Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/970

Briuselis, 2010 m. liepos 20 d.

Kelių eismo sauga. Komisija siūlo priemones, kuriomis siekiama iki 2020 m. žūčių keliuose skaičių sumažinti perpus

Šiandien Europos Komisija priėmė keletą plataus užmojo planų, kuriais siekiama per ateinančius 10 metų žūčių Europos keliuose skaičių sumažinti perpus. Šiandien pasiūlytomis iniciatyvomis, įtrauktomis į 2011–2020 m. Europos kelių eismo saugos politikos gaires, siekiama griežtinti transporto priemonių saugos standartus, gerinti kelių eismo dalyvių mokymo kokybę ir užtikrinti, kad būtų laikomasi kelių eismo taisyklių. Įgyvendinama šią programą Komisija glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Kasdien Europos keliuose žūsta apie 100 žmonių. Nors nuo 2001 m. padaryta nemaža pažanga – išsaugota beveik 80 tūkst. gyvybių, keliuose vis dar žūsta ir sužeidžiama labai daug žmonių. Iki 2020 m. žūčių keliuose skaičių siekiame sumažinti perpus, todėl dabar analizuojame, kokio tipo automobiliais daugiausia važinėjama, kur važiuojama ir kaip važiuojama.“

2011–2020 m. kelių eismo saugos veiksmų programa

Šiandien Europos Komisija pateikė keletą iniciatyvų, kuriomis siekiama didinti transporto priemonių saugą, gerinti infrastruktūrą ir drausminti vairuotojus.

Keliami septyni strateginiai tikslai:

  • Tobulinti vilkikų ir lengvųjų automobilių saugos priemones.

  • Tiesti saugesnius kelius.

  • Kurti pažangias transporto priemones.

  • Gerinti vairuotojų rengimo ir mokymo kokybę.

  • Griežčiau reikalauti, kad būtų laikomasi kelių eismo taisyklių.

  • Mažinti sužeistųjų skaičių.

  • Ypatingą dėmesį skirti motociklų vairuotojams.

Kiekvienam strateginiam tikslui numatytos priemonės išsamiai aptariamos pridedamame pranešime MEMO/10/343

Lentelėje „Žūčių keliuose skaičius pagal šalis“ pateikiami ES ir atskirų šalių pažangos, padarytos vykdant 2001–2010 m. kelių eismo saugos veiksmų planą, rodikliai.

Daugiau informacijos :

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Žūčių keliuose skaičius pagal šalis (milijonui gyventojų)

Valstybė narė

Žūčių skaičius

Žūčių skaičiaus kitimas

2001–2009 m.

 

2001 m.

2009 m.

2001–2009 m.

Latvija

236

112

-54 %

España

136

58

-53 %

Eesti

146

75

-50 %

Portugal

163

79

-50 %

France

138

67

-48 %

Lietuva

202

110

-48 %

Slovensko

114

64

-43 %

Italia

125

68

-43 %

Éire/Ireland

107

54

-42 %

Deutschland

85

51

-40 %

Sverige

66

39

-39 %

Slovenija

140

84

-38 %

Europos Sąjunga

113

69

-36 %

Belgique/België

145

90

-36 %

Suomi/Finland

84

53

-36 %

Nederland

62

39

-35 %

United Kingdom

61

38

-35 %

Österreich

119

76

-34 %

Magyarország

121

82

-34 %

Luxembourg

159

97

-33 %

Česká republika

130

87

-32 %

Danmark

81

55

-30 %

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

89

-28 %

Ελλάδα (Elláda)

172

130

-23 %

Polska

145

120

-17 %

България (Bulgaria)

128

118

-11 %

România

112

130

14 %

Malta

41

51

31 %

Pastaba: tikimasi, kad 2010 m., palyginti su 2001 m., žūčių keliuose sumažės per 40 % (2009 m. – 36 %).


Side Bar