Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/790

Bruxelles, den 20. juli 2010

Færdselssikkerhed: Kommissionen foreslår foranstalt­­ninger for at halvere antallet af trafikdræbte inden 2020

Europa-Kommissionen vedtog i dag en ambitiøs plan om at halvere antallet af trafikdræbte på Europas veje inden for de kommende 10 år. De initiativer, der foreslås i dag i et sæt af europæiske færdselssikkerhedspolitiske retningslinjer for 2011-2020, omfatter fastsættelse af højere standarder for køretøjssikkerheden, forbedring af køreuddannelsen af trafikanterne og skærpet håndhævelse af færdselsreglerne. Kommissionen vil gennemføre dette program i tæt samarbejde med medlemsstaterne.

Næstformand for Kommissionen, Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtalte: "100 mennesker omkommer hver dag på Europas veje. Vi har gjort gode fremskridt siden 2001, og vi har derved reddet tæt ved 80 000 menneskers liv. Men antallet af trafikdræbte og tilskadekomne på vores veje er stadig uacceptabelt højt. Vi ser nærmere på, hvilken slags biler trafikanterne kører i, hvor de kører, og hvordan de kører, og vi ønsker at halvere antallet af trafikdræbte inden 2020."

Handlingsprogram for færdselssikkerhed for 2011-2020:

Kommissionen fremlagde i dag et sæt af initiativer, der lægger vægt på at forbedre køretøjerne, infrastrukturen og trafikanternes adfærd.

Der er syv strategiske målsætninger:

  • Forbedrede sikkerhedsforanstaltninger for lastbiler og biler

  • Anlæggelse af sikrere veje

  • Udvikling af intelligente køretøjer

  • Styrkelse af tildelingen af kørekort og køreuddannelsen

  • Skærpet håndhævelse

  • Målrettet indsats for tilskadekomne

  • Ny fokus på motorcyklister.

De enkelte foranstaltninger for hver strategisk målsætning er anført i vedlagte MEMO/10/343.

Den vedlagte tabel, "Trafikdræbte pr. land", viser, hvilke fremskridt der er gjort under handlingsplanen for færdselssikkerhed for 2001-2010, med tal for hele EU og fordelingen på de enkelte lande.

Flere oplysninger:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Trafikdræbte fordelt på land (pr. million indbyggere)

 Medlemsstat

Trafikdræbte efter folketal

Udvikling i antallet af trafikdræbte 2001 - 2009

 

2001

2009

2009 - 2001

Letland

236

112

-54 %

Spanien

136

58

-53 %

Estland

146

75

-50 %

Portugal

163

79

-50 %

Frankrig

138

67

-48 %

Litauen

202

110

-48 %

Slovakiet

114

64

-43 %

Italien

125

68

-43 %

Irland

107

54

-42 %

Tyskland

85

51

-40 %

Sverige

66

39

-39 %

Slovenien

140

84

-38 %

EU

113

69

-36 %

Belgien

145

90

-36 %

Finland

84

53

-36 %

Nederlandene

62

39

-35 %

Det Forenede Kongerige

61

38

-35 %

Østrig

119

76

-34 %

Ungarn

121

82

-34 %

Luxembourg

159

97

-33 %

Tjekkiet

130

87

-32 %

Danmark

81

55

-30 %

Cypern

140

89

-28 %

Grækenland

172

130

-23 %

Polen

145

120

-17 %

Bulgarien

128

118

-11 %

Rumænien

112

130

14 %

Malta

41

51

31 %

NB. Faldet i antallet af trafikdræbte ventes at nå over 40 % i 2010 (fra 36 % i 2009).


Side Bar