Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/970

Brüssel, 20. juuli 2010

Liiklusohutus: komisjon kavandab meetmeid, et vähendada aastaks 2020 liikluses hukkunute arvu poole võrra

Euroopa Komisjon kinnitas täna auahne kava vähendada järgmise kümne aasta jooksul Euroopa teedel liiklusõnnetuste ohvrite arvu poole võrra. Täna esitatud Euroopa liiklusohutuse suunistes 2011–2020 nähakse ette nii sõidukite rangemad ohutusnõuded kui ka liiklejate teadlikkuse tõstmine ning samuti liiklusjärelevalve parandamine. Komisjon teeb programmi rakendamiseks liikmesriikidega tihedat koostööd.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas märkis: „Euroopa teedel saab iga päev surma sada inimest. 2001. aastaga võrreldes on asjad paranenud ja meil on õnnestunud päästa pea 80 000 elu. Sellele vaatamata on liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arv liiga suur. Euroopa Komisjonil on kavas uurida, milliseid autosid teedel kasutatakse ning kus ja kuidas sõidetakse, et vähendada aastaks 2020 teedel hukkunute arvu poole võrra.”

Liiklusohutuse tegevuskava aastateks 2011–2020:

Komisjon esitles täna mitmeid algatusi, mille abil püütakse täiustada sõidukeid ja infrastruktuuri ning parandada liiklejate käitumist.

Strateegilisi eesmärke on seitse:

  • parandada veo- ja sõiduautode turvalisust

  • ehitada turvalisemaid teid

  • arendada nn arukaid sõidukeid

  • tõhustada sõiduõpetust ja karmistada lubade saamise tingimusi

  • tugevdada järelevalvet

  • vähendada vigastatute hulka

  • pöörata enam tähelepanu mootorratturitele

Iga strateegilise eesmärgi puhul võetavad meetmed on loetletud lisatud memos MEMO/10/343.

Lisatud tabelis on esitatud andmed liiklusohutuse tegevuskava 2001–2010 raames liikmesriikides liiklussurmade arvu vähendamisel tehtud edusammude kohta (andmed ELi kohta tervikuna ja iga riigi kohta eraldi).

Lisateave:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Liiklussurmade arv liikmesriikides (miljoni elaniku kohta)

Liikmesriik

Liiklussurmade arv

Liiklussurmade arvu muutumine 2001-2009

 

2001

2009

2009 - 2001

Läti

236

112

-54%

Hispaania

136

58

-53%

Eesti

146

75

-50%

Portugal

163

79

-50%

Prantsusmaa

138

67

-48%

Leedu

202

110

-48%

Slovakkia

114

64

-43%

Itaalia

125

68

-43%

Iirimaa

107

54

-42%

Saksamaa

85

51

-40%

Rootsi

66

39

-39%

Sloveenia

140

84

-38%

EL

113

69

-36%

Belgia

145

90

-36%

Soome

84

53

-36%

Madalmaad

62

39

-35%

Ühendkuningriik

61

38

-35%

Austria

119

76

-34%

Ungari

121

82

-34%

Luksemburg

159

97

-33%

Tšehhi Vabariik

130

87

-32%

Taani

81

55

-30%

Küpros

140

89

-28%

Kreeka

172

130

-23%

Poola

145

120

-17%

Bulgaaria

128

118

-11%

Rumeenia

112

130

14%

Malta

41

51

31%

NB! Teedel hukkunute arvu loodetakse 2010. aastal vähenevat rohkem kui 40 % (2009. aastal 36 %).


Side Bar