinds 2001 veel vooruitgang geboekt, waardoor bijna 80.000 levens zijn gered, maar het aantal doden en gewonden dat op de Europese wegen valt is nog steeds onaanvaardbaar hoog. We onderzoeken in welk soort auto's automobilisten rijden, waar ze rijden en hoe ze rijden. Aan de hand van de resultaten willen we het aantal verkeersdoden tegen 2020 met de helft omlaag brengen."

Actieprogramma verkeersveiligheid 2011-2020:

De Commissie heeft vandaag een aantal verschillende initiatieven gepresenteerd inzake de verbetering van voertuigen, infrastructuur en rijgedrag.

Daartoe zijn zeven strategische doelstellingen vastgesteld:

  • Verbeterde veiligheidsmaatregelen voor vrachtwagens en auto's

  • Bouwen van veiliger wegen

  • Ontwikkeling intelligente voertuigen

  • Verbeterde rijopleiding

  • Verbeterde naleving

  • Aanpak verwondingen

  • Hernieuwde aandacht voor motorrijders.

Gedetailleerde maatregelen voor iedere strategische doelstelling staan in de bijgevoegde MEMO/10/343

De bijgevoegde tabel Verkeersdoden per land toont de vooruitgang die is geboekt onder het Actieplan verkeersveiligheid 2001-2010, met cijfers voor de hele EU en per land.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Verkeersdoden per land (per miljoen inwoners)

Lidstaat

Verkeersdoden

Ontwikkeling aantal verkeersdoden 2001 - 2009

 

2001

2009

2009 - 2001

Latvija

236

112

-54%

España

136

58

-53%

Eesti

146

75

-50%

Portugal

163

79

-50%

France

138

67

-48%

Lietuva

202

110

-48%

Slovensko

114

64

-43%

Italia

125

68

-43%

Éire/Ireland

107

54

-42%

Deutschland

85

51

-40%

Sverige

66

39

-39%

Slovenija

140

84

-38%

EU

113

69

-36%

België/Belgique

145

90

-36%

Suomi/Finland

84

53

-36%

Nederland

62

39

-35%

United Kingdom

61

38

-35%

Österreich

119

76

-34%

Magyarország

121

82

-34%

Luxembourg

159

97

-33%

Česká republika

130

87

-32%

Danmark

81

55

-30%

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

89

-28%

Ελλάδα (Elláda)

172

130

-23%

Polska

145

120

-17%

България (Bulgaria)

128

118

-11%

România

112

130

14%

Malta

41

51

31%

NB. Verwacht wordt dat de daling van het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2001 (36% in 2009) voor 2010 op 40% uitkomt.


Side Bar