Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/970

Briselē, 2010. gada 20. jūlijā

Ceļu satiksmes drošība: Komisija izklāsta pasākumus, lai līdz 2020. gadam bojāgājušo skaitu uz ceļiem samazinātu uz pusi

Eiropas Komisija šodien pieņēma tālejošus pasākumus, lai tuvāko desmit gadu laikā bojāgājušo skaitu uz Eiropas ceļiem samazinātu uz pusi. Šodien ierosināto pasākumu kopums saskaņā ar Eiropas Ceļu satiksmes drošības politikas ievirzēm 2011.–2020. gadam vērsts uz to, lai noteiktu stingrākas prasības attiecībā uz automobiļu drošību, uzlabotu satiksmes dalībnieku apmācību un pastiprinātu ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontroli. Lai īstenotu šo programmu, Komisija strādās ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass paziņoja: „Katru dienu uz Eiropas ceļiem iet bojā aptuveni simts cilvēku. Kopš 2001. gada stāvoklis ir krasi uzlabojies, un mēs esam varējuši izglābt dzīvību gandrīz 80 000 cilvēku. Taču bojāgājušo skaits uz mūsu ceļiem joprojām ir nepiedodami liels. Lai līdz 2020. gadam nāves gadījumu skaitu uz ceļiem samazinātu uz pusi, mūsu interešu lokā būs gan motorizēto transportlīdzekļu īpašības, gan ceļu apstākļi, gan arī braukšanas ieradumi”.

Satiksmes drošības rīcības programma 2011.–2020. gadam

Komisija šodien iepazīstināja ar virkni pasākumu transportlīdzekļu, ceļu infrastruktūras un satiksmes dalībnieku uzvedības uzlabošanai.

Septiņi stratēģiskie mērķi ir šādi:

  • uzlabot kravas automašīnu un vieglo automobiļu drošību;

  • būvēt drošākus ceļus;

  • izstrādāt viedo transportlīdzekļu modeļus;

  • noteikt stingrākas prasības vadītāja apliecības iegūšanai un autovadītāju apmācībai;

  • pastiprināt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontroli.

  • Veikt pasākumus ceļu satiksmes negadījumos cietušo traumu mazināšanai;

  • atjaunot pastiprinātu uzmanību motociklistiem.

Katra stratēģiskā mērķa sīkāks apraksts atrodams pievienotajā MEMO/10/343

Pievienotā tabula „Satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits dalībvalstīs” liecina par stāvokļa uzlabošanos no 2001. gada līdz 2010. gadam, kas panākts, īstenojot Ceļu satiksmes drošības rīcības plānu; tabulā sniegti dati par visu ES atsevišķi pa dalībvalstīm.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits dalībvalstīs (uz 1 miljonu iedzīvotāju)

Dalībvalsts

Bojāgājušo iedzīvotāju skaits

Nāves gadījumu skaita izmaiņas no 2001. g. līdz 2009. g

 

2001

2009

2001–2009

Latvija

236

112

-54%

Spānija

136

58

-53%

Igaunija

146

75

-50%

Portugāle

163

79

-50%

Francija

138

67

-48%

Lietuva

202

110

-48%

Slovākija

114

64

-43%

Itālija

125

68

-43%

Īrija

107

54

-42%

Vācija

85

51

-40%

Zviedrija

66

39

-39%

Slovēnija

140

84

-38%

ES

113

69

-36%

Beļģija

145

90

-36%

Somija

84

53

-36%

Nīderlande

62

39

-35%

Apvienotā Karaliste

61

38

-35%

Austrija

119

76

-34%

Ungārija

121

82

-34%

Luksemburga

159

97

-33%

Čehija

130

87

-32%

Dānija

81

55

-30%

Kipra

140

89

-28%

Grieķija

172

130

-23%

Polija

145

120

-17%

Bulgārija

128

118

-11%

Rumānija

112

130

14%

Malta

41

51

31%

NB. Sagaidāms, ka vidēji ES salīdzinājumā ar 2001. gadu 2010. gadā nāves gadījumu jau būs par 40 % mazāk (2009. gadā to bija par 36 % mazāk).


Side Bar